Taiteen edistämiskeskuksen yleistiedoksiannot

Yleistiedoksiantoa voidaan käyttää, kun asiakirjaa ei saada annettua vastaanottajalle tiedoksi muulla tavoin.

Yleistiedoksiannossa asiakirja pidetään määrätyn ajan vastaanottajan nähtävillä Taiteen edistämiskeskuksessa.

Ilmoitus asiakirjan nähtäville asettamisesta julkaistaan Taiteen edistämiskeskuksen verkkosivuilla. Ilmoituksesta käy ilmi

  • mitä asia koskee
  • missä asiakirja on nähtävillä
  • mihin saakka asiakirja on nähtävillä.

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä yleistiedoksiannon julkaisemisajankohdasta (Hallintolaki 62 §).

Tiedoksiannot

Julkaistu 18.6.2021 klo 09:30
 
Taiteen edistämiskeskus (Taike) ilmoittaa yleistiedoksiantona, että Taike on tehnyt seuraavat päätökset, joita ei ole voitu antaa tiedoksi asianosaisille.
 
Rospuutto-ryhmä kulttuuriyhdistys ry:lle (y-tunnus 2055885-3) myönnettyä valtionavustusta koskeva takaisinperintäpäätös TKT/381/532/2017

Rospuutto-ryhmä kulttuuriyhdistys ry:lle (y-tunnus 2055885-3) myönnettyä valtionavustusta koskeva takaisinperintäpäätös TKT/364/532/2018
 
Tiedoksi annettavat asiakirjat ovat nähtävillä Taiteen edistämiskeskuksessa. Ne pidetään nähtävillä 30 päivää tiedoksiannon julkaisemisesta. Ota yhteyttä numeroon p. 029 533 0811 (arkipäivisin klo 9.00-16.15) tai sähköpostitse kirjaamo@taike.fi saadaksesi lisätietoja.
 
Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta Taiteen edistämiskeskuksen verkkosivuilla. Tämän jälkeen ilmoitus poistetaan yleisestä tietoverkosta.

Viimeksi muokattu: 18.06.2021

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku