Taustakuva

Tanssitaide

Tanssi antaa mahdollisuuden kokea erilaisia matkoja, tiloja ja tunteita.

- Ida

© Antti Luostarinen / Hahmo
Viimeksi muokattu: 01.09.2016

Tanssin strategia ja visio

Valtion tanssitaidetoimikunnan valmistelema tanssin strategia vuosille 2010–2020 tähtää tanssin toimintaedellytysten parantamiseen. Siinä esitetään muun muassa tanssin talon perustamista Helsinkiin, valtakunnallista kiertueverkostoa, tanssin vapaan kentän rahoituksen parantamista sekä tanssin ottamista osaksi peruskoulujen opetussuunnitelmaa.

Strategiatyön yhteydessä kerättiin runsaasti tietoa kentän toiminnasta ja toimijoista kyselykaavakkeilla, kuulemistilaisuuksissa ja seminaareissa. Tätä materiaalia on koottu julkaisuun Tanssin visio ja strategia 2010–2020 – Työpapereita. Julkaisu taustoittaa strategian tärkeimpiä toimenpide-ehdotuksia. Ensimmäisessä osassa käsitellään tanssiteosten tuotantoon ja esittämiseen liittyviä kysymyksiä, toisessa osassa tanssin ja hyvinvoinnin välisiä yhteyksiä ja kolmannessa tanssia kouluissa.

Tanssissa on tulevaisuus. Tanssin visio ja strategia 2010-2020. Valtion tanssitaidetoimikunta, 2009.

Tanssin strategia 2010 - 2020: Työpapereita. Valtion tanssitaidetoimikunta, 2010.

Viimeksi muokattu: 03.07.2019