Kommunen och konstnärerna. Är det verkligen pengar det handlar om?

to 1.9 kl. 10.00 - 15.00

Kalevan Navetta, Nyykoolinkatu 25

Seinäjoki

Välkommen till Seinäjoki för en gemensam evenemangsdag, alla kulturansvariga i kommunerna i de tre österbottniska landskapen! Dagen handlar om att utveckla samarbetet mellan kommunerna, välfärdsområdena, konstnärerna och Centret för konstfrämjande.

Programmet ordnas i samarbete mellan Experttjänster för kommuners kulturverksamhet vid Centret för konstfrämjande, Södra Österbottens förbund, Mellersta Österbottens förbund,
Österbottens förbund och Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur (SÖFUK). 

PROGRAM:

10:00            

Fall 1: Verksamhetsmodell och konstnärssamarbete vid konsthallen i Seinäjoki
Sanna Karimäki-Nuutinen, Seinäjoki konsthall

Fall 2: Utveckling i förorten Korsnäståget i Vasa genom konst och kultur
Jon Gredmark, bildkonstnär, och Ilkka Nyqvist, Vasa stad

Fall 3: Samarbete mellan Kulturgaraget och Soite samkommun i Mellersta Österbotten
Anni-Veera Aitolehti, kulturverkstad

Diskussion

12:00 Lunch

13:00            

Inkluderande temaverkstäder – På jakt efter synergieffekter
(Deltagarna cirkulerar och jobbar i de olika verkstäderna.)

1. Samarbete mellan kommuner och konstnärer

2. Samarbete mellan Taike och kommunerna

3. Budgetering för konst och kultur på ett uppfinningsrikt sätt

4. Regionalt samarbete                    

15:00 Dagen avslutas

19:00 Seinäjoki får ny offentlig konst, som offentliggörs i kväll. Välkommen att fira Vesa-Pekka Rannikkos ljusskulpturer Vahdit (Väktarna) på den nya Björkenheimbron (torsdag 1 september kl. 19)!

Huvudarrangör: Centret för konstfrämjande

Samarbetspartner: Södra Österbottens förbund, Mellersta Österbottens förbund, Österbottens förbund och Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur (SÖFUK).

Kalevan navetta i bilden
Kalevan Navetta, Seinäjoki
Anmäl dig nu
Seminarium