Artikel

Konstrådets utvecklingsbidrag till Nuoren Voiman Liitto

Konstrådet har delat ut 40 000 euro till en kampanj som bidrar till att öka konstens synlighet. I genomföringen av kampanjen utnyttjar Nuoren Voiman Liitto sociala medier.

Kampanjen genomförs som en växelverkan mellan riksdagsledamöter, konstnärer och den breda allmänheten. Under riksdagsvalen ombeds riksdagsledamöter att svara på frågan ”Vad är konstens betydelse?”. Utav svaren producerar konstnärerna ett konstverk – var och en med hjälp av sin respektive konstart. Till den mångkonstnärliga helheten väljs 200 konstnärer.

Projektet sammanställs till en dokumentfilm. Allmänheten får ta del i och följa diskussionen i sociala medier och allmänhetens kommentarer fogas till filmen. Politikerna utmanas också att under sin valkampanj samla in pengar till konsten. Allmänheten kan delta i att finansiera konst genom ett mecenatprogram. Den samlade insatsen delas jämnt mellan projektets konstnärer. Det sammanställs en top10-lista av de mest tweetade politikerna. De mest flitigaste tweetarna belönas. Politikerna får använda materialet som filmas i samband med konstnärsmötena på sina valsidor.

Kampanjen publiceras på Dagen för konstfrämjande den 1 december 2014 och avslutas i augusti 2015 inom ramen för filmfestivalen Espoo Ciné.

”Med kampanjen vill konstrådet öka uppskattningen för konsten bland allmänheten och beslutsfattare samt uppmuntra nya aktörer att ta del i konstens finansiering”, konstaterar rådets ordförande Tiina Rosenberg.

Ansökan om utvecklingsbidraget var ämnat för grupper som består av professionella konstnärer från olika konstarter. Inom utsatt tid kom det 34 ansökningar utav vilka konstrådet valde förslaget som lämnats av Nuoren Voiman Liitto.

Konstrådet är undervisnings- och kulturministeriets samt Centret för konstfrämjandes expertorgan. Det fattar beslut om de statliga konstkommissionernas ansvarsområden, namn och antal samt utser medlemmarna till de statliga och regionala konstkommissionerna. Rådet fattar också beslut om användningen av hänvisade utvecklingsmedel. År 2014 hade rådet 40 000 euro till sitt förfogande.

Ytterligare information: direktör Minna Sirnö, Centret för konstfrämjande, tfn 0295 330 719, minna.sirno@minedu.fi