Ansvar

Verksamheten vid Centret för konstfrämjande grundar sig på öppenhet och förtroende. I enlighet med våra värden sörjer vi för tydligheten, transparensen och likabehandlingen i anknytning till vår understödsverksamhet.

Läs mer om Taikes värden.

Vi bär vårt ansvar för dataskyddet och främjar öppen förvaltning.

Jämlikhet och likabehandling är värden som ingår i våra strukturer. Våra arbetssätt inbegriper tydliga och enhetliga processer för att säkerställa att alla behandlas jämlikt.

Läs mer om beslutsfattandet inom understödsverksamheten.

Senast ändrad: 10.07.2019

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer