Taustakuva

Uusimaa

© Stefano Corso
Viimeksi muokattu: 29.08.2016

Konstkommission 

Nylands konstkommission är ett av Centret för konstfrämjandes regionala expertorgan. Dess verksamhetsområde är landskapet Nyland.

Kommissionen beslutar om Taikes regionala stipendier och barnkulturstipendier till konstnärer verksamma inom regionen. Den delar årligen ut Nylands konstpris. Därtill deltar kommissionen som expertorgan i Taikes strategiarbete och ger expertutlåtanden.

Konstrådet utnämner kommissionens medlemmar och ordförande för tvåårsperioder. Medlemmar i andra statliga eller regionala konstkommissioner eller externa experter kan också delta i den kollegiala bedömningen av stipendieansökningar.

Nylands konstkommission 2019–20

Ordförande

Hannele Niiranen, verksamhetsledare, Helsingfors

Vice ordförande

Jolin Slotte, författare, Sjundeå

Medlemmar

Vesa-Petteri Asikainen, magister i teaterkonst, Helsingfors
Ilari Kähönen, bild- och samhällskonstnär, Helsingfors
Riitta Paakki, jazzmusiker, Helsingfors
Taneli Rautiainen, bildkonstnär, Helsingfors
Heli Rekula, bild- och fotokonstnär, Lovisa
Helena Sinervo, författare, Helsingfors
Ville Suhonen, filmregissör, Otalampi
Anne-Marie van der Lei, universitetslektor, Helsingfors
Anne Vasko, illustratör, Hyvinge
Matthew Whittall, tonsättare, Helsingfors

Föredragande

Tuulikki Koskinen, specialsakkunnig

Rådgivare

Tuire Tapanainen, planerare

Helena Laahanen, planerare

Viimeksi muokattu: 13.01.2020

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu

Vår personal i Helsingfors Viimeksi muokattu: 02.07.2019