Taustakuva

Uusimaa

© Stefano Corso
Viimeksi muokattu: 29.08.2016

Kansainväliset verkostot ja välittäjätoiminta

Projekti toteuttaa taiteen alan kansainvälisiä tapahtumia ja kehittää verkostoja. Information in English below.

Kansainvälistymistä vahvistetaan toimimalla taiteen alan kansainvälisissä verkostoissa, osallistumalla kansainvälistä vuorovaikutusta ja taiteilijoiden liikkuvuutta edistäviin projekteihin sekä tukemalla kansainvälistymistä myös kotimaassa.

Teemme yhteistyötä valtion eri ministeriöiden, virastojen, kuntien, kaupunkien sekä kansainvälisten verkostojen ja laajan kumppanijoukon kanssa. Projektit liittyvät verkottumisen, kansainvälisen tapahtumatoiminnan, residenssitoiminnan, liikkuvuuden, kansainvälistymisen sekä kotikansainvälistymisen teemoihin.

Kansainväliset verkostot ja välittäjätoiminta -projektikokonaisuuteen kuuluu neljä osaprojektia:

Arctic Arts Summit 2019 – Arktinen kestävän taide- ja kulttuuripolitiikan laboratoriona

Kansainvälinen huippukokous, jossa Arktiseen neuvostoon kuuluvat maat kokoontuivat Rovaniemelle keskustelemaan arktisen alueen haasteista sekä taiteen ja kulttuurin mahdollisuuksista arktisen muutoksen ohjaamiseen. Huippukokouksen valmistelu oli osa Suomen Arktisen neuvoston puheenjohtajuuskauden toimintaa. Kokous järjestettiin 4.–5.6.2019 puheenjohtajuuskauden lopussa.

Arctic Arts Summit 2019

Pohjoisen ulottuvuuden kestävien kulttuurimatkailutuotteiden jalostamo
(Refinery of Sustainable Cultural Tourism Products in the Northern Dimension Area) 2018–2019

Kestävien kulttuurimatkailutuotteiden jalostamo Pohjoisen ulottuvuuden alueella -projekti edistää liiketoimintamahdollisuuksia kulttuurimatkailun alalla tuotteistamalla kestäviä taide- ja kulttuurimatkailupalveluita ja tuotteita, edistää luovien alojen sekä matkailusektorin yhteistyötä sekä vahvistaa ja laajentaa yhteistyöverkostoja. Tavoitteena on myös tehdä osallistujille tutuksi palvelumuotoilua ja tuoda esiin menetelmän etuja monialaisessa yhteiskehittämisessä.

Hankkeen palvelumuotoilutyöpajat järjestettiin Petroskoissa (10/2018), Vilnassa (3/2019) ja Rovaniemellä (6/2019). Mukana on osallistujia Ruotsista, Suomesta, Venäjältä, Saksasta ja Liettuasta.

Hanketta toteutetaan Ulkoministeriön hallinnoimalla Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyön määrärahalla (IBA) ja sen vastuuministeriö on Opetus- ja kulttuuriministeriö. Hankkeen toteutuksesta vastaa Taiteen edistämiskeskus. Myös Pohjoisen ulottuvuuden kulttuurikumppanuus (NDPC) on tukenut hanketta.

Vastuuhenkilö: Malla Alatalo

Hankkeen ajankohta: 01.06.2018–31.12.2019

Kansainväliset verkostot ja välittäjätoiminta 2018–2020

Projektin tavoitteena on edistää taiteilijoiden ja taiteen välittäjäportaan kansainvälistä liikkuvuutta järjestämällä matalan kynnyksen residenssijaksoja strategisesti kiinnostavissa kohdemaissa sekä kehittää kansainvälistä toimintaa myös kotimaassa.

Residenssijakson lisäksi residenssitaitelijoita tuetaan tarjoamalla verkostoitumisapua kohdemaassa sekä mahdollisuuksien mukaan räätälöimällä residenssijakson sisältöjä taiteilijan tarpeisiin. Projektin puitteissa toteutettavien ulkomaisten residenssitaiteilijoiden jaksoilla edistetään myös taitelijan ja paikallisväestön vuorovaikutusta osallistamalla taiteilijoita mm. kulttuuritapahtumiin sekä järjestämällä verkostoitumistilaisuuksia.

Vuoden 2019 toimenpiteet projektissa keskittyvät kahdenvälisen yhteistyön käynnistämiseen suomalaisten ja islantilaisen toimijoiden välille, Murmanskin alueen ja Pohjois-Suomen taide- ja kulttuurialan toimijoiden yhteistyön aktivointiin sekä välittäjäportaan toimintojen kehittämiseen. Kumppaneita projektissa ovat Oulun sarjakuvakeskus, Oulun kirjailijaseura, Mustarinda-seura, Lapin taiteilijaseura, Rovaniemen kaupunki (kulttuuripalvelut sekä kirjasto), Rasa Collective, Murmanskin alueen kirjastot, Murmanskin alueen kulttuurikomitea, Suomen konsulaatti Murmanskissa sekä Barents Bird -festivaali.

Vastuuhenkilö: Malla Alatalo

Hankkeen ajankohta: 01.06.2018–31.12.2020

Art Vehicles

Art Vehicles on mobiilialusta taiteen levitykseen ja esille tuomiseen. Hanke toimii Suomen, Ruotsin, Norjan ja Venäjän pohjoisten alueiden taiteilijoiden ja organisaatioiden näkyvyyden, työllistymisen ja keskinäisen verkostoitumisen ja tiedottamisen edistäjänä.

Art Vehicles suuntaa katseen suurten kasvukeskusten sijaan periferiaan. Tavoitteena on vilkastuttaa lähialueen matkailua ja näin kannustaa ekologisempaan liikkumiseen lähialueille. Hanke avaa taiteenharrastajan sekä alueen asukkaan silmät uuteen, pohjoiseen taidekenttään ja arktiseen matkailuun ja nostaa pohjoisen kauniin luonnon keskiöön sekä tulee alueella toimivia muutoksille herkkiä organisaatioita sekä taiteilijoita.

Hanke tuo olemassa olevat tapahtumat, näyttelyt ja toimijat näkyvästi esille, avaa oven rajat ylittävien projektien tekoon, sekä vahvistavaa ja luo uusia kansainvälisiä verkostoja. Käytännön toimina ovat mm. taidefestivaaleille järjestetyt bussi- ja junamatkat, sekä taiteilijoille ja kulttuurialan ammattilaisille suunnatut residenssiohjelmat sekä vaihtonäyttelytoiminta. Art Vehicles tuottaa olemassa olevien taidefestivaalien ympärille rajat ylittäviä taiteen produktioita ja teoksia tuomaan lisäarvoa jo olemassa oleville festivaaleille.

Hankkeen toteuttaa Taiteilijajärjestö MUU ry yhteistyössä pohjoisten taidetapahtumien ja -järjestöjen kanssa. Taiteen edistämiskeskus on ollut toteuttamassa helmikuussa 2019 Inversia Festivaaleille Murmanskiin suuntautunutta taidematkaa, joka oli hankkeen pilotti.

Vastuuhenkilö: Leevi Lehtinen

Hankkeen ajankohta: 01.01.2018–31.12.2019

Vastuuhenkilö: Malla Alatalo

Projektin ajankohta: 01.01.2019 - 31.12.2020

Takaisin

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu

Taiken henkilökunta Helsingissä Viimeksi muokattu: 01.07.2019