Taustakuva

Pohjanmaa

© Johanna Hagman
Viimeksi muokattu: 28.08.2016

100 minuuttia taidetta

#100minuuttiataidetta -kampanja innostaa kaikenikäisiä ihmisiä osallistumaan taiteeseen ja kulttuuriin vähintään 100 minuutin ajan viikossa.

100minuuttiataidetta.taike.fi

  • Jokaiselle ihmiselle suositellaan osallistumista taiteeseen ja kulttuuriin vähintään 100 minuutin ajan viikossa.
  • Suositus koskee kaikenikäisiä ihmisiä.
  • Ihmisellä on itse vapaus määritellä, millaisesta sisällöstä hänen oma osallistumisensa taiteeseen ja kulttuuriin koostuu.
  • Se voi koostua sekä taiteesta nauttimisesta kokijana että osallistumisesta taide- ja kulttuuritoimintaan tekijänä.
  • Suositeltavaa on, että viikon aikana on molempia osallistumistapoja, sekä kokemista että tekemistä.

Projektin perustana on Pirkanmaan kulttuurihyvinvointisuunnitelman yhteydessä laadittu suositus.

Miksi?

Jokaisella on oikeus taiteeseen ja kulttuurin ja niiden hyvää tekeviin vaikutuksiin. Kampanja madaltaa kynnystä osallistua taiteeseen ja kulttuuriin. Se innostaa taiteen ja kulttuurin pariin. Se haastaa keskusteluun taiteen ja kulttuurin merkityksistä.

Ministerit Terho ja Saarikko antoivat 17.12.2018 suosituksen taiteen ja kulttuurin käytön lisäämisestä sosiaali – ja terveydenhuollossa osana taiteen prosenttiperiaatteen kärkihanketta. Kampanja antaa sote-toimijoiden käyttöön työkalun, jonka avulla suositusta voi toteuttaa ja kulttuurihyvinvointia voi edistää.

Mitä hyötyä?

Useat tutkimukset osoittavat, että taiteella ja kulttuurilla on vahva yhteys parempaan terveyteen, psyykkiseen hyvinvointiin ja elämänlaatuun. Taide on bensaa aivoille, hoivaa sielulle ja nautintoa aisteille. Taide luo elämäämme merkityksiä. Kampanja antaa ihmisille mahdollisuuden löytää ja luoda uusia merkityksiä elämäänsä ja jakaa niitä toisten ihmisten kanssa.

Milloin?

Valtakunnallinen #100minuuttiataidetta -kampanja jatkuu lokakuuhun 2019. Kulttuurihyvinvointisuositusta pilotoitiin syksyllä 2017 Pirkanmaalla hyvin tuloksin.

Ketkä?

Kampanjaa kehittämään kutsutaan taide- ja kulttuurialan ja sosiaali- ja terveysalan avaintoimijoita. Tammikuussa 2019 käynnistynyt kampanja on kaikille avoin.

Kampanja suunnataan erityisesti sosiaali- ja terveysalan organisaatioille, jotka työskentelevät erityistä tukea osallistumiseensa tarvitsevien ihmisten kanssa. Kampanja pyritään juurruttamaan pysyväksi alustaksi, jonka avulla kuka tahansa yksilö voi seurata, lisätä ja jakaa muille omaa osallistumistaan taiteeseen ja kulttuuriin.

Miten?

Kampanjamateriaaliin voi tutustua ja kampanjaan rekisteröityä osoitteessa 100minuuttiataidetta.taike.fi. Kampanjamateriaali esittelee innostavasti tapoja, joilla taiteeseen ja kulttuuriin voi osallistua.

Tausta

Kampanja pohjautuu Pirkanmaan kulttuurihyvinvointisuunnitelmassa esiteltyyn kulttuurihyvinvointisuositukseen. Suunnitelma tehtiin Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja Taiteen edistämiskeskuksen koordinoimana laajana yhteistyönä. Suositusta on pilotoitu hyvin tuloksin Pirkanmaalla 9 eri kunnassa terveyden edistämisen viikolla syksyllä 2017.

Kulttuurihyvinvointisuositus

Jokaiselle ihmiselle suositellaan osallistumista taiteeseen ja kulttuuriin vähintään 100 minuutin ajan viikossa. Suositus koskee kaikenikäisiä ihmisiä. Ihmisellä on itse vapaus määritellä, millaisesta sisällöstä hänen oma osallistumisensa taiteeseen ja kulttuuriin koostuu. Se voi koostua sekä taiteesta nauttimisesta kokijana että osallistumisesta taide- ja kulttuuritoimintaan tekijänä. Suositeltavaa on, että viikon aikana on molempia osallistumistapoja, sekä kokemista että tekemistä.

Tutkimusta aiheesta

Taidetta yli sata tuntia vuodessa kuluttavilla oli tutkimuksen mukaan selvästi parempi psyykkinen hyvinvointi kuin niillä, joilla taideosallistumista ei ollut yhtään tai sitä oli alle sata tuntia vuodessa.

Kulttuuripalvelujen käyttö ja kulttuurinen harrastustoiminta olivat merkittävässä yhteydessä hyväksi koettuun terveydentilaan ja myös hyvään elämänlaatuun.

Myös annosvastevaikutus oli osoitettavissa: mitä enemmän osallistumista ja erilaisia kulttuuriaktiviteetteja oli, sitä parempia terveysindikaattoreilla mitatut tulokset olivat.

Sitran tietokortit

Lääkärilehti 1-2 / 2018:Taiteessa on paljon käyttämätöntä potentiaalia, Pia Houni & Johanna Vuolasto

Vastuuhenkilö: Arttu Haapalainen

Projektin ajankohta: 01.01.2017 - 31.12.2019

Takaisin

Yhteystiedot

Vaasan toimipiste
Wolffintie 35 C
65200  Vaasa
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu

Taiken henkilökunta Vaasassa Viimeksi muokattu: 01.07.2019