Taustakuva

Uusimaa

© Stefano Corso
Viimeksi muokattu: 29.08.2016

Vähemmistökulttuurien edistäminen

Projekti edistää vähemmistökulttuureita ja niihin kuuluvien taiteilijoiden asemaa erityisesti Suomen romanien ja saamelaisten parissa.

Vähemmistökulttuurien edistäminen -projektikokonaisuuteen kuuluu 4 osaprojektia:

Romanitaiteen toimintaedellytysten kehittämisalustat ja toimet

Projektissa luodaan pohjoismaisille romanitaiteilijoille tunnustus- ja palkitsemisjärjestelmä ja edistetään romanitaiteen- ja kulttuurin asiantuntijatietouden keskittymää ja toimintaedellytyksiä.

Tavoitteena on edistää Nordic Roma Artist Platform (NRAP) mustalaistaiteilijoiden tunnustusjärjestelmän toteutumista. NRAP:n tavoitteena on

  • edistää Pohjoismaiden mustalaistaiteilijoiden taiteellisia uria verkostoitumis-, mentorointi-, näkyvyys- ja tunnustoiminnan kautta
  • lisätä tietoa ja tietoisuutta Pohjoismaiden mustalaistaiteen perinteistä
  • edistää kansainvälistä ja kulttuurienvälistä dialogia mahdollistamalla helppo pääsy laadukkaaseen Pohjoismaiden mustalaistaiteilijoita esittelevään verkkosivustoon.
  • käsitellä mustalaistaidetta ja -taiteilijoita yhdenvertaisessa yhteiskunnallisessa kontekstissa suhteessa valtaväestön taiteeseen sekä soveltaa siihen valtayhteiskuntien yhdenvertaisia statuskriteerejä (esim. omien maiden taiteen ammattiliittojen jäsenyyskriteerejä).
  • edistää vähemmistöjen osallisuutta valtaväestön elinkeinorakenteissa ja järjestelmissä, kuten eri taideorganisaatioiden ja apurahalautakuntien päättävien elinten jäseninä.

Aloitetaan kansallisen Romanien taiteen- ja kulttuurin asiantuntijakeskittymän perustamisen prosessi.

Vastuuhenkilö: Mertsi Lindgren

Hankkeen ajankohta: 01.01.2019 - 31.12.2019

Saamelaiset taidetapahtumat

Projekti toteuttaa yhteisöllisiä kaupunkisaamelaistapahtumia, erityiskohderyhmänä nuoret. Toteutetaan SkammâČuõvv -kulttuuritapahtuma 10-17-vuotiaille saamelaisille lapsille ja nuorille sekä Saamelaisnuorten taidetapahtuma saamelaisalueella. Lisäksi tapahtumat toimivat verkottamisalustoina sekä alustoina tulevien vuosien läänintaiteilijatyöskentelyn suunnittelulle.

Tapahtumissa vahvistetaan työpajatyöskentelyjen avulla yhteisöllisyyttä ja saamelaista identiteettiä. Vuoden 2019 teemoina ovat tanssi, musiikki, kuvataide ja mediataide. Tapahtumissa on asiantuntijatoimijoina eri alojen taiteen ammattilaisia.

Vastuuhenkilö: Milja Guttorm

Hankkeen ajankohta: 01.01.2019 - 31.12.2019

Sámit ovttas – Saamelaiset yhdessä

Osaprojekti tukee saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella Oulun seudulla asuvien saamelaisten yhteisöllisyyttä ja osallisuutta kulttuurilähtöisten toimintamuotojen ja -menetelmien avulla.

Kulttuurilähtöisten toimintamuotojen avulla projekti tukee saamelaisten yhteisöllisyyttä, sosiaalista kanssakäymistä, terveyttä ja sosiaalisia tukiverkostoja sekä lisää osallistumismahdollisuuksia yhteisössä.

Osatavoitteena on ylisukupolviseen ajatteluun perustuvan ja eri sukupolvia yhteen kokoavan yhteisöllisen tapaamis- ja seurustelukulttuurin elvyttäminen ja ylläpitäminen.

Vastuuhenkilö: Milja Guttorm

Hankkeen ajankohta: 01.01.2019 - 31.12.2019

Saamelaiskulttuurin edistäminen kansallisesti ja kansainvälisesti

Tehtävänä on eri saamelaistoimijoiden kanssa edistää yhteistyötä sekä projektien avulla saamelaiskulttuuria. Ensisijaisena toiminta-alueena on Lappi ja Saamenmaa, mutta läänintaiteilija toimii kansallisesti ja kansainvälisesti saamelaiskulttuurin ja taiteen saralla. 

Projekti tekee saamelaiskulttuuria näkyväksi ja edistää saamelaistaidetta sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Tavoitteena on myös rakentaa toiminnallista siltaa Saamenmaahan yhteistyössä kaupunkisaamelaiskulttuurin läänintaiteilijan kanssa. Lisäksi jatketaan hyvää perinnettä pyöreän pöydän keskustelujen muodossa sekä edistetään pohjoismaista yhteistyötä 2018 toteutetun pohjoismaisen saamelaiskonferenssin tuloksiin pohjautuen.

Vastuuhenkilö: Auri Ahola

Hankkeen ajankohta: 01.06.2019 - 31.12.2019

Vastuuhenkilö: Mertsi Lindgren

Projektin ajankohta: 01.01.2019 - 31.12.2019

Takaisin

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu

Taiken henkilökunta Helsingissä Viimeksi muokattu: 01.07.2019