E-tjänsten för sammanslutningar

Vår e-tjänst fungerar med en stationär eller bärbar dator, inte på mobila enheter.

Sammanslutningar kan ansöka om verksamhets- och specialbidrag i e-tjänsten.

Användningen förutsätter inloggning.

För att logga in ska din sammanslutning ha en giltig

  • Katso-kod som förutsätter
  • ett FO-nummer.

Du kan få en avgiftsfri Katso-kod från Befolkningsregistercentralens Katso-service.

Du får ytterligare information om FO-numret från Företags- och organisationsdatasystemets webbsidor.

Om din sammanslutning inte ännu har ett FO-nummer eller en Katso-kod, börja skaffa dem redan nu.

Att skaffa Katso-kod och dess användning i Centret för konstfrämjandes e-tjänst (pdf)

E-tjänstens bruksanvisning för sammanslutningar (pdf)

Senast ändrad: 23.07.2019

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer