Taustakuva

Kuvataide

Kuvataiteen tuottamien elämyksien avulla tunnen voivani hahmottaa monipuolisemmin maailmaa.

- Eeva

© Antti Luostarinen / Hahmo
Viimeksi muokattu: 02.09.2016

Kommissionen för visuell konst

Komissionen för visuell konst fattar beslut om stipendier och pris åt bildkonst, fotokonst, serie- och illustrationskonst samt miljökonst och ger sakkunnigutlåtanden.

Kommissionen har en ordförande och 11 övriga medlemmar.

Kommissionen för visuell konst 2021-22

Ordförande

Erika Kallasmaa, illustratör, Esbo

Vice ordförande

Elina Försti, målare, Alajärvi

Medlemmar

Panos Balomenos, bildkonstnär, Helsinki (från 8.3.2022)
Elina Brotherus, fotokonstnär, Helsingfors (1.1. – 31.12.2022)
Ville Hänninen, fackboksförfattare, kritiker, Helsingfors
Heta Kuchka, bildkonstnär, Helsingfors
Kalle Lampela, biträdande professor i bildkonst, Rovaniemi
Pia Lindman, bildkonstnär, Fagervik (från 8.3.2022)
Tuomas Nyqvist, bildkonstnär, Helsingfors
Tomas Regan, bildkonstnär, Tammerfors
Jyrki Siukonen, bildkonstnär, forskare, Tammerfors
Maija Tammi, doktor i konst, Helsingfors
 

Nanna Hänninen, fotokonstnär, Kuopio (till 31.12.2021)
Hilda Kozári, bildkonstnär, Helsingfors (till 7.3.2022)
Paula Tella, bildkonstnär, scenkonstnär, Helsingfors (till 7.3.2022)

Föredragande

Kirsi Väkiparta, specialsakkunnig

Rådgivning

Nelli Sahlman, planerare


Kommissionen för visuell konst 2019–20

Ordförande

Erika Kallasmaa, illustratör, Esbo

Vice ordförande

Elina Försti, målare, Alajärvi

Medlemmar

Ahmed Al-Nawas, konstkurator, Helsingfors
Heli Hiltunen, bildkonstnär, Helsingfors
Maria Hirvi-Ijäs, forskare, Helsingfors
Nanna Hänninen, fotokonstnär, Kuopio
Ville Hänninen, kritiker, Helsingfors
Teija Isorättyä, skulptör, Esbo 
Harri Larjosto, mediekonstnär, Vanda
Vesa-Pekka Rannikko, bildkonstnär, Helsingfors
Kari Södö, bildkonstnär, Uleåborg
Paula Tella, bildkonstnär, Helsingfors

Viimeksi muokattu: 28.03.2022

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 900
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku