Taustakuva

Varsinais-Suomi

© Eero Saarela
Viimeksi muokattu: 29.08.2016

Reviiri-antologia

Reviiri-antologiaa on julkaistu vuodesta 1995 lähtien, ja se on tarkoitettu varsinaissuomalaisille kirjoittajille, joilla ei vielä ole omaa julkaistua teosta. Antologian tarkoitus on nostaa esille uusia mielenkiintoisia kirjoittajia Varsinais-Suomen alueelta, ja samalla tarkoituksena on antaa lahjakkaille kirjoittajille mahdollisuus debytointiin.  

 

Reviiri 2013

Lena Gottelier
Tapani Heinonen
Helianne Kallio
Marja Kangas
Suvi Kauppila
Veera Kivijärvi
Elina Laine
Jani Laitikas
Niina Oisalo
Sanni Pesonen
Mia Rönkä
Pirkko Soininen
Kalle Talonen
Oskari Toivonen
Virpi Vairinen
Sofi Ylikoski

 

Reviiri 2011

Kim Carpelan
Ilona Graham
Adrian Grönqvist
Kirsi Laine
Susanne Maude
Klaus Maunuksela
Elina Mead
Maija Mäkinen
Tuula Nikala-Soiha
Marjukka Pajulo
Juha Suotmaa
Antero Sälpäkivi
Oskari Valtonen
Aila Vuorentola
Veera Vähämaa
Arja Välimäki

 

Reviiri 2009

Riitta Elo
Mia Frank
Otso Helasvuo
Erkki Jakobsson
Kalle Knaapi
Siru Laivanen
Christian Lenander
Kitti Nurmi
Ossi Nyström
Liina-Maria Pelkkala
Sari Snellman

 

 

 

 

Reviiri 2007

Virpi Alanen
Aija Amee
Tarmo Hakala
Turkka Hautala
Jussi Horkka
Anitta Kaitajärvi
Kaj Lahtinen
Ann-Charlotte Palmgren
Nina Petander
Jussi Sutinen
Jouni Teittinen

 

 

 

 

Reviiri 2005

Ann-Helen Berg
Jonimatti Joutsijärvi
Samuli Juhani
Jermu Koskinen
Tiina Lehikoinen
Laura Lähteenmäki
Laura Mannila
Satu Manninen
Einari Paakkanen
Arita Peuraharju
Milla Pitkänen
Virpi Pöyhönen
Kaija Rantakari
Anni Rissanen
Mari Saario 

 

Reviiri 2004

Juhana Harju
Veera Kaski
Minna Komulainen
Katariina Mäkinen
Katariina von Numers-Ekman
Stefan Nylander
Petri Olavi Rautiainen
Kiti Saarinen
Jussi Seppänen
Miia Tervo
Tuukka Välimäki
Tommi Juutilainen
Sanna Vilmusenaho

 

 

Reviiri 2003

Henna Ahonen
Riikka Heinonen
Silja Ilmonen
Liisa Jaakonaho
Jari Koski
Raimo Laurila
Petri Lehtonen
Minna Leka
Gabi Limbach
Salla Pakkala
Sari Roine
Petra Zilliacus 

 

 

 

Reviiri 2002

Timo Harju
Matti Kaivonen
Jarmo Kervinen
Mikko Korhonen
Miikka Laihinen
Elli Lehikoinen
Mikko Myllylahti
Jukka Naaranlahti
Saija Nojonen
Mike Pohjola
Runa Rantala
Linnea Rönnholm
Janne Salminen
Joni Savela
Sara Stenlund
Eija Voutilainen 

 

Reviiri 2001

Kuuno Dunder
Karin Erlandsson
Mari Erävaara
Hannele Hakala
Susanna Huolman
Ville Hytönen
Seppo Hyytinen
Tuomo Jäntti
Elina Lajunen
Mailis Malmström
Eeva-Liisa Mononen
Pia Perokorpi
Eino Santanen
Mikko Taatila
Selma Vilhunen 

 

Reviiri 2000

Einari Aaltonen
Jari Asikainen
Tiina Hattunen
Marko Honkanen
Monica Häggström
Nitta Kaitajärvi
Joni Lanki
Henry Lehtonen
Outi Lähteenlahti
Susse Määttänen
Niko Rajakallio
Pekka Remes
Anne Rissanen
Mika Rättö
Leena Salo
Maria Sammonranta
Ulla Syrjäsuo
Olli-Pekka Uusitalo
Anders Vacklin
Ulrika Ylioja 

 

Reviiri 1999

Heli Haltia
Marjo Isopahkala
Tuomo Karhu
Markku Koivisto
Riku Korhonen
Liisamari Lassila
Ville Lindgren
Karoliina Lummaa
Essi Nummelin
Tuomo Nurmi
Kati Oksanen
Jyrki Outinen
Anja Portin
Emma Puikkonen
Katriina Ranne
Markku Riihiaho
Tommi Römpötti
Katariina Saarinen
Laura Sorvala
Virpi Salo
Timo Teräsahjo 

 

Reviiri 1998

Jussi Aurén
Juhani Brander
Esa Hirvonen
Kari Hongisto
Anssi Hynynen
Heikki Hyttinen
Timo Kokkoniemi
Teemu Laulajainen
Lauri Levola
Taina Lindman
Pauli Luoma
Elina Majander
Elisa Mikkola
Arja-Riitta Nieminen
Emilia Romppanen
Pekka Ruissalo
Timo Tuominen
Mari Valli

 


Reviiri 1997

Kari Aartoma
Aki Asola
Jenni Haukio
Auli Kumpulainen
Jani Laaksonen
Leena Laaksonen
Tommi Laurinsalo
Väinö Lesonen
Reetta Niemelä
Jyrki Ohristo
Paula Ojanen
Heli Peltoniemi
Pekka Pylväs
Ville Rauvola
Aira Savisaari 

 

Reviiri 1996

Piia Alvesalo
Jussi Arola
Juha Borenius
Satu Haapala
Lea Huuhtanen
Harri Jokinen
Reijo Koskinen
Juha Kulmala
Auli Kumpunen
Pekka Kuosmanen
Tuula Tuulikki Lamminen
Juhani Laulajainen
Ossi Laulajainen
Ari Lehtinen
Katariina Leino
Martti Ollinen
Mikko Sakari Peltomäki
Olavi Peltonen
Marja Reunanen
Kirsi Tervamäki
Maaretta Tukiainen
Hanni Wienkoop


 

Reviiri 1995

Kari Aartoma
Anu Hanna Anttila
Joni Bergström
Pauliina Haasjoki
Harri Hermo
Olli Kaira
Ilkka Koponen
Seppo Lahtinen
Toni Laine
Mika Lamminpää
Hanna-Kaisa Leivo
Janne Mäkinen
Olavi Peltonen
Maarit Puhakka
Markku Puska
Ville Rauvola
Taneli Salin
Sami Salviander
Laura Seppi
Sami Sjöberg
Antero Suurnäkki
Jarmo Teinilä
Maaretta Tukiainen
Pekka Vartiainen
Päivi Virolainen 

 

Viimeksi muokattu: 21.01.2014

Yhteystiedot

Turun toimipiste
Itsenäisyydenaukio 2
20800  Turku
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku