Taustakuva

Varsinais-Suomi

© Eero Saarela
Viimeksi muokattu: 29.08.2016

Haettavana nyt


Korona-apuraha yksityishenkilöille

Hakuilmoitus

Hakuaika:

01.05.2020 - 15.05.2020
Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16:00.

Apurahaa voi yllä olevana hakuaikana hakea verkossa. Kirjaudu verkkopalveluun alla olevasta linkistä. Kirjautumiseen tarvitset pankkitunnukset, mobiilivarmenteen tai henkilökortin.

Kirjaudu ja täytä hakemus verkossa

Ohjeita verkkoasiointiin

Apurahoihin voidaan käyttää yhteensä enintään 8,7 miljoonaa euroa.

Mihin ja kenelle apuraha on tarkoitettu?

Korona-apurahoitus on tarkoitettu luovien alojen sekä kulttuuri- ja taidealan ammattilaisille, joiden työskentelymahdollisuudet ovat vähentyneet ja toimeentulo on heikentynyt koronapandemian vuoksi 13.3.-31.5.2020 välisenä aikana.

Hakijoina voivat olla mm. muusikot, näyttelijät, tanssijat, kuvataiteilijat, muotoilijat, kirjailijat, lavastajat, ääni- ja valoteknikot, leikkaajat, maskeeraajat, lavakoomikot ja kuvittajat.

Korona-apurahoitus on tarkoitettu koronapandemiasta johtuvaan muuttuneeseen työtilanteeseen. Tukea voidaan myöntää keskenjääneiden tuotantojen loppuunsaattamiseen, uusien hankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen sekä hakijan ammatillisen toiminnan ylläpitämiseen.

Korona-apurahan suuruus yksityishenkilöille on 3 000 euroa. Apurahan käyttöaika on 31.12.2020 saakka.

Tukea ei voida myöntää yksityishenkilölle, jos hänellä on:  

 • valtion taiteilija-apuraha tai muu työskentelyapuraha haettavan apurahan käyttöaikana (ml. Taikesta jo myönnetty korona-apuraha)
 • valtion ylimääräinen taiteilijaeläke.

Hakijan tulee ilmoittaa korona-apurahaa hakiessaan, mikäli on hakenut samaan tarkoitukseen tukea muualta.

Kuka arvioi ja päättää

Taiken asiantuntijatiimi arvioi ja johtaja päättää erityisasiantuntijan esittelystä. Taike voi tarvittaessa kuulla muita asiantuntijoita.

Tuen tavoite

Opetus- ja kulttuuriministeriön tavoitteena on, että luovien alojen ja kulttuuri- ja taidealan toimijoiden työn tekemisen edellytykset säilyvät koronaepidemiasta johtuvien toimintaolosuhteiden muutoksista huolimatta.

Myönnetyllä tuella turvataan hakijan työskentely- ja toimintaedellytyksiä sekä varmistetaan toiminnan jatkuminen mahdollisimman joustavasti poikkeustilanteen päätyttyä.

Hakemusten arviointi ja myöntöperusteet

Tuki myönnetään työskentelyapurahana. Apurahat ovat harkinnanvaraisia. Hakemusten arviointi ja keskinäinen vertailu perustuvat kokonaisarviointiin, jossa otetaan huomioon seuraavat hakemuskohtaiset myöntöperusteet:

1. Hakijan aikaisempi toiminta taiteen tai kulttuurin alalla

 • Onko hakija ammattilainen?
 • Millaisia ovat hakijan aikaisemmat näytöt/työskentely?

2.  Koronapandemian takia menetetty toimeentulo

 • Millä tavalla koronapandemia on vaikuttanut hakijan toimeentuloon ja työtilaisuuksien menettämiseen? Esimerkiksi peruuntuneet esitykset, näyttelyt, konsertit, keikat ja kiertueet, kirjailijavierailut tai muut työtilaisuuksien peruuntumisista aiheutuneet muutokset hakijan toimeentuloon.

3. Apurahan käyttösuunnitelma

 • Mikä on apurahan tarve ja miten apuraha on suunniteltu käytettävän?
 • Suunnitelman selkeys ja perusteet?

Ehtoja apurahan myöntämiselle ja käytölle

 • Apurahoja myönnettäessä otetaan huomioon muiden tahojen myöntämä tuki samaan tarkoitukseen.
 • Jos hakija on saanut aiemmin apurahoja Taiteen edistämiskeskukselta, sen tulee huolehtia, että apurahapäätöksissä edellytetyt selvitykset apurahan käytöstä on tehty määräaikaan mennessä.
 • Hakemus hylätään, jos se saapuu määräajan jälkeen. Hakemuksen on oltava perillä Taikessa viimeisenä hakupäivänä klo 16 mennessä.
 • Apurahan saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty.
 • Apurahan saajan tulee tehdä kirjallinen selvitys apurahan käytöstä apurahakauden päätyttyä.

Päätöksiin sovelletaan lakia (657/2012) ja asetusta (727/2012) Taiteen edistämiskeskuksesta ja sekä valtionavustuslakia (688/2001) ja hallintolakia (434/2003). Taiteen edistämiskeskus valvoo apurahan käyttöä ja sillä on tarvittaessa oikeus tarkastaa saajan taloutta ja toimintaa.

Mitä liitteisiin

Visuaalisten alojen hakijat voivat liittää hakemukseensa 1–5 teoskuvaa yhtenä pdf-tiedostona (enintään 4 Mb). Teoksista mainitaan nimi, tekniikka, koko ja vuosiluku. Video- ja muita liikkuvaa kuvaa sisältäviä tiedostoja ei voi toimittaa liitteenä.

Liitteitä ei voi toimittaa sähköpostitse. Hakemuksia ja liitteitä ei palauteta.

Tieto päätöksestä

Kaikki hakijat saavat kirjallisen tiedon päätöksestä 12.6.2020 mennessä. Saat viestin sähköpostiisi, kun päätös on asiointipalvelussa. Tarkista myös roskapostisi. Hakijan vastuulla on seurata sähköpostiosoitetta, jonka hän on ilmoittanut hakemuksessa.

Lisätiedot

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu Apurahat ja avustukset -sivulla

 


Takaisin

Avustukset yhteisöille


Avustukset kulttuurisen moninaisuuden edistämiseen ja rasismin vastaiseen toimintaan

Avustukset on tarkoitettu yhteisöille. Avustuksella edistetään osallisuutta ja osallistumista kulttuuriin sekä kulttuurien välistä vuoropuhelua.

Hakuaika päättynyt: 31.10.2019

Avustukset vammaisyhteisöjen kulttuuritoimintaan ja kulttuurin saavutettavuuden edistämiseen

Avustukset vammaisyhteisöjen kulttuuritoimintaan ja kulttuurin saavutettavuuden edistämiseen

Hakuaika päättynyt: 31.10.2019

Erityisavustukset kulttuurilehdille

Erityisavustukset kulttuurilehdille on tarkoitettu vahvistamaan kulttuurista moninaisuutta, tiedonvälityksen monipuolisuutta ja moniarvoisuutta yhteiskunnassa.

Hakuaika päättynyt: 31.10.2019

Festivaaliavustukset

Avustukset on tarkoitettu valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittäville taide- ja kulttuurifestivaaleille.

Hakuaika päättynyt: 31.10.2019

Kulttuurin hyvinvointivaikutuksien erityisavustukset yhteisöille

Erityisavustukset on tarkoitettu edistämään yhteisöllisyyttä, arjen luovia ratkaisuja ja ympäristöjä sekä tukemaan työhyvinvointia kulttuurin ja taiteen keinoin.

Hakuaika päättynyt: 31.10.2019

Lastenkulttuurin erityisavustukset

Erityisavustukset on tarkoitettu alueella toimiville yhteisöille lasten- ja nuortenkulttuuria edistäviin hankkeisiin.

Hakuaika päättynyt: 31.10.2019

Residenssiavustukset

Avustukset on tarkoitettu kansainvälisten taiteilijaresidenssien toimintaan ja kehittämishankkeisiin Suomessa.

Hakuaika päättynyt: 31.10.2019

Toiminta-avustukset

Avustukset on tarkoitettu eri taiteenalojen yhteisöjen kuten yhdistysten, osuuskuntien ja yritysten jatkuvan toiminnan tukemiseen.

Hakuaika päättynyt: 31.10.2019

Toiminta-avustukset esittävien taiteiden yhteisöille

Avustukset on tarkoitettu esittävien taiteiden alalla toimivien yhteisöjen kuten yhdistysten, osuuskuntien ja yritysten jatkuvan toiminnan tukemiseen

Hakuaika päättynyt: 31.10.2019

Yhteystiedot

Turun toimipiste
Itsenäisyydenaukio 2
20800  Turku
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu

Taiken henkilökunta Turussa Viimeksi muokattu: 01.07.2019