Öppen ansökan: Mediakuben i Ode

on 16.10 - on 23.10.2019

Helsingfors centrumbibliotek Ode, Tölöviksgatan 4

Helsingfors

Mediakuben är ett projekt inom mediakonst som för samman konstnärer och en ny slags immersiv framställningsplattform Kuben i Helsingfors nya centrumbibliotek Ode. I workshopen koncentrerar man sig på verk som beaktar både utrymme och publik. Yrkeskonstnärer som är intresserade av immersiv mediakonst, oberoende av konstinriktning, kan riksomfattande ansöka till workshopen. Workshopens utbilningsspråk är finska. Deadline för ansökningar är 31.8.2019 kl 16:00.

Workshopen för mediakonst ordnas på Centrumbiblioteket Ode 16.-18.10 och 21.-23.10.2019. Workshopen och eventuella resor samt logi under kursen är avgiftsfria för de utvalda konstnärerna. Av verkskisser som skapats i workshopen väljs två till att förverkligas. De uppförs i Kuben 30.1.-1.3. ja 2.4.-3.5.2020. Åt de utvalda konstnärerna utbetalas ett arvode på 2000€ per verk. I samband med verken ordnas workshoppar för allmänheten. Mera information om ansökning här.

Som kuratorer och ansvariga för workshopen agerar mediakonstnärerna Jukka Hautamäki (f. 1971) och Marko Tandefelt (f. 1968) som bor och arbetar i Helsingfors.

Mediakube är ett samarbetsprojekt mellan Centret för konstfrämjande, Centrumbiblioteket Ode, Konstuniversitetet och konstnärsorganisationen MUU rf. Projektet koordineras av länskonstnär Annika Dahlsten.


Information:
Annika Dahlsten, länskonstnär

Huvudarrangör: Centret för konstfrämjande

Samarbetspartner: Centrumbiblioteket Ode, Konstuniversitetet och konstnärsorganisationen MUU rf

Oodi kirjasto ilmakuva
Ode, foto: Kuvio
Anmälningstiden är slut
Verkstad