Artikel

Centret för konstfrämjande beviljar statsbidrag för konstanskaffningar till byggnadsverk – ansökningen inleds 2 juni

Bidraget är avsett för sammanslutningar såsom kommuner, samkommuner, företag, stiftelser och föreningar som anskaffar konstverk till sina byggnadsverk med en procent av byggnadskostnaderna. Bidrag beviljas för sammantaget 380 000 euro.

Principen om en procent av byggnadskostnaderna för konst är en internationell modell genom vilken konst anskaffas i samband med byggnadsprojekt. I Finland har enprocentsprincipen utnyttjats varierande från och med andra världskriget.

Enprocentsprincipen kan förverkligas i nya byggnadsverk, ombyggnad och infrabyggande såsom i byggandet av farleder. Konstverken kan till exempel vara målningar, skulpturer, keramik- och textilkonstverk, ljus- och mediekonstverk samt installationer. Verkens planering integreras som en del av byggandets övriga planering, vilket möjliggör att de får sin rätta plats i den byggda miljön.

Att främja enprocentsprincipen är ett mål som föreskrivs i statsminister Jyrki Katainens regeringsprogram och det är också ett av Centret för konstfrämjandes fokusområden. Det är meningen att stöda cirka 20 nya projekt som förverkligar enprocentsprincipen runtom Finland med det nya bidraget.

Centret för konstfrämjande har också satsat på att främja enprocentsprincipen genom länskonstnärernas arbete. För tillfället tjänstgör nio länskonstnärer i ämbetsverkets regionala byråer som bistår i att starta nya procentprojekt och att planera program som förverkligar enprocentsprincipen.

”Centret för konstfrämjande siktar på att öka verksamheten som förverkligar enprocentsprincipen i hela landet och att förstärka kvalitetskriterierna i anskaffningarna av offentlig konst. Det behövs långsiktigt och målmedvetet arbete för att förverkliga enprocentsprincipen”, konstaterar Taikes direktör Minna Sirnö.

Bidraget för anskaffningar enligt enprocentsprincipen kan sökas ända till 15.8.2014.

Ansökningsinformation

Ytterligare information:
Henri Terho
Specialsakkunnig
Centret för konstfrämjande
tfn 0295 330 901
henri.terho@minedu.fi

och de länskonstnärer som främjar Taikes enprocentsprincip