Taustakuva

Varsinais-Suomi

© Eero Saarela
Viimeksi muokattu: 29.08.2016

Prosenttiperiaatteen edistäminen

Julkinen taide on tasa-arvoinen taiteen muoto, joka saavuttaa kansalaiset laajasti. Taideteokset kouluissa, päiväkodeissa, kirjastoissa ja liikuntapaikoilla tuovat elämyksiä ja hyvinvointia kaikille, ilman pääsymaksuja. Taide myös nostaa kiinteistöjen arvoa ja houkuttelevuutta. 
 
Taiteen edistämiskeskus edistää yhteistyökumppaniensa kanssa prosenttiperiaatetta: tavoitteena on tarjota kaikkien suomalaisten arkeen laadukasta arkkitehtuuria, muotoilua ja taidetta. Prosenttiperiaate on vuosikymmenien ajan Suomessa tunnettu malli, jossa noin prosentti rakentamisen kustannuksista käytetään taidehankintoihin.
 
Taiteen edistämiskeskuksen tavoitteena prosenttiperiaatteen edistämisessä on
  • tukea uusien prosenttiperiaatteen mukaisten kohteiden käynnistämis
  • vahvistaa prosenttiperiaatteen mukaisten hankintojen hyvää laatua ja tukea taiteen käyttöä hyvän ympäristön rakentamisessa 
  • tehdä prosenttiperiaatteen mukaisesta toiminnasta ohjelmallista ja jatkuvaa koko maassa 
 
Taiteen edistämiskeskus on myöntänyt vuodesta 2014 lähtien valtionavustuksia prosenttiperiaatteen mukaiseen toimintaan. Avustuksen saaminen edellyttää rakennuttajan sitoutumista prosenttiperiaatteeseen ja vähintään 50 prosentin omarahoitusosuutta. Vuosittain on käytettävissä ollut 380 000 euron määräraha. Vuonna 2014 avustusta sai 16, vuonna 2015 13 ja vuonna 2016 11 rakennuttajaa.
 
Taiteen edistämiskeskuksessa työskentelee vuonna 2016 kahdeksan läänintaiteilijaa, joiden tehtäviin kuuluu prosenttiperiaatteen edistäminen. Läänintaiteilijoiden tehtävänä on tukea uusien kohteiden käynnistymistä, neuvoa rakennuttajia ja taiteilijoita sekä järjestää koulutusta ja tiedotusta. Läänintaiteilijat ovat:
 
Prosenttiperiaatteen ohjelmaa koordinoi erityisasiantuntija Henri Terho, Lounais-Suomen toimipiste. 
 
Taiteen edistämiskeskus oli vuosina 2014-2015 mukana opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa Suomen Taiteilijaseuran, Teollisuustaiteen liitto Ornamon, Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksen ja Ympäristötaiteen säätiön yhteisessä Prosenttiperiaatteen edistämishankkeessa.  

Prosenttiperiaate on selkeä taiteen hankintamalli

Suomalaiset kannattavat julkista taidetta laajasti asuinpaikkaan, ikään tai sukupuoleen katsomatta. Suomen Taiteilijaseuran, Teollisuustaiteen liitto Ornamon, Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksen, Ympäristötaiteen säätiön ja Taiteen edistämiskeskuksen syksyllä 2014 julkaisemassa kyselytutkimuksessa 70 % vastaajista kertoo haluavansa taideteoksia arkiympäristöönsä, kuten asuinalueelleen, työpaikoille ja kouluihin. Taiteesta on suomalaisten mielestä monenlaista hyötyä: Se tuottaa elämyksiä, luo virikkeellisen kasvuympäristön lapsille ja parantaa ympäristön viihtyisyyttä sekä turvallisuutta. 
 
Prosenttiperiaatetta voidaan noudattaa monella tapaa. Taide kannattaa ottaa mukaan rakennushankkeeseen mahdollisimman aikaisin. Parhaiten taideteos sopii ympäristöönsä, kun taide- ja muu rakennushanke etenevät samassa tahdissa. Toisaalta prosenttiperiaatteen avulla myös valmiiseen rakennukseen voidaan ostaa taideteoksia tai teos voidaan tilata tilaustyönä taiteilijalta. Teos tai teokset voidaan valita myös taidekilpailun avulla. 
 
Prosenttiperiaatteella toteutettuja teoksia on ympäri Suomea muun muassa asuinalueilla, virastoissa, hoitolaitoksissa, kouluihin, päiväkoteihin ja muille julkisille paikoille. Prosenttiperiaate on kansainvälisesti tunnettu toimintamalli, joka on vahvistunut viime vuosikymmeninä. Prosenttiperiaatteen käyttäminen on havaittu hyväksi tavaksi houkutella  asukkaita uusiin kaupunginosiin myös Suomessa. 
 
Ympäri maata on viime vuosina rakennettu tai ollaan parhaillaan rakentamassa kaupunginosia, joissa taide on olennainen osa alueen imagoa. Tunnettuja esimerkkejä ovat Helsingin Arabianranta, Tampereen Vuores,  Joensuun Penttilänranta sekä uudempina tulokkaina mm. Vantaan Leinelä, Vantaan Kivistö, Jyväskylän Kangas, Porvoon Länsiranta ja Porin Karjaranta. 
 
Lisätietoja, ks. www.prosenttiperiaate.fi
Viimeksi muokattu: 13.02.2017

Yhteystiedot

Turun toimipiste
Itsenäisyydenaukio 2
20800  Turku
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku
Viimeksi muokattu: 09.03.2015
Viimeksi muokattu: 10.03.2015