Artikel

Viivi Seirala och Nea Leo inleder som specialsakkunniga vid Centret för konstfrämjande

SVM Viivi Seirala och SVM Nea Leo har valts till tjänsterna som specialsakkunniga vid Centret för konstfrämjande (Taike). Till de öppna tjänsterna kom 127 respektive 98 ansökningar. De specialsakkunniga verkar i expert- och utvecklingsutgifter inom konstfrämjande samt som konstkommissionernas föredragande och sekreterare.

Viivi Seirala har jobbat som koordinator vid Statens konstmuseum och som kulturråd och kultursekreterare vid undervisnings- och kulturministeriet. Nea Leo har verkat som projektchef i ett exportprogram gemensamt för informationscentren för konst och som sakkunnig i arbetspolitiska projekt vid Tavastlands NTM-central.

De specialsakkunniga inleder sin tjänst i Centret för konstfrämjandes huvudbyrå i Helsingfors 1.2.2014. Sammantaget sex specialsakkunniga arbetar vid huvudbyrån och tio vid de regionala byråerna.

Ytterligare information: förvaltningschef Risto Aakko, tfn 0295 330 726, risto.aakko@minedu.fi