Taustakuva

Näyttämötaide

Kaiken sähköisen keskellä elävä teatteri on aina iso elämys.

- Ria

© Antti Luostarinen / Hahmo
Viimeksi muokattu: 27.08.2016

Haettavana nyt


Ylimääräinen taiteilijaeläke

Ylimääräinen taiteilijaeläke voidaan myöntää tunnustukseksi ansiokkaasta toiminnasta luovana tai esittävä taiteilijana.

Hakuaika: 01.09.2020 - 30.09.2020

Liikkuvuusapurahat

Liikkuvuusapurahat on tarkoitettu Suomessa asuville ammattitaiteilijoille ja heidän muodostamilleen työryhmille sekä taiteen asiantuntijoille. Apuraha on tarkoitettu yksityishenkilöille, ei yhteisöille. Hakijana voi olla myös yksityinen elinkeinonharjoittaja (toiminimi).

Hakuaika: 17.08.2020 - 11.11.2020

Apurahat yksityisille


Kohdeapurahat

Kohdeapurahat on tarkoitettu eri alojen ammattitaiteilijoille ja taidejournalisteille yksittäisten hankkeiden toteuttamiseen.

Hakuaika: 01.10.2020 - 11.11.2020

Ylimääräinen taiteilijaeläke

Ylimääräinen taiteilijaeläke voidaan myöntää tunnustukseksi ansiokkaasta toiminnasta luovana tai esittävä taiteilijana.

Hakuaika: 01.09.2020 - 30.09.2020

Liikkuvuusapurahat

Liikkuvuusapurahat on tarkoitettu Suomessa asuville ammattitaiteilijoille ja heidän muodostamilleen työryhmille sekä taiteen asiantuntijoille. Apuraha on tarkoitettu yksityishenkilöille, ei yhteisöille. Hakijana voi olla myös yksityinen elinkeinonharjoittaja (toiminimi).

Hakuaika: 17.08.2020 - 11.11.2020

Taiteilija-apurahat

Taiteilija-apurahat on tarkoitettu eri alojen ammattitaiteilijoille työskentelyyn. Niiden pituudet vaihtelevat puolesta vuodesta viiteen vuoteen.

Hakuaika päättynyt: 31.03.2020

Alueiden apurahat

Apurahat on tarkoitettu alueella toimiville ammattitaiteilijoille ja/tai heidän muodostamilleen työryhmille. Kohdeapurahan hakijana voi olla myös yksityinen elinkeinonharjoittaja (toiminimi).

Hakuaika päättynyt: 13.03.2020

Kirjailijoiden ja kääntäjien kirjastoapurahat

Kirjastoapurahat on tarkoitettu kirjailijoille ja kääntäjille luovaan kirjalliseen työskentelyyn.

Hakuaika päättynyt: 31.01.2020

Kirjastoavustukset

Kirjastoavustukset on tarkoitettu iäkkäille kirjailijoille ja kääntäjille, jotka elävät ahtaissa taloudellisissa oloissa, ja kirjailijoille ja kääntäjille, jotka sairauden tai työkyvyttömyyden vuoksi ovat joutuneet taloudellisiin vaikeuksiin.

Hakuaika päättynyt: 31.01.2020

Apurahat kulttuurisen moninaisuuden edistämiseen

Apurahat on tarkoitettu vahvistamaan siirtolaistaustaisten ja kulttuurivähemmistöihin kuuluvien taiteilijoiden toimintaedellytyksiä sekä edistämään kulttuurista moninaisuutta, vuorovaikutusta ja rasisminvastaisuutta taiteen avulla

Hakuaika päättynyt: 14.11.2019

Toiminta-avustukset esittävien taiteiden yhteisöille

Hakuilmoitus

Hakuaika:

01.10.2019 - 31.10.2019
Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16:00.

Avustusta voi yllä olevana hakuaikana hakea verkossa. Kirjaudu verkkopalveluun alla olevasta linkistä. Kirjautumiseen tarvitset Katso-tunnisteen.

Kirjaudu ja täytä hakemus verkossa

Ohjeita verkkoasiointiin

Taiteen edistämiskeskus edellyttää, että hakija on perehtynyt hakuilmoitukseen ennen hakemuksen täyttämistä.

Kenelle
Tavoite
Kuka päättää
Mihin tarkoitukseen ja minkä suuruinen
Millä perusteella
Erityisehdot
Mitä liitteisiin
Avustusta ei voida myöntää, jos
Hakemus postin välityksellä
Tieto päätöksestä
Lisätiedot

Kenelle

Esittävällä taiteella tarkoitetaan tässä haussa yleisölle suunnattua näyttämö-, sirkus- ja tanssitaiteen, musiikin ja muuta tietyssä hetkessä tapahtuvaa elävää taiteellista esitystoimintaa.

Toiminta-avustukset on tarkoitettu oikeuskelpoisille yhteisöille kuten yhdistyksille, osuuskunnille ja yrityksille. Myös kuntien ja säätiöiden ylläpitämät organisaatiot voivat olla hakijoina. Huom. rekisteröimättömät yhteisöt ja toiminimet eivät voi saada avustusta, koska ne eivät ole oikeuskelpoisia yhteisöjä. Avustus on tarkoitettu taidealan ammattilaisten toimintaan, ei harrastustoimintaan.

Tukea voidaan myöntää myös esitystoimintaa tuottaville esittävän taiteen toimijoille, jotka toimivat tuotantotaloina tai -alustoina kuten tanssin aluekeskukset. Niiden ei tarvitse tuottaa esityksiä, mutta ne voivat tarjota muille esittävän taiteen toimijoille erilaisia tuotantopalveluja.

Huom! Voit hakea toiminta-avustusta vain yhdellä hakemuksella. Valitse taiteenala, johon toiminta pääosin kohdistuu.

Tavoite

Toiminta-avustuksilla edistetään taiteilijoiden toimeentuloa ja työllisyyttä sekä monipuolistetaan taiteellisen ja muun luovan työn tekemisen edellytyksiä. Toiminta-avustuksilla edistetään myös taiteen ja kulttuurin valtakunnallista saatavuutta ja saavutettavuutta. Toiminta-avustuksilla uudistetaan ja kehitetään esittävän taiteen toimialan toiminnan sisältöjä ja rakenteita.

Kuka päättää

Hakemuksia ja hakijoiden toimintaa voivat arvioida Taiken asiantuntijaeliminä valtion taidetoimikunnat. Päätökset tekee erityisasiantuntijan esittelystä viraston johtaja.

Mihin tarkoitukseen ja minkä suuruinen

Toiminta-avustukset on tarkoitettu esittävän taiteen yhteisöjen toimintaan tai jotakin toiminnan osa-aluetta varten. Toiminta voi olla kansallista tai kansainvälistä ja avustuksella voidaan tukea myös yhteisöjen vierailu- ja kiertuetoimintaa.

Vuonna 2020 avustus voidaan myöntää joko yksivuotisena toiminta-avustuksena tai viisivuotisena kehittämisavustuksena.

Yksivuotista avustusta voidaan myöntää ammatillisille esittävän taiteen yhteisöille, joiden tulee harjoittaa taiteellisesti laadukasta, ympärivuotista säännöllistä esitystoimintaa. Toimijat voivat olla myös uusia, vasta kehittymässä olevia toimijoita. Taiteen edistämiskeskus ei myönnä alle 20 000 euron toiminta-avustuksia, vaan tätä pienemmät tukisummat on haettava ja myönnetään erityisavustuksena hankkeeseen tai hankkeisiin. Ks erityisavustusten hakuilmoitus

Kolmivuotista avustusta voidaan myöntää ammatillisille esittävän taiteen yhteisöille, mutta kolmivuotiset avustukset ovat seuraavan kerran haettavana vuonna 2021 vuosille 2022-2024. Avustuksia myönnetään yhteisöille, jotka ovat toimineet vähintään kolme vuotta rekisteröitynä ja jotka ovat osoittaneet kykynsä taiteellisesti laadukkaaseen toimintaan. Yhteisön tulee harjoittaa ympärivuotista säännöllistä esitystoimintaa. Tukea hakevan yhteisön tulee esittää hakemuksessaan toimintasuunnitelma ja talousarvio kolmeksi vuodeksi eteenpäin. Kolmivuotinen avustus on vähintään 80 000 euroa / vuosi.

Viisivuotinen kertaluontoinen kehittämisavustus voidaan myöntää aiemmin yksivuotista avustusta saaneelle toimijalle toimintansa uudistamiseen, uudelle yhteisölle viiden vuoden laaja-alaiseen hankkeeseen tai yleisesti hakijan taiteellisesti kunnianhimoiseen ja haastavaan viiden vuoden toimintaan/hankkeeseen. Avustus on vähintään 50 000 €/vuosi. Viisivuotinen kehittämisavustus voidaan myöntää samalle hakijalle vain kerran.

Kaikki toiminta-avustukset ovat harkinnanvaraista ja ne myönnetään vuodeksi kerrallaan kunakin vuonna erikseen edellyttäen, että eduskunta osoittaa vuosittain valtion talousarviossa tarkoitukseen määrärahat. Useampivuotisen avustuksen saajan tulee toimittaa vuosittain erikseen sovittavalla tavalla tarkennettu talous- ja toimintasuunnitelma tulevalle vuodelle sekä raportoida toiminnasta ja taloudesta vuosittain.

Avustus voidaan myöntää, jos avustuksen myöntämistä on pidettävä tarpeellisena avustuksen hakijan saama muu julkinen tuki sekä toiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen. Avustus on aina osa toiminnan kokonaisrahoitusta, joten sillä ei voi kattaa toiminnan kaikkia kuluja. Taiken myöntämä toiminta-avustus voi kattaa toiminnan hyväksyttävistä kustannuksista enintään 80 %. Avustus ei saa myöskään yhdessä muiden julkisten tukien kanssa ylittää hyväksyttävien kustannuksien täyttä määrää (100%).

Toiminta-avustushakijoiden eduksi katsotaan kunta- ja muu omarahoituspohja.

Aiempia tukipäätöksiä voi katsoa Taiken Myönnetyt apurahat ja avustukset -sivulta.

Millä perusteella

Toiminta-avustuksen myöntäminen perustuu hakemusten vertailuun ja kokonaisarviointiin. Hakemusten vertailussa käytetään neljää arviointiperustetta tarkentavine apukysymyksineen, joiden kaikkien ei tarvitse toteutua toiminnassa. Arviointiperusteissa ei ole painotuksia. Päätöksenteossa otetaan huomioon hakijoiden alueellinen jakautuneisuus, kieli ja käytettävissä oleva määräraha.

Hakijayhteisön toiminnan tavoitteellisuus ja laatu

 • Onko yhteisön toiminta tavoitteellista, laadukasta ja kiinnostavaa?
 • Millainen on yhteisön strategia ja visio tai toimintasuunnitelma tuleville vuosille?
 • Millaisia ideoita ja toimintatapoja yhteisö tuo toiminnallaan taiteen kentälle, taiteilijoille ja yleisölle?
 • Millaista kansainvälistä ulottuvuutta yhteisöllä on?
 • Miten sukupuolten välinen tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja työhyvinvointi toteutuvat?
 • Miten toiminnassa toteutetaan kestävän kehityksen periaatteita?
 • Maksaako yhteisö asianmukaista palkkaa tai palkkiota?

Hakijayhteisön toiminnan laajuus ja vaikuttavuus

 • Miten laajaa toiminta on alueellisesti, valtakunnallisesti ja/tai kansainvälisesti?
 • Millaisia verkostoja yhteisöllä on?
 • Millaista yhteiskunnallista vaikuttavuutta toiminnalla on?
 • Miten toiminta edistää taiteen ymmärtämistä ja keskustelua taiteesta?
 • Miten saavutettavuus toteutuu?
 • Mitkä ovat toiminnan tunnusluvut (esim. yleisömäärät, esityskerrat, näyttelytoiminta, työpajat)?
 • Mikä on henkilöstön määrä (henkilötyövuodet)?

Taiteellisen sisällön laatu

 • Millainen on taiteellisen sisällön laatu ja omaperäisyys?
 • Miten vakuuttava yhteisö on taiteenalallaan?
 • Koostuuko henkilökunta ammattilaisista?
 • Millaiset ovat yhteisön aiemmat kansainväliset ansiot?

Talouden kestävyys ja realistisuus

 • Miten yhteisön talous on hoidettu aiempina vuosina?
 • Miten realistinen ja tasapainoinen tulevan vuoden talousarvio on?
 • Onko haettu avustussumma realistinen ja tarpeellinen suhteessa toiminnan laajuuteen ja taloudelliseen tilanteeseen?
 • Mikä on edellisen vuoden avustuksen prosenttiosuus toteutuneista hyväksytyistä kuluista?
 • Mikä on yhteisön omarahoituksen prosenttiosuus edellisellä tilikaudella?

Mitä hakuilmoituksessa tarkoitetaan kestävällä kehityksellä?, Mitä hakuilmoituksessa tarkoitetaan yhdenvertaisuudella ja tasa-arvolla?

