Taiteen edistämiskeskuksen yleistiedoksiannot

Yleistiedoksiantoa voidaan käyttää, kun asiakirjaa ei saada annettua vastaanottajalle tiedoksi muulla tavoin.

Yleistiedoksiannossa asiakirja pidetään määrätyn ajan vastaanottajan nähtävillä Taiteen edistämiskeskuksessa.

Ilmoitus asiakirjan nähtäville asettamisesta julkaistaan Taiteen edistämiskeskuksen verkkosivuilla. Ilmoituksesta käy ilmi

  • mitä asia koskee
  • missä asiakirja on nähtävillä
  • mihin saakka asiakirja on nähtävillä.

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä yleistiedoksiannon julkaisemisajankohdasta (Hallintolaki 62 §).

Tiedoksiannot

 

Viimeksi muokattu: 29.04.2022

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku