Artikel

Dockteatern erövrar även operan

Jouni Kaipainen tonsätter och Anna Ivanova-Brashinskaya regisserar den första stora dockteateroperan i Norden för Pori Sinfonietta och Porin Ooppera i Björneborg.

Dockteateroperan berättar om kreativiteten och ansvarigheten

I början fanns en delad dröm om ett verk, där dockor, dockartister, solister samt kör skulle uppträda tillsammans till ackompanjemang av en symfoniorkester. Den andra impulsen kom, då Björneborgs filial av Centret för konstfrämjande hade satsat på att utveckla dockteaterfältet i trakten. Den tredje faktorn utgjordes av mycket sporrande erfarenheter, som aktörerna hade fått av tvärkonstnärligt samarbete.

Roosa Halme, länskonstnär för dockteaterkonst, förde ihop konstnärer verksamma i dockteater i Åbo och i Björneborg. Hon satte dem också i kontakt med Porin Ooppera och Pori Sinfonietta, som redan länge har samarbetat med varandra. Poike r.f., specialist på tvärkonstnärliga projekt samt på projekt mellan flera branscher har här som uppgift att koordinera denna nätverksliknande samproduktion. Det ambitiösa målet är att förverkliga en dockteateropera, som grundar sig på en ny komposition och berättelse. Operan regisseras av fil.dr. Anna Ivanova-Brashinskaya, som har ledat dockteaterutbildningen i Åbo och är också annars en central aktör inom denna kulturform. Filmregissör och manusskrivare Mikhail Brashinsky skriver operas libretto.

Ivanova-Brashinskaya hämtar inspiration från gamla sagor. Arbetsnamnet på berättelsen i dockteateroperan är Halewijn. Den grundar sig på en flamländsk legend om en vacker sångröst samt om sångens kraft. Sången ledsagar huvudpersonerna samt sagofigurerna genom lycka, förtvivlan samt dramatiska vändningar.

Efter riktad ansökan beställdes musiken av Jouni Kaipainen, bosatt Tammerfors. Han är känd för sin färggranna stil, omfattande produktion samt förmåga att skriva idiomatisk sångmusik. Allt detta berikar den sagoliknande världen i operan.

Dockteateroperan uruppförs av Pori Sinfonietta under ledning av orkesterns överkapellmästare Jan Söderblom. Viktor Antonov, en mästerlig dockmakare med inriktning på dockor som används i tricks, förverkligar både scen- och dockplaneringen för operan. Dockteaterförening TIP-Connection från Åbo deltar produktionen via internationellt samarbete med ryska artister. Dockteateroperan produceras av Heli Latvala, producent för Porin Ooppera r.f. samt Tuuli Penttinen-Lampisuo, producent för Poike r.f.

Utbildningsmässigt tilläggsprogram

Planen för dockteateroperan har utvidgats till att omfatta publikarbete och samarbete med läroanstalter. Målet är att dela med sig erfarenheterna av att göra dockteateropera och att berätta om gränsytor mellan dockteaterkonst och musik, när det konstnärliga arbetet framskrider. Nukkero r.f., en dockteaterförening i Satakunta, deltar också i projektet.

Huvudfinansiären, Svenska kulturfonden i Björneborg, bjuder Björneborgs svenska samskola och Svenska Barnträdgården i Björneborg på ett utbildningsmässigt tilläggsprogram samt konstnärsbesök. I Palmgrenkonservatoriet i Björneborg ordnas den första mästarkursen i dockopera. Programmet omfattar arbetsverkstäder för både studerande och yrkesverksamma samt ett seminarium för alla intresserade. Seminariet anordnas den 14 november i konservatoriets auditorium.

Dockteateroperan har tills vidare fått stöd av Svenska kulturfonden i Björneborg, undervisnings- och kulturministeriet, Björneborgs filial av Centret för konstfrämjande samt av Finska Kulturfondens Satakunta fond. Tilläggsfinansiering söks fortfarande.

Premiär år 2016

Arbetet med att utveckla en dockteateropera inleddes år 2013. Förhandsproduktionen omfattar åren 2014-2015. Enligt planen kommer dockteateroperan att uruppföras i slutet av år 2016. Jouni Kaipainen fyller 60 samma år.