Taustakuva

Satakunta

© David Jones
Viimeksi muokattu: 29.08.2016

Haettavana nyt


Liikkuvuusapurahat

Apurahat on tarkoitettu Suomessa asuvien taiteilijoiden ja taiteen asiantuntijoiden kansainvälisen liikkuvuuden ja verkostoitumisen edistämiseen.

Hakuaika: 19.11.2019 - 02.03.2020

Kuvataiteen näyttöapurahat

Hakuilmoitus

Hakuaika:

02.01.2019 - 31.01.2019
Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16:00.

Apurahaa voi yllä olevana hakuaikana hakea verkossa. Kirjaudu verkkopalveluun alla olevasta linkistä. Kirjautumiseen tarvitset pankkitunnukset, mobiilivarmenteen tai henkilökortin.

Kirjaudu ja täytä hakemus verkossa

Ohjeita verkkoasiointiin

Taiteen edistämiskeskus edellyttää, että hakija on perehtynyt hakuilmoitukseen ennen hakemuksen täyttämistä.

Kenelle
Mihin tarkoitukseen ja minkä suuruinen
Millä perusteella
Erityisehdot
Mitä liitteisiin
Apurahaa ei voida myöntää jos
Hakemus postin välityksellä
Tieto päätöksestä
Lisätiedot

Kenelle

Kuvataiteen näyttöapurahat on tarkoitettu visuaalisten taiteenalojen, mediataiteen ja muotoilun ammattilaisille, joiden teoksia voidaan näyttää julkisesti. Apurahan voi saada taiteilija, joka asuu tai on asunut pysyvästi Suomessa.

Mihin tarkoitukseen ja minkä suuruinen

Apuraha on tarkoitettu ammatilliseen taiteelliseen työskentelyyn vuonna 2019. Apurahan suuruus on n. 10 400 euroa ja se myönnetään kuuden kuukauden pituisena työskentelyapurahana.

Apurahaa ei myönnetä hakijalle

 • jolle on edellisenä vuonna myönnetty näyttöapuraha
 • jolla on samana vuonna valtion kokovuotinen taiteilija-apuraha tai muu pitkäaikainen työskentelyapuraha
 • jolle on myönnetty valtion ylimääräinen taiteilijaeläke

Aiempia tukipäätöksiä voi katsoa myönnetyistä apurahoista Taiteen edistämiskeskuksen sivuilta.

Millä perusteella

Päätökset perustuvat hakemusten kokonaisarviointiin. Lautakunta arvioi kaikki hakemukset. Päätöksiin vaikuttavat hakijan aikaisempi taiteellinen toiminta, työsuunnitelma sekä muut saadut apurahat.

Taiteellisen työskentelyn laatu ja vaikuttavuus

 • Kuinka vakuuttava hakija on taiteenalansa kentässä?
 • Käyvätkö hakijan taiteelliset lähtökohdat ilmi työsuunnitelmasta?
 • Onko hakija ammattilainen?
 • Kuinka selkeä ja vahva on työsuunnitelman taiteellinen idea?
 • Millaista taiteellista haastetta tai ammatillista kehitystä taiteelliseen työskentelyyn sisältyy?
 • Onko taiteellinen työskentely paikallisesti, alueellisesti, valtakunnallisesti tai kansainvälisesti merkittävää?
 • Rohkaiseeko työskentely laajempaan taiteen ymmärtämiseen tai keskusteluun taiteesta?
 • Onko työskentely hyvin suunniteltua ja toteutettavissa olevaa?

Päätöksenteossa otetaan huomioon myös alueelliset ja kielelliset seikat sekä käytettävissä olevat määrärahat. Huomiota kiinnitetään myös yhdenvertaiseen kohteluun sekä sukupuolten väliseen tasa-arvoon.

Apurahat ovat harkinnanvaraisia.

Erityisehdot

 • Apuraha on käytettävä myöntövuoden aikana. Apurahakausi ei voi alkaa takautuvasti.
 • Apurahan saajan on tehtävä kirjallinen selvitys apurahan käytöstä apurahakauden päätyttyä.
 • Apuraha sisältää Maatalousyrittäjien eläkelain mukaisen eläke- ja tapaturmavakuutusosuuden. Apurahan saajan on otettava itselleen eläke- ja tapaturmavakuutus. Vakuutusta on haettava kolmen kuukauden kuluessa apurahan maksamisesta. Hakemus jätetään Maatalousyrittäjien eläkelaitokseen MELAan. Lisätietoja osoitteesta www.mela.fi
 • Apurahan saaja ei saa siirtää saamaansa henkilökohtaista apurahaa yrityksen tai yhteisön tilille.
 • Taike ei myönnä samaan tarkoitukseen kahta tai useampaa apurahaa.
 • Apurahoja myönnettäessä otetaan huomioon muiden tahojen myöntämät apurahat.

Mitä liitteisiin

 • pakollisena liitteenä taiteilijan ansioluettelo
 • 1-5 teoskuvaa uusista teoksista
 • kuvaluettelo, jossa kerrotaan teosten nimi, koko, tekniikka ja valmistumisvuosi

Tallenna kuvat ja kuvatiedot ensisijaisesti yhteen pdf-tiedostoon (enintään 4 Mb). Voit vaihtoehtoisesti tallentaa kuvat erillisinä pdf-tiedostoina. Yhden liitteen maksimikoko on 4 Mb. Liitteen nimestä tulee käydä ilmi sen sisältö.

Liikkuvaa kuvaa sisältäviä tiedostoja ei voi toimittaa liitteenä. Lisää hakemukseen linkki kotisivuillesi tai internetin videopalveluun (enintään 3 minuutin pituinen näyte työstä). Jos linkki on lukittu salasanalla, kirjoita salasana linkin perään selkeästi.

Liitteitä ei voi toimittaa sähköpostitse. Hakemuksia ja liitteitä ei palauteta.

Apurahaa ei voida myöntää, jos

 • hakemus on tullut myöhässä.  Hakemuksen on oltava perillä Taikessa viimeisenä hakupäivänä klo 16 mennessä
 • hakemus on puutteellinen (asianmukaisia tietoja ei ole toimitettu Taikeen täydennyspyynnöstä huolimatta)
 • hakija ei ole tehnyt kirjallista selvitystä annettuun määräaikaan mennessä aiemmista Taiteen edistämiskeskuksen myöntämistä apurahoista.

Päätöksiin sovelletaan Lakia eräistä kuvataiteen tekijöille suoritettavista apurahoista (115/1997), lakia (657/2012) ja asetusta (727/2012) Taiteen edistämiskeskuksesta, valtionavustuslakia (688/2001) ja hallintolakia (434/2003). Taiteen edistämiskeskus valvoo apurahan käyttöä ja sillä on tarvittaessa oikeus tarkastaa saajan taloutta ja toimintaa.

Hakemus postin välityksellä

Apurahaa voi hakea myös täyttämällä tulostettavan lomakkeen ja lähettämällä sen Taiteen edistämiskeskukseen. Hakemuksen on oltava perillä Taiken päätoimipisteessä tai aluetoimipisteessä viimeisenä hakupäivänä kello 16.00.

Tallenna lomake koneellesi

Ohjeita hakijalle

Lähetä joko sähköinen hakemus tai paperinen hakemus (ei molempia).

Tieto päätöksestä

Näyttöapurahoista päättää kuvataiteen näyttöapurahalautakunta. Kaikki hakijat saavat kirjallisen tiedon päätöksestä.

Lisätiedot

erityisasiantuntija Kirsi Väkiparta, p. 0295 330 724, kirsi.vakiparta@taike.fi
tai
p. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi


Takaisin

Avustukset yhteisöille


Avustukset kulttuurisen moninaisuuden edistämiseen ja rasismin vastaiseen toimintaan

Avustukset on tarkoitettu yhteisöille. Avustuksella edistetään osallisuutta ja osallistumista kulttuuriin sekä kulttuurien välistä vuoropuhelua.

Hakuaika päättynyt: 31.10.2019

Avustukset vammaisyhteisöjen kulttuuritoimintaan ja kulttuurin saavutettavuuden edistämiseen

Avustukset vammaisyhteisöjen kulttuuritoimintaan ja kulttuurin saavutettavuuden edistämiseen

Hakuaika päättynyt: 31.10.2019

Erityisavustukset kulttuurilehdille

Erityisavustukset kulttuurilehdille on tarkoitettu vahvistamaan kulttuurista moninaisuutta, tiedonvälityksen monipuolisuutta ja moniarvoisuutta yhteiskunnassa.

Hakuaika päättynyt: 31.10.2019

Festivaaliavustukset

Avustukset on tarkoitettu valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittäville taide- ja kulttuurifestivaaleille.

Hakuaika päättynyt: 31.10.2019

Kulttuurin hyvinvointivaikutuksien erityisavustukset yhteisöille

Erityisavustukset on tarkoitettu edistämään yhteisöllisyyttä, arjen luovia ratkaisuja ja ympäristöjä sekä tukemaan työhyvinvointia kulttuurin ja taiteen keinoin.

Hakuaika päättynyt: 31.10.2019

Lastenkulttuurin erityisavustukset

Erityisavustukset on tarkoitettu alueella toimiville yhteisöille lasten- ja nuortenkulttuuria edistäviin hankkeisiin.

Hakuaika päättynyt: 31.10.2019

Residenssiavustukset

Avustukset on tarkoitettu kansainvälisten taiteilijaresidenssien toimintaan ja kehittämishankkeisiin Suomessa.

Hakuaika päättynyt: 31.10.2019

Toiminta-avustukset

Avustukset on tarkoitettu eri taiteenalojen yhteisöjen kuten yhdistysten, osuuskuntien ja yritysten jatkuvan toiminnan tukemiseen.

Hakuaika päättynyt: 31.10.2019

Toiminta-avustukset esittävien taiteiden yhteisöille

Avustukset on tarkoitettu esittävien taiteiden alalla toimivien yhteisöjen kuten yhdistysten, osuuskuntien ja yritysten jatkuvan toiminnan tukemiseen

Hakuaika päättynyt: 31.10.2019

Yhteystiedot

Porin toimipiste
c/o Satakunnan ELY-keskus, Yrjönkatu 20
28100  Pori
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu

Taiken henkilökunta Porissa Viimeksi muokattu: 01.07.2019