Enprocentsprincipen

Enprocentsprincipen avser det att minst en procent av byggkostnaderna används till konst.

Finlands 23 största städer följer enprocentsprincipen, även om graden och omfattningen av engagemanget varierar.

Enprocentsprincipen gäller allt byggande från husbyggande till miljöbyggande och från nybyggen till ombyggnad. Konstanskaffningarna kan innebära separata verk eller olika typer av element som integreras i konstruktionen.

För enprocentsprincipen

Se hela videoserien på Youtube

Arbetet inom Taikes tidigare utvecklingsprogram för enprocentsprincipen presenteras i mellanrapporten Taiteen edistämiskeskus prosenttiperiaatteen asialla 2014–2016.

Aktuell information om enprocentprincipen (på finska):

Senast ändrad: 07.03.2022

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer