Experttjänster inom kulturell välfärd

Konstnärer har ett arbete med stor inverkan. Inom området för kulturell välfärd inverkar konsten långsiktigt på människors välfärd och hälsa.

Våra experttjänster har som mål att göra konstnärers arbete till en uppskattad och naturlig del av verksamhet som främjar välfärd och hälsa. Vi söker lösningar för hur beställare inom social- och hälsovården enkelt ska kunna hitta konstnärer i hela Finland.

Våra kunder

Vi hjälper till med att planera och starta verksamheten samt med kunskapsbaserad ledning.

Våra tjänster kan vara till nytta för exempelvis

  • sammanslutningar inom konstbranschen som vill stötta sina medlemmar i att sysselsätta sig inom sektorn för kulturell välfärd
  • sammanslutningar och företag inom social- och hälsovården som vill etablera verksamhet inom kulturell välfärd och behöver kunskap om saken
  • kommuner som behöver råd för att genomföra lagen om kommunernas kulturverksamhet för den kulturella välfärdens del
  • välfärdskoordinatorer och ansvariga för uppsökande kulturverksamhet
  • aktörer inom arbetslivstjänster
  • …och kanske just du!

Hur

  • Forskning visar att konst påverkar människors välbefinnande och hälsa. Konst ska föras till platser därifrån människor inte själva kan ta sig till konsten. Konst kan också användas för att motverka marginalisering. Vi har fått bevittna många rörande berättelser om konstens kraft och betydelse för människors liv. Vi sprider kunskap som baserar sig på erfarenheter och forskning.
  • Vår verksamhet bygger på växelverkan.

Expertgruppen för kulturell välfärd

Länskonstnärernas arbete genomförs huvudsakligen som projekt inom en viss konstart och konstsakunnigas arbete som gemensam mångprofessionell utveckling av det kulturella välfärdsområdet. Kontakta oss!

Bakgrund

Experttjänsterna inom kulturell välfärd baserar sig på arbetet som gjordes inom Utvecklingsprogrammet för konstens användning och välfärdsinverkan 2015–2019. Se rapporter och infovideor som utvecklingsprogrammet producerat.

Se världshälsoorganisationen WHO:s rapport över konstens och kulturens hälsoeffekter (på engelska).

En handbok i kulturell välfärd har publicerats

Den finskspråkiga handboken i kulturell välfärd Taidetta! Kulttuurihyvinvoinnin käsikirja har publicerats.

Läs en svensk sammanfattning av handboken via länken här.

Den finskspråkiga handboken finns på en egen sida.

Johanna, Esa, Jaakko, Isto, Venla och Heli. Bild: Jaakko Kemppainen

Senast ändrad: 15.08.2022