Erityisehdot

 • Taike ei myönnä samaan tarkoitukseen kahta tai useampaa avustusta.
 • Avustuksia myönnettäessä otetaan huomioon muiden tahojen myöntämät avustukset.
 • Aiempina vuosina tuettujen yhteisöjen tukea voidaan laskea tai nostaa riippuen yhteisön toiminnasta, vertailusta muiden hakijoiden hakemuksiin ja jaettavana olevasta määrärahasta.
 • Toiminta-avustusta saava yhteisö ei voi saada Taiken taiteenalakohtaista erityisavustusta.
 • Yhteisön toiminta ei voi perustua taloudellisen voiton tavoittelemiseen.
 • Toiminta-avustuksia ei myönnetä koulutustoimintaan.
 • Jos yhteisöllä on muuta kuin taiteellista toimintaa, esimerkiksi ravintolatoimintaa, tulee taiteellisen toiminnan rahoitus eritellä muusta toiminnasta ja sen rahoituksesta.
 • Taike edellyttää, että yhteisö ottaa toiminnassaan huomioon tasa-arvolain (609/1986) ja yhdenvertaisuuslain (1325/2014) edellytykset ja muusta lainsäädännöstä tulevat työnantajavelvoitteet.
 • Avustukset myönnetään edellyttäen, että eduskunta osoittaa vuosittain valtion talousarviossa tarkoitukseen määrärahat.

Mitä liitteisiin

 • Pakollisena liitteenä yhteisön allekirjoituksin vahvistettu tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta (toimintakertomus, pitkä tuloslaskelma ja tase) sekä seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio. Yhden liitteen maksimikoko on 4Mb.
 • Viisivuotista kehittämisavustusta koskevan hakemuksen liitteenä tulee esittää toiminnan kehittämisen tavoite (visio) ja sitä koskeva toteuttamissuunnitelma, esim. yleisösuhteen parantaminen, kansainvälistyminen, toiminnan taiteellisen ytimen kirkastaminen.

Liitteitä ei voi toimittaa sähköpostitse. Hakemuksia ja liitteitä ei palauteta.

Avustusta ei voida myöntää, jos

 • hakemus on tullut myöhässä. Hakemuksen on oltava perillä Taikessa viimeisenä hakupäivänä klo 16.00 mennessä
 • hakemus on puutteellinen (asianmukaisia tietoja ei ole toimitettu Taikeen täydennyspyynnöstä huolimatta)
 • hakija ei ole tehnyt kirjallista selvitystä annettuun määräaikaan mennessä aiemmista Taiteen edistämiskeskuksen myöntämistä avustuksista.

Päätöksiin sovelletaan lakia (657/2012) ja asetusta (727/2012) Taiteen edistämiskeskuksesta sekä valtionavustuslakia (688/2001) ja hallintolakia (434/2003). Taiteen edistämiskeskus valvoo avustuksen käyttöä ja sillä on tarvittaessa oikeus tarkastaa saajan taloutta ja toimintaa.

Hakemus postin välityksellä

Avustusta voi hakea myös täyttämällä tulostettavan lomakkeen ja lähettämällä sen Taiteen edistämiskeskukseen. Hakemuksen on oltava perillä Taiken päätoimipisteessä tai aluetoimipisteessä viimeisenä hakupäivänä kello 16.00.

Lähetä joko sähköinen hakemus tai paperinen hakemus (ei molempia).

Tallenna lomake koneellesi

Ohjeita hakijalle

Tieto päätöksestä

Kaikki hakijat saavat kirjallisen tiedon päätöksestä tammikuun loppuun mennessä. Saat viestin sähköpostiisi, kun päätös on asiointipalvelussa. Tarkista myös roskapostisi. Hakijan vastuulla on seurata sähköpostiosoitetta, jonka hän on ilmoittanut hakemuksessa. Jos olet lähettänyt hakemuksen postitse, päätös postitetaan sinulle.

Lisätiedot

Näyttämötaide: Erityisasiantuntija Mari Karikoski, p. 0295 330 706, mari.karikoski@taike.fi
Tanssi- ja sirkustaide: Erityisasiantuntija Laura Norppa p. 0295 330 806, laura.norppa@taike.fi
Musiikki: Erityisasiantuntija Hanna Susitaival p. 0295 330 910, hanna.susitaival@taike.fi
tai asiakaspalvelu p. 0295 330 700, asiakaspalvelu@taike.fi


Takaisin

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 900
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku