Taustakuva

Kirjallisuus

Ennen kaikkea ne maailmat ja matkat jotka ihminen voi tehdä vain itsessään.

- Katariina

© Antti Luostarinen / Hahmo
Viimeksi muokattu: 27.08.2016

Nämnden för biblioteksstipendier åt författare och översättare

Författarnas och översättarnas biblioteksstipendienämnd ger årligen stipendier och bidrag åt författare och översättare för skapande arbete. Stipendierna har kunnat ansökas från och med år 1964 på basen av att verken går att låna gratis från offentliga bibliotek. Biblioteksbidrag beviljas åt författare och översättare vilkas litterära verk berikar det finländska kulturlivet. Bidrag beviljas inte på grund av lån, utan de är behovsprövade.

Stipendiesumman utgör 10 procent av bibliotekens bokinköp under föregående år. År 201936 tilldelades ca 360 författare och översättare en summa på totalt ca 2,7 miljoner euro. Faktalitteraturens andel av summan är tio procent, ca 270 000 euro.

Undervisnings- och kulturministeriet utnämner nämndens medlemmar för en treårsperiod.

Nämnden för biblioteksstipendier åt författare och översättare 2018–20

Ordförande

Tuula Kallioniemi, författare, Kangasala

Vice ordförande

Lassi Saressalo, FD, Åbo

Medlemmar

Helene Bützow, översättare till finska, Helsingfors
Olli Heikkonen, lyriker, Helsingfors
Marianne Peltomaa, författare, Esbo
Terhi Pietiläinen, museichef, Kotka
Panu Pulma, FD, Helsingfors
Jouko Sirola, författare, Helsingfors
Anna Vuori, Magister i teaterkonst, Hinthaara

Suppleanter

Reijo Honkonen, författare, Mikkeli
Aslak Holmberg, student
Tapani Kärkkäinen, översättare till finska, Helsingfors
Hannele Eskola, författare, Keuru
Gungerd Wikhollm, författare, Karis
Kati Kallio, forskare, Tammerfors
Laura Kolbe, professor, Helsingfors
Johanna Sinisalo, författare, Tammerfors
Kirsi Reinola, manusförfattare, Helsingfors

Föredragande

Ansa Aarnio, specialsakkunnig

Sektionen för facklitteratur

Lassi Saressalo, ordförande
Kati Kallio
Terhi Pietiläinen
Panu Pulma
Markku Päkkilä

Sektionen för skönlitteratur

Tuula Kallioniemi, ordförande
Helene Bützow
Olli Heikkonen
Marianne Peltomaa
Johanna Sinisalo
Jouko Sirola
Anna Vuori

Arbetsgruppen för översättningslitteratur

Helene Bützow
Helinä Kangas
Tapani Kärkkäinen
Outi Menna


 

Viimeksi muokattu: 03.07.2019

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 900
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku