Taustakuva

Varsinais-Suomi

© Eero Saarela
Viimeksi muokattu: 29.08.2016

Julkaisut

 

Rakenteita ratkomassa. Kulttuurisen seniori- ja vanhustyön toimintamalleja (2014)
 

Rakenteita ratkomassa -hankkeen (2014) tuloksena syntyneessä julkaisussa luodaan katsaus kulttuurisen seniori- ja vanhustyön tilanteeseen 2010-luvulla. Julkaisu esittelee hankkeiden vaikutuksia, hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja, jotka mahdollistavat taiteilijoiden ja ikäihmisten yhteistyön.

Rakenteita ratkomassa (tulostettava PDF-versio, 2 M)

Rakenteita ratkomassa (verkkojulkaisu)

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prosentti taiteelle antaa virtaa! (2014)

Prosentti taiteelle antaa virtaa tutkii erilaisia näkökulmia prosenttiperiaatteeseen. Julkaisu esittelee havainnollistavien esimerkkien avulla prosenttiperiaatteen käyttötapoja, vaikutuksia ja mahdollisuuksia. Mukana on myös käytännön ohjeita prosenttitaideteoksen rahoittamiseen ja teoksen valitsemiseen. Julkaisu on päivitetty versio vuonna 2010 ilmestyneestä Prosenttitaide antaa virtaa -julkaisusta.

Prosentti taiteelle antaa virtaa (PDF 3M)

 

_______________________________________________________________________

Osaamispolku – kohtaamisia vanhustyössä loppuraportti

Osaamispolku kehitti vuosina 2012–2013 taidepalveluita varsinaissuomalaisille ikäihmisille.  Loppuraportissa kerrotaan, miten taiteilijan keikkatyö solahti osaksi vanhustyön toimintaympäristöjä. Raportti sisältää myös toimenpide-ehdotuksia eri toimijoille kulttuurisen vanhustyön ja taiteilijakoulutuksen kehittämiseksi. Hankkeen toteutuksesta ja rahoituksesta vastasivat Taiteen edistämiskeskuksen Lounais-Suomen toimipiste ja Turku 2011-säätiö.

Erillisinä liitteinä Taiteilijan tarjouskortti, Tilaa taiteilija taloosi -ohjeistus ja Hyvät käytännöt -sopimusmalli. Raportin on laatinut Osaamispolun taidekoordinaattori Anna-Mari Rosenlöf.

Osaamispolun loppuraportti (PDF 3 M)

Tilaa taiteilija taloosi -ohjeistus

Taiteilijan tarjouskortti

Hyvät käytännöt -sopimusmalli

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Osaamispolku - Tilaa taiteilija taloosi! - Taidepalveluita ikäihmisille Varsinais-Suomessa (2013) 

Osaamispolku – kohtaamisia vanhustyössä kehitti vuosina 2012–2013 taiteilijoiden tuottamia hyvinvointipalveluja vanhuksille. Hankkeeseen osallistui 17 varsinaissuomalaista taiteilijaa.

Julkaisu esittelee taiteilijoilta tilattavia taidepalveluita luokiteltuna taiteenaloittain, hintaluokittain ja kohderyhmittäin. Julkaisun lopussa on vinkkejä tilaajalle sopivan taiteilijan tai taiteenlajin löytämiseksi, käytännön järjestelyjen hoitamiseksi taiteilijan tullessa taloon ja muistilista hyvinvointityötä tekevälle taiteilijalle.

Osaamispolku - Tilaa taiteilija taloosi! - Taidepalveluita ikäihmisille Varsinais-Suomessa (PDF)

Osaamispolku - Tilaa taiteilija taloosi! - Taidepalveluita ikäihmisille Varsinais-Suomessa (PDF 4 M)


 

Taidetoimintaa hoitoyksiköihin – Toimenpide-ehdotuksia taiteen hyvinvointityön tueksi (2013)

Piia Pentti

Humakista valmistuneen Piia Pentin opinnäytetyö Taidetoimintaa hoitoyksiköihin käsittelee ikääntyneille suunnatun taidetoiminnan kehittämisen mahdollisuuksia ja tarjoaa konkreettisia toimenpide-ehdotuksia toiminnan edistämiseksi. Opinnäytetyö on syntynyt Taiteen edistämiskeskuksen Lounais-Suomen toimipisteen Osaamispolku-hankkeen tarpeista.

Taidetoimintaa hoitoyksiköihin – Toimenpide-ehdotuksia taiteen hyvinvointityön tueksi (PDF) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Taiteesta tulevaisuuden hyvinvointia Varsinais-Suomessa – taide- ja kulttuuritoiminnan nykytila ja tulevaisuuden näkymiä terveys- ja hyvinvointialalla (2012)

Taiteesta tulevaisuuden hyvinvointia Varsinais-Suomessa on osa valtakunnallista selvitystyötä, joka pohjautuu Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -toimintaohjelmaan.

Julkaisu on syntynyt vuoden 2011 aikana käytyjen keskustelujen, haastattelujen, alueellisen verkostoitumisseminaarin ja tulevaisuustyöpajojen tuottaman tiedon pohjalta. Selvitystyön tuloksena muotoiltujen toimenpide-ehdotusten toivotaan inspiroivan sekä päättäjiä että käytännön työn tekijöitä kehittämään taiteen ja kulttuurin hyvinvointityötä edelleen.

 JJul Taiteesta tulevaisuuden hyvinvointia Turun ammattikorkeakoulun
sähköisessä LOKI-julkaisupalvelussa

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Yhdessä kirjoitetut tulevaisuudet. Varsinais-Suomen kirjallisuusstrategia 2010-luvulle (2012)

Kirjan talo - Bokens hus ry ja Varsinais-Suomen taidetoimikunta julkaisivat yhdessä syksyllä 2012 Varsinais-Suomen kirjallisuusstrategian 2010-luvulle. Strategiaa oli tekemässä 41 alan ammattilaista. Käsitellyssä olevat teemat ovat kirjailijoiden ja kääntäjien ammattilaisten tilanne; tutkimus, kirjoittajakoulutus ja taidekasvatus; kirjastot, yleisötyö ja lukeminen; kustantamot; tapahtumat ja projektit; kirjalliset yhteisöt sekä tiedotus.

Yhdessä kirjoitetut tulevaisuudet (pdf-tiedosto)

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Taide rakennushankkeessa - Opas tilaajalle (2012)
Milla Järvipetäjä ja Aura Nikkilä (toim.)
Suomen Rakennusmedia Oy

Taide rakennushankkeessa on käytännön opas rakennushankkeen tilaajille, jotka haluavat saada lisäarvoa rakennuttamalleen kohteelle taiteen avulla. Oppaassa on hyödyllistä tietoa kaikille, jotka haluavat edistää rakennetun ympäristön elävöittämistä taiteella.

Lue lisää (Rakennusmedia, verkkokauppa)

Sisällysluettelo (PDF)

--------------------------------------------------------------------------------

Tekoja tulevaisuudelle - Varsinais-Suomen lasten ja nuorten kulttuuristrategia 2010 - 2015 (2010)

Tekoja tulevaisuudelle -strategia vahvistaa ja alleviivaa lasten ja nuorten kulttuuria ja hyvinvointia. Strategiassa esitellään toimenpide-ehdotuksia ja ideoita, joita voi käyttää työkaluna lasten ja nuorten kulttuuriin ja hyvinvointiin liittyvän toiminnan suunnittelussa.

Tekoja tulevaisuudelle on tarkoitettu päättäjien, kulttuuritoimijoiden, yhteisöjen, yritysten sekä lasten ja nuorten kanssa työskentelevien avuksi, mutta jokainen meistä voi tarttua toimeen.

Tekoja tulevaisuudelle (flash)

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

Askel eteenpäin - Varsinais-Suomen tanssitaiteen strategia (2010)

Askel eteenpäin on tehty Valtion tanssitaidetoimikunnan valtakunnallisen tanssistrategian rinnalle antamaan tanssin kehittämiseen alueellinen, toimijalähtöinen ja konkreettinen näkökulma. Julkaisu koostuu nykytilan arviosta, tulevaisuudenkuvista, tavoitteista ja toimenpiteistä niiden saavuttamiseksi.

Strategiatyöhön osallistui runsas ja monipuolinen joukko varsinaissuomalaisia tanssialan ammattilaisia. Julkaisun pyrkimyksenä onkin tuoda kuuluville ennen kaikkea tanssialalla toimivien ammattilaisten ääni.

Askel eteenpäin (flash)

--------------------------------------------------------------------------------

Prosenttitaide antaa virtaa (2010)

Prosenttiperiaatteella tarkoitetaan, että noin sadasosa rakennushankkeen kustannuksista käytetään taidehankintoihin. Periaatetta voivat toteuttaa kunnat, valtio, yhteisöt ja yritykset omissa rakennus- ja korjaushankkeissaan. Prosenttitaidetta löytyy rakennusten sisä- ja ulkotiloista sekä piha-alueilta, puistoista sekä katujen ja teiden varsilta.

Prosenttitaide antaa virtaa tutkii erilaisia näkökulmia prosenttiperiaatteeseen. Julkaisu esittelee havainnollistavien esimerkkien avulla prosenttiperiaatteen käyttötapoja, vaikutuksia ja mahdollisuuksia. Mukana on myös käytännön ohjeita prosenttitaideteoksen rahoittamiseen ja teoksen valitsemiseen.

Prosenttitaide antaa virtaa (PDF)

--------------------------------------------------------------------------------

Eloisia tulevaisuudenkuvia - Kehittämisajatuksia animaatiolle Varsinais-Suomessa (2009)

Eloisia tulevaisuudenkuvia -julkaisu esittää konkreettisia toimenpiteitä, joiden avulla animaatiotaide nostetaan muiden taiteenalojen rinnalle ja tekemään se tutuksi kaikille ihmisille taustasta riippumatta.

Julkaisu on tarkoitettu apuvälineeksi kaikkien animaatioammattilaisten käyttöön. Se keskittyy animaation laadun ja tuotantorakenteiden kehittämiseen. Julkaisun aineisto perustuu mm. kolmessa animaatioalan tulevaisuusverstaassa käytyihin keskusteluihin, joihin osallistui alueellisia animaatioalan toimijoita.

Eloisia tulevaisuudenkuvia (PDF)

--------------------------------------------------------------------------------

ArtTkuFin. A Sample of Contemporary Arts in the Turku Region (2009)

ArtTkuFin is a guide for international visitors to the exciting and fresh contemporary art scene of Turku. It covers local galleries, museums, art associations, events, residencies and interesting architectural sites. A compact yet comprehensive companion to the traveller interested in contemporary art in the Turku Region.

ArtTkuFin is written in English.

ArtTkuFin (PDF)

--------------------------------------------------------------------------------

Enempi on maailmaa kuin ikkunasta näkyy - Varsinaissuomalaisesta kulttuurista 2010-luvulla (2009)

Enempi on maailmaa kuin ikkunasta näkyy on maakunnan kulttuuritoimijoiden vuonna 2004-2005 tekemän strategian päivitetty versio. Se tuo taiteen ja kulttuurin asiantuntijoiden äänen mukaan yhteiskunnalliseen ohjelmatyöhön. Strategiassa kulttuuri käsitetään laajassa, arjen kulttuurista taiteeseen ulottuvassa merkityksessä.

Julkaisusta ei ole saatavilla sähköistä versiota. Tiedustele Enempi on maailmaa kuin ikkunasta näkyy -kulttuuristrategiajulkaisua Varsinais-Suomen taidetoimikunnan toimistosta.

--------------------------------------------------------------------------------

Pax Artis - Varsinaissuomalainen kuvataidestrategia (2008)

Varsinais-Suomen taidetoimikunnan Pax Artis -strategia kokoaa yhteen kuvataiteen kentän toimijoiden määrittämät tavoitteet ja toimenpiteet niiden toteuttamiseksi. Sitä voidaan käyttää taidepolitiikan vaikuttamisen välineenä, mutta samalla käytännön käsikirjana ja ideoiden lähteenä.

Pax Artis -strategian keskeisenä ajatuksena on vuorovaikutuksen lisääminen kuvataiteessa ja taiteilijoiden toimintaedellytysten parantaminen. Tässä strategiassa kuvataiteen käsitteeseen sisältyvät myös valokuvataide, mediataide ja ympäristötaide.

Pax Artis (PDF)

--------------------------------------------------------------------------------

Tarranauha - Muotoilun ja käsityön kehittämisen tavoitteita ja toimenpiteitä (2008)

Varsinais-Suomen taidetoimikunta, Varsinais-Suomen käsi- ja taideteollisuus ry ja Åbolands Hantwerk r.f. toteuttivat yhdessä Muotoilun ja käsityön tarpeista toimenpiteisiin -hankkeen vuosina 2007-2008. Hankkeessa järjestettiin kolme tulevaisuusverstasta, joissa alan toimijat esittelivät laadullisia ja elinkeinopoliittisia kehittämisajatuksia sekä keinoja niiden toteuttamiseksi.

Tarranauha kokoaa nämä ideat ja toimenpiteet yhteen ja tarjoaa ne kaikkien halukkaiden toteutettaviksi.

Tarranauha (PDF)

 

--------------------------------------------------------------------------------

Hetken työ tuhatvuosihin vaikuttaa - Varsinais-Suomen arkkitehtuuripoliittinen ohjelma (2006)

Hetken työ tuhatvuosihin vaikuttaa -ohjelma nostaa hyvän rakennetun ympäristön ja arkkitehtuurin perusoikeudeksi ja menestystekijäksi Varsinais-Suomessa lähtökohtinaan hyvinvointi ja viihtyvyys elinympäristössä. Ohjelma on tarkoitettu kaikille, jotka toimissaan sivuavat rakentamista ja maankäyttöä.

Hetken työ tuhatvuosihin vaikuttaa (PDF)

--------------------------------------------------------------------------------

Käännetään sivua - Varsinais-Suomen kirjallisuusstrategia (2006)

Käännetään sivua on toimijalähtöinen parinkymmenen kirjallisuusasiantuntijan ajatusten pohjalta koottu kirjallisuusstrategia, joka linjaa kirjallisuuden mahdollisuuksia ja kehitysnäkymiä Varsinais-Suomessa.

Strategia on tarkoitettu kirjallisuuden alan toimijoiden, yritysten, julkisten palveluiden ja aluekehittämisen avoimeksi kartaksi.

Julkaisusta ei ole saatavilla sähköistä versiota. Tiedustele Käännetään sivua -kirjallisuusstrategiajulkaisua Varsinais-Suomen taidetoimikunnan toimistosta.

Viimeksi muokattu: 05.12.2014

Yhteystiedot

Turun toimipiste
Itsenäisyydenaukio 2
20800  Turku
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku