Taustakuva

Näyttämötaide

Kaiken sähköisen keskellä elävä teatteri on aina iso elämys.

- Ria

© Antti Luostarinen / Hahmo
Viimeksi muokattu: 27.08.2016

Scenkonstkommissionen

Scenkonstkommissionen stöder och belönar professionella inom scenkonst med konstnärsstipendier, projektstipendier och statspriser.

Årligen arbetar cirka 53 scenkonstnärer med ett konstnärsstipendium. Därtill delar kommissionen ut projektstipendier för enskilda projekt uppgående till drygt 300 000 euro per år. Projektstipendierna beviljas till stöd för bland annat teaterproduktioner och dramatik.

Kommissionen evaluerar också bidragsansökningarna från sammanslutningar inom teatersektorn, som Taikes direktör fattar beslut om. Sammanslutningar beviljas special- och verksamhetsbidrag på inemot 3 miljoner euro årligen, av vilket största delen utgör verksamhetsbidrag till fria teatergrupper.

Kommissionen ger även expertutlåtanden om bland annat ansökningar om konstnärspension.

Konstrådet utser kommissionens ordförande och medlemmar för en tvåårsperiod. När ansökningarna genomgår kollegial bedömning kan även expertisen hos de övriga statliga eller regionala konstkommissionernas medlemmar eller utomstående experter utnyttjas.

Scenkonstkommissionen 2019–20

Ordförande

Ville Sandqvist, regissör, Helsingfors

Vice ordförande

Raija Ojala, sakkunnig, Helsingfors

Medlemmar

Mikael Aaltonen, producent, Helsingfors
Ari Ahlholm, timlärare, Åbo
Giorgio Convertito, danskonstnär, Helsingfors
Heta Haanperä, teaterregissör, Uleåborg
Saara Juvonen, kulturproducent, Helsingfors
Ulla Mäkinen, lektor i dans, Varislahti
Lotta Nevalainen, chef för internationella ärenden, Helsingfors
Sirpa Riuttala, teaterregissör, Helsingfors/Villmanstrand
Samuli Roininen, dansare och koreograf, Tammerfors
Jussi Sorjanen, teaterregissör, Helsingfors

Föredragande

Laura Norppa, specialsakkunnig (scenkonst, danskonst, cirkuskonst)

Rådgivning

Anni Tappola, planerare

Viimeksi muokattu: 05.11.2019

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 900
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku