Artikel

Musiker kan ansöka till PopUp-residenset i Umeå

Centret för konstfrämjande, Österbottens regionalbyrå erbjuder musiker en unik möjlighet att arbeta i PopUp-residenset i Umeå under hösten 2014.

Umeå firar år 2014 som Europas kulturhuvudstad med flera evenemang under hela året. Under PopUp-residensets tid anordnas bl.a. Chamber Music Festival 9.-12.10., Blanche & Marie –operans föreställningar 10.-25.10. samt Umeå Jazzfestival 22.-25.10.

Residenset kan ansökas för en veckas period av musikband eller arbetsgrupper bestående av 3-6 personer. Grupperna erbjuds logi samt ett gemensamt arbets- och övningsutrymme. Residenset kan i första hand ansökas av musiker och musikstuderanden bosatta inom Österbotten, Södra-Österbotten och Mellersta- Österbotten. Residensperioderna anordnas 6.-12.10., 13.-19.10. och 20.-26.10.

Under vistelsen i residenset kan man utöver arbetet även bekanta sej med Umeås omfattande kulturutbud, skapa internationella musik- och kulturnätverk samt erbjuda invånarna i Umeå en del av det finska musikaliska kunnandet.

Residensperioden ansöks med en fritt formulerad ansökan.
Ansökningstiden är 5.6-20.6.
Detaljerade ansökningsanvisningar finns på Centret för konstfrämjandes, Österbottens regionalbyrås webbsida.

Information:

Centret för konstfrämjande, Österbottens regionalbyrå
tfn. 0295 330 812
Wolffskavägen 35 B, 65200  Vasa