E-tjänsten för sammanslutningar

Vår e-tjänst fungerar med en stationär eller bärbar dator, inte på mobila enheter.

Sammanslutningar kan ansöka om verksamhets- och specialbidrag i e-tjänsten.

Användningen förutsätter inloggning.

Använd en allmän webbläsare

E-tjänsten fungerar bäst med följande webbläsarversioner:

  • Internet Explorer (IE), version 11
  • Mozilla Firefox (FF), version 52 eller nyare
  • Mac Safari, version 10 eller nyare
  • Google Chrome, version 70 eller nyare
  • Edge Chromium

Logga in på e-tjänsten

Inloggningen på e-tjänsten görs med Suomi.fi-autentisering. Du loggar in med dina personliga bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

En sammanslutning kan ge fullmakt åt en eller flera personer att sköta ärenden för sammanslutningen. Fullmakterna ges och administreras i Suomi.fi-tjänsten. Fullmaktsgivaren är ansvarig för att fullmakterna är uppdaterade. Information om fullmakterna finns på Suomi.fi-tjänsten.

För närvarande kan fullmakter på Suomi.fi ges av:

  • affärsidkare och yrkesutövare (firmor)
  • jord- och skogsbruksidkare
  • aktiebolags, bostadsaktiebolags, andelslags, kommanditbolags och öppna bolags verkställande direktör eller namntecknare med rätt att ensam representera företaget
  • föreningars namntecknare, som i föreningsregistret har en registrerad rätt att ensam representera föreningen

Övriga sammanslutningar fortsätter använda Katso-fullmakter tillsvidare.

Närmare information om Suomi.fi-fullmakter finns på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas webbplats.

Senast ändrad: 15.06.2021

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer