Taustakuva

Varsinais-Suomi

© Eero Saarela
Viimeksi muokattu: 29.08.2016

Kulttuurisen moninaisuuden projektit ja verkostot

Kulttuurista moninaisuutta edistetään järjestämällä tapahtumia ja työpajoja, jotka luovat mahdollisuuksia kulttuurienväliselle dialogille taiteen keinoin. Projekti koordinoi verkostoja ja yhteistyötä muun muassa ulkomaalaistaustaisten taiteilijoiden, maahanmuuttajien ja erityisryhmien parissa.

Kulttuurisen moninaisuuden projektit ja verkostot -kokonaisuus koostuu kahdesta osaprojektista.

Menetelmiä dialogiin

Osaprojekti järjestää työpajoja, tapahtumia ja kulttuurienvälistä dialogia taiteen ja kulttuurin viitekehyksissä. Dialogia tuodaan näkyväksi erilaisilla sisällöillä ja taiteellisilla kokonaisuuksilla.

Projekti parantaa taiteen tekijöiden esiintymismahdollisuuksia ja tukee verkostoitumista kulttuurisen moninaisuuden kontekstissa. Projekti luo verkostoja ja työryhmiä, joiden avulla pystytään toteuttamaan taiteellisesti ja kulttuurisesti moninainen tapahtuma ja taiteellinen kokonaisuus sekä monistettavia mallinnoksia. Kulttuurienvälistä vuoropuhelua edistetään jo kokonaisuuksien valmisteluvaiheessa.

Projekti osallistaa marginaalisia yhteisöjä taiteen ja kulttuurin pariin sekä käynnistää keskustelua kulttuurisen moninaisuuden käsitteestä esittävän taiteen kontekstissa.

Vastuuhenkilö: Mertsi Lindgren

Hankkeen ajankohta: 01.01.2019 - 31.12.2019

Monikulttuuriset välähdykset

Osaprojekti tukee ulkomaalaistaustaisia taiteilijoita. Projekti koostuu erilaisista näyttelyistä, yhteisötaide- ja monikulttuurisista tapahtumista, mediakilpailuista ja työpajoista. 

Samalla tuodaan yleisön ja median tietoisuuteen kulttuurien moninaisuutta, esitellään ulkomaalaistaustaisia taiteilijoita ja luodaan erilaisten tapahtumien ja toimintojen kautta yhdenvertaisuuden ilmapiiriä. Projektin pääteemoja ovat rasismin vastaisuus ja yhdenvertaisuuden edistäminen sekä monikulttuuristen taiteilijoiden työskentelymahdollisuudet.

Kevyitä tapahtumia, pop up -näyttelyjä ja esiintymisiä tuodaan eri paikkakunnille, julkisiin tiloihin, kahviloihin, gallerioihin tai kirjastoihin lyhyelläkin aikataululla. Projekti on monivuotinen ja laaja-alainen, ja sen toimintoja järjestetään useilla paikkakunnilla. Osa tapahtumista on tarkoitettu julkisten tilojen käyttäjille, osa taas kohdennetaan tietyille ryhmille.  Toteutuksessa huomioidaan myös erilaisia monikulttuurisuuteen liittyviä teemapäiviä ja -viikkoja.

Tärkein teema on taiteen yhteiskunnallisuus. Monikulttuurisuutta tuodaan esille positiivisessa kontekstissa. Yhteisötaiteelliset projektit toimivat linkkinä maahanmuuttajien ja valtaväestön kohtaamiseen.

Monikulttuuriset välähdykset -projekti sisältää organisointia, verkostoitumista, yhteistyötä erilaisten toimijoiden kanssa, asiantuntijatoimintaa sekä kansainvälisten kontaktien kartoitusta. Osaprojekti kartoittaa toimintaedellytyksiä, rahoitusmahdollisuuksia, näyttelytiloja ja esiintymismahdollisuuksia sekä parantaa niitä.

Vastuuhenkilö: Maija (Maikki) Kantola

Hankkeen ajankohta: 01.01.2019 - 31.12.2021

Vastuuhenkilö: Maija (Maikki) Kantola

Projektin ajankohta: 01.01.2019 - 01.01.2021

Takaisin

Yhteystiedot

Turun toimipiste
Itsenäisyydenaukio 2
20800  Turku
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu

Taiken henkilökunta Turussa Viimeksi muokattu: 01.07.2019