Beslutsfattning

Bedömningen av ansökningarna och de sökandes verksamhet utförs av Taikes Sakkunniga. Besluten fattas av Taikes direktör på föredragning av specialsakkunnig.

Alla beslut görs utifrån föredragningar och Taikes specialsakkunniga (ämbetsmän) fungerar som föredragare.

Samtliga Taikes bidrag är behovsprövade.

Beslut om verksamhetsbidragen tas i januari-februari. Beslut om specialbidrag tas i februari-maj.

Senast ändrad: 24.09.2021

Bidragsprocessen

  • Ansökning

   Utlysning på taike.fi, ansökningstid 1 månad

  • Sammanslutningen gör en ansökan
  • Ansökan  har inlämnats
  • Sammanslutningen kompletterar ansökan på begäran
  • Beslutsfattande

   Högst 15 veckor

  • Kommission bedömer på begäran
  • Specialsakkunnig läser, bedömer och gör ett beslutsförslag
  • Direktören fattar beslut
  • Beslutsubsidy.process.step.result.suffix
  • Sammanslutningen har 30 dagar på sig att lämna in rättelseyrkan
  • Bidragets användning

   Taike betalar verksamhetsbidrag i 1-4 rater, specialbidrag som engångsbelopp

  • Sammanslutningen skapar konst eller kultur
  • Sammanslutningen kan ansöka om ändring av bidragets syfte eller förlängning av bidragets användningstid
  • Rapportering

   Våren efter bidragets användning

  • Sammanslutningen redovisar bidragets användning
  • Redovisningen är gjord
  • Specialsakkunnig kontrollerar redovisningen
  • Sammanslutningen återbetalar vid behov hela eller en del av bidraget

Rättelseyrkan

Rättelseyrkan ska göras inom 30 dagar från beslutets delfående, den dagen oräknad.

Anvisning om rättelseyrkan skickas till sökanden som bilaga till beslutsbrevet.

Skicka rättelseyrkan med tillhörande bilagor. Det kan finnas högst fem bilagor och storleken på en bilaga får inte överskrida 4 MB.

Senast ändrad: 24.09.2021

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer