Artikel

Anna Jussilainen till länskonstnär för utvecklingssamarbete inom konst

Centret för konstfrämjande (Taike) har valt filosofie magister, dansare Anna Jussilainen till den landsomfattande uppgiften som länskonstnär för utvecklingssamarbete inom konst. Hennes verksamhetsområde omfattar hela Finland och Jussilainen är stationerad i centrets huvudbyrå i Helsingfors. Jussilainens treåriga verksamhetsperiod inleds i början av nästa år.

Som uppgift har Jussilainen att utreda och planera förutsättningar för konstnärer och konstsektorn att ta del i utvecklingsprojekt som genomförs med konstens medel. Hennes samarbete överskrider ministerie- och sektorgränser, förstärker nuvarande nätverk och skapar nya kontakter.

Anna Jussilainen har en mångsidig erfarenhet av projekt inom utvecklingssamarbete. Hon har bland annat utfört två utrikesministeriets utvecklingsprojekt inom konst i Nicaragua 2011 och 2012. Målgruppen för projektet Voimaa tanssista! var lokala danskonstnärer och grupper i sårbar position som kvinnor som utsatts för våld, Hiv-smittade och ungdomar som lever i slum.

”Konst och konstnärer kan ha en stor betydelse som en del i hanteringen av krissituationer och i samband med utvecklande samhällen. I Taike ville vi göra en ny satsning och använda vår länskonstnärsresurs för ett sådant här ändamål. Länskonstnärer som inleder sitt arbete skapar nätverk mellan aktörer inom utvecklingssamarbete och konstnärer på ett sätt där skapande av konst, konstens prosesser och de världsomfattande människorättigheterna gällande konstupplevelse förverkligas”, konstaterar Taikes direktör Minna Sirnö.

År 2014 har Centret för konstfrämjande 42 länskonstnärer. Länskonstnärerna arbetar med olika uppgifter inom konstfrämjande runtom i landet. Länskonstnärens arbete finansieras med tipsvinstmedel.

Ytterligare information:
Mikael Karikoski
specialsakkunnig
tfn 0295 330 880
mikael.karikoski@minedu.fi

Eva-Maria Hakola
utvecklingschef
tfn 0295 330 702
eva-maria.hakola@minedu.fi