Corona

Corona påverkar både konstnärerna och avnämarna av konst. På denna sidan samlar vi information om Taikes coronaåtgärder och på undersidan information och stöd till konstnärer i coronatider.

Taikes coronaåtgärder

Coronastipendier till konstnärer samt professionella inom kultur och kreativa branscher ansökningstid (16.06.2021 - 30.06.2021)

Coronabidrag till enskilda näringsidkare och ensamföretagare inom konst-, kultur- och kreativa branscher (ansökningstid 16.06.2021 - 30.06.2021)

Coronastipendium för privatpersoner (ansökningstid 1.-15.5.2020, beslut 12.6.)

Taikes byråer är stängda på grund av corona.

Taikes nyheter om corona

30.4. Taikes nya coronabidrag för konst- och kulturutövare kan sökas från 1 maj

19.3. Fonderna och ministeriet ger tillsammans 1,5 miljoner euro i krishjälp till kulturfältet

16.3. Konstrådet kräver snabba stödåtgärder för konst- och kulturbranschen

Senast ändrad: 30.06.2021

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer
Prenumerera på Taikes meddelanden Senast ändrad: 04.02.2021