Taustakuva

Näyttämötaide

Kaiken sähköisen keskellä elävä teatteri on aina iso elämys.

- Ria

© Antti Luostarinen / Hahmo
Viimeksi muokattu: 27.08.2016

Haettavana nyt


Liikkuvuusapurahat

Liikkuvuusapurahat on tarkoitettu Suomessa asuville ammattitaiteilijoille ja heidän muodostamilleen työryhmille sekä taiteen asiantuntijoille. Apuraha on tarkoitettu yksityishenkilöille, ei yhteisöille. Hakijana voi olla myös yksityinen elinkeinonharjoittaja (toiminimi).

Hakuaika: 01.04.2021 - 25.08.2021

Ylimääräinen taiteilijaeläke

Hakuilmoitus

Hakuaika:

01.09.2020 - 30.09.2020
Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16:00.

Ylimääräistä taiteilijaeläkettä voi hakea hakuaikana verkossa. Kirjautumiseen tarvitset pankkitunnukset, mobiilivarmenteen tai henkilökortin.

Kirjaudu ja täytä hakemus verkossa tästä linkistä.

Ohjeita verkkoasiointiin

Taiteen edistämiskeskus edellyttää, että hakija on perehtynyt hakuilmoitukseen ennen hakemuksen täyttämistä.

Kenelle
Kuka päättää
Millä perusteella
Minkä suuruinen
Eläkkeen myöntäminen ja maksaminen
Erityisehdot
Mitä liitteisiin
Tieto päätöksestä

Kenelle 

Ylimääräinen taiteilijaeläke voidaan myöntää taiteilijalle, joka asuu tai on asunut pysyvästi Suomessa.

Haettavana ovat 1.1.2021 alkavat eläkkeet. Eläkettä ei ilman erityistä syytä voida myöntää henkilölle, joka ei ole täyttänyt 60 vuotta viimeistään 31.12.2020. Erityiseksi syyksi katsotaan terveydentilasta johtuva pysyvä työkyvyttömyys.

Kuka päättää

Hakemuksia ja hakijoiden taiteellista toimintaa arvioivat Taiken asiantuntijaeliminä valtion taidetoimikunnat. Päätökset tekee Taiken virkamiehen esittelystä viraston johtaja.

Millä perusteella 

Ylimääräinen taiteilijaeläke voidaan myöntää tunnustukseksi ansiokkaasta toiminnasta luovana tai esittävänä taiteilijana. Eläkkeen myöntäminen perustuu harkintaan, jossa arvioidaan ja vertaillaan hakijoiden taiteellista toimintaa. 

Eläkkeen myöntämiseen vaikuttavat hakijan verotuksessa vahvistetut eläke- ja muut pysyvät tulot kansaneläketuloa lukuun ottamatta. Muina pysyvinä tuloina otetaan huomioon pääomatulot, jos ne ovat pysyväisluonteisia.

Minkä suuruinen 

Valtion ylimääräinen taiteilijaeläke voidaan myöntää valtion talousarvioon tarkoitusta varten otetun määrärahan rajoissa. Vuonna 2020 eläkkeitä oli myönnettävänä yhteensä 51 täyttä eläkettä vastaava määrä.

Eläke on veronalaista tuloa ja se voidaan myöntää täytenä eläkkeenä tai osaeläkkeenä. Vuonna 2020 täysi eläke on 1380,38 euroa kuukaudessa ja osaeläke siitä puolet 690,19 euroa. Eläkkeen määrä vuonna 2021 vahvistetaan tammikuussa.

Eläke voidaan myöntää täytenä eläkkeenä, jos hakijan verotuksessa vahvistetut eläke- ja muut pysyvät tulot kansaneläketuloa lukuun ottamatta jäävät alle taiteilijaeläkkeen määrän kuukaudessa (1380,38 euroa vuonna 2020).
   
Osaeläke voidaan myöntää, jos hakijan verotuksessa vahvistetut eläke- ja muut pysyvät tulot kansaneläketuloa lukuun ottamatta ylittävät taiteilijaeläkkeen määrän, mutta jäävät alle taiteilijaeläkkeen määrän kerrottuna kahdella (2760,76 euroa vuonna 2020).

Eläkettä ei myönnetä, jos hakijan eläke- ja muut pysyvät tulot kansaneläketuloa lukuun ottamatta ylittävät taiteilijaeläkkeen määrän kerrottuna kahdella.

Aikaisemmin myönnetty osaeläke voidaan korottaa täydeksi eläkkeeksi eläkkeensaajan hakemuksesta, jos eläkkeensaajan eläke- ja muut pysyvät tulot kansaneläketuloa lukuun ottamatta jäävät alle taiteilijaeläkkeen määrän.

Eläkkeen myöntäminen ja maksaminen 

Taiteen edistämiskeskus myöntää ylimääräisen taiteilijaeläkkeen. Keva maksaa eläkkeen myöntämisvuoden alusta alkaen kuukausittain. Taike käsittelee eläkkeitä koskevat hakemukset kerran vuodessa.

Myönnettävien uusien eläkkeiden ja korotettavien osaeläkkeiden lukumäärä vahvistetaan vuosittain valtion talousarviossa. Eläkkeet myönnetään edellyttäen, että eduskunta osoittaa valtion vuoden 2021 talousarviossa tarkoitukseen määrärahat.

Erityisehdot 

Taiteen edistämiskeskus voi päätöksellään määrätä eläkkeen maksamisen lopetettavaksi sekä jo maksetun eläkkeen takaisinperittäväksi, jos eläkkeenhakija on eläkehakemuksessa antanut väärän tai harhaanjohtavan tiedon seikasta, joka on olennaisesti vaikuttanut eläkkeen saantiin.

Mitä liitteisiin 

Toimita pyydetyistä liitteistä kopiot, älä lähetä alkuperäisiä.

 • Verotuspäätös on pakollinen liite ja sen puuttuminen estää hakemuksen käsittelyn 
 • Eläkepäätös tai työeläkeote: liitä hakemukseesi ajantasainen eläkepäätös, jossa näkyy tieto kuukausittaisesta eläkkeen suuruudesta. Jos et vielä saa eläkettä, liitä työeläkeote, jossa on arvio tulevan eläkkeen suuruudesta. Tämä on pakollinen liite ja sen puuttuminen estää hakemuksen käsittelyn. 
 • Päätös tai selvitys ulkomailta maksettavista eläketuloista
 • Ansioluettelo
 • Lääkärin B-lausunto, joka koskee työkyvyttömyyttä, jos hakija vetoaa työkyvyttömyyteen (vain alle 60-vuotias hakija, joka vetoaa erityisiin syihin)
 • 1-5 teoskuvaa visuaalisten alojen hakijalta. Liitteen enimmäiskoko on 4Mb. Video- ja muita liikkuvaa kuvaa sisältäviä tiedostoja ei voi toimittaa liitteenä. Suosittelemme lisäämään hakemukseen linkin hakijan kotisivuille.
 • Voit halutessasi liittää mukaan enintään kaksi muuta hakemuksesi kannalta olennaista liitettä
 • Yhden liitteen enimmäiskoko on 4 Mb

Huom! Hakemuksia ja liitteitä ei palauteta.

Taiteilijaeläkettä ei voida myöntää, jos 

 • hakemus on tullut myöhässä. Hakemuksen on oltava perillä Taikessa viimeisenä hakupäivänä klo 16 mennessä 
 • hakemus on puutteellinen (asianmukaisia tietoja ei ole toimitettu Taikeen täydennyspyynnöstä huolimatta)
 • hakijan tulorajat ylittyvät, lisätietoa kohdassa Minkä suuruinen. 

Päätökset taiteilijaeläkkeistä perustuvat lakiin ylimääräisistä taiteilijaeläkkeistä (194/2016) sekä opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseen ylimääräisistä taiteilijaeläkkeistä (207/2016) ja siihen sovelletaan lakia Taiteen edistämiskeskuksesta (657/2012) sekä hallintolakia (434/2003).

Jos hakijalla ei ole mahdollisuutta verkkoasiointiin, tulee hakijan olla yhteydessä Taiken asiakaspalveluun.

Tieto päätöksestä

Kaikki hakijat saavat kirjallisen tiedon päätöksestä. Saat viestin sähköpostiisi, kun päätös on asiointipalvelussa. Tarkista myös roskapostisi. Hakijan vastuulla on seurata sähköpostiosoitetta, jonka hän on ilmoittanut hakemuksessa.

Lisätiedot: p. 0295 330 700, asiakaspalvelu@taike.fi


Takaisin

Avustukset yhteisöille


Avustukset kulttuurisen moninaisuuden edistämiseen ja rasismin vastaiseen toimintaan

Avustukset on tarkoitettu yhteisöille. Avustuksella edistetään osallisuutta ja osallistumista kulttuuriin sekä kulttuurien välistä vuoropuhelua.

Hakuaika päättynyt: 02.11.2020

Avustukset saavutettavuuden, osallistumisen ja hyvinvoinnin edistämiseen

Avustukset on tarkoitettu yhteisöille. Avustuksilla edistetään taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta ja hyvinvointivaikutuksia sekä osallistumista ja osallisuutta taiteeseen ja kulttuuriin.

Hakuaika päättynyt: 02.11.2020

Erityisavustukset

Erityisavustukset on tarkoitettu eri taiteenalojen yhteisöjen kuten yhdistysten,osuuskuntien ja yritysten hankkeisiin.

Hakuaika päättynyt: 02.11.2020

Erityisavustukset kulttuurilehdille

Erityisavustukset kulttuurilehdille on tarkoitettu vahvistamaan kulttuurista moninaisuutta, tiedonvälityksen monipuolisuutta ja moniarvoisuutta yhteiskunnassa.

Hakuaika päättynyt: 02.11.2020

Festivaaliavustukset

Avustukset on tarkoitettu valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittäville taide- ja kulttuurifestivaaleille.

Hakuaika päättynyt: 02.11.2020

Lastenkulttuurin erityisavustukset

Erityisavustukset on tarkoitettu alueella toimiville yhteisöille lasten- ja nuortenkulttuuria edistäviin hankkeisiin.

Hakuaika päättynyt: 02.11.2020

Toiminta-avustukset

Avustukset on tarkoitettu eri taiteenalojen yhteisöjen kuten yhdistysten, osuuskuntien ja yritysten jatkuvan toiminnan tukemiseen.

Hakuaika päättynyt: 02.11.2020

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 900
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku