Information och stöd till konstnärer i coronatider

Coronasituationen orsakar oro över ekonomin och många frågor kring det egna arbetet. Det finns information om coronapandemins inverkan på konstnärer och proffs inom kulturområden i många olika källor.

Taike vill stötta konstaktörer och har sammanställt stödformer, evenemang, information och myndighetsanvisningar för olika konstformer. Sidstruktur:

  1. Stöd och evenemang
  2. Information sammanställd av konstfältet
  3. Myndighetsanvisningar
  4. Övrig information

Informationsproducenten ansvarar för informationens riktighet och språk. Språket anges för varje länk. Vi uppdaterar sidan fortlöpande och tar gärna emot förslag på användbara länkar.

Tipsa oss om bra sidor! annika.dahlsten@taike.fi

 

1. Stöd och evenemang

Finansiella stödmöjligheter

Stiftelsen för främjande av journalistisk kultur Jokes har tidigarelagt ansökan om arbetsstipendier. (På finska) https://www.jokes-saatio.fi/apuraha/tyhjeniko-kalenteri-onko-mielessa-luova-projekti-joka-kaipaa-rahoitusta/

Suomen Kulttuurirahasto har uppdaterat sina bidragsanvisningar.
(På finska) https://skr.fi/ajankohtaista/paivitykset-koronaviruksen-vaikutuksista-toimintaamme
(På engelska) https://skr.fi/en/ajankohtaista/updates-about-impact-coronavirus-outbreak-our-operations

Music Finland stöder en förstärkning av internationell synlighet för finsk musik och musikexport i covid-19-läget. Stödet kan uppgå till minst 500 och högst 6 000 euro per aktör. Stödet är avsett för artisters, musikskapares eller produkters redan påbörjade internationella exportprojekt för att säkerställa att det kan fortsätta under undantagstillståndet och genomföras exempelvis med digitala metoder. Ansökningarna behandlas på fredagen varje vecka under tiden 3 april–8 maj 2020. (På finska) https://musicfinland.fi/fi/palvelut/tukihaku/music-finlandin-musiikkivientituki-poikkeusoloissa (På engelska) https://musicfinland.fi/fi/support-for-music-export-in-exceptional-circumstances

Business Finland beviljar utvecklingsfinansiering i undantagslägen. Finansieringen är avsedd för små och medelstora företag i Finland med 6–250 anställda och för midcap-företag vars affärsverksamhet lider av coronavirusläget. Det finns två olika typer av finansiering: för förundersökning och för utveckling. Ett företag kan inte ansöka om båda typerna samtidigt. (På svenska) https://www.businessfinland.fi/sv/aktuellt/nyheter/2020/vi-bistar-foretagen-under-coronaepidemin/

Perttu Häkkisen säätiö samlar medel och fördelar i framtiden coronabidrag till konstnärer.
(På finska) https://www.perttuhakkisensaatio.fi/tiedotteet/

Lokalt

Helsingfors stad erbjuder snabbunderstöd för att främja nya former av evenemang, gemenskap och distansverksamhet inom kultur, ungdomsverksamhet och motion, digitalt eller på annat sätt. Det totala beloppet för det snabbunderstödet är 300 000 euro och det maximala beloppet per ansökan är 5 000 euro. Syftet med bidraget är att snabbt kunna utnyttja nya innovativa eller digitala sätt att engagera stadsborna Ansökningstiden är fortlöpande och ansökningar behandlas i brådskande ordning. (På svenskahttps://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/sv/understod

Kulturväsendet i Kervo fördelar 10 000 euro i extra snabbunderstöd för att främja nya innovationer och alternativa sätt att genomföra upplevelseproduktion. Understöden beviljas som produktionsstöd till professionella konstnärer och grupper av professionella. Snabbunderstödens ansökningstid börjar genast och fortgår tills vidare. Ansökningarna behandlas med cirka två veckors mellanrum. Den första behandlingen gäller ansökningar som inlämnats senast 24 april 2020. (På finska) https://kerava.fi/ajankohtaista/kulttuuripalvelut-jakaa-pika-avustuksia-ammattitaiteilijoille-%E2%80%93-my%C3%B6nnettyj%C3%A4-kohdeavustuksia-voi-k%C3%A4ytt%C3%A4%C3%A4-my%C3%B6hemmin

Evenemang och kollegiala grupper

Streamen Poikkeuslinjalla. Pekka Sauri är tillbaka på linjen i dessa undantagstider. Engagerande prat och experter på svåra frågor från Helsingfors universitet varje onsdag kl. 15–16. Följ livestreamen eller titta på inspelningen: (på finska) https://www.helsinki.fi/fi/tiedekulma/katso-ja-kuuntele

Webbplatsen Digitapahtumat är en anslagstavla för evenemang arrangerade på nätet. (På finska) https://www.digitapahtumat.fi/

Facebook-grupp för påminnelser om stipendier inom visuell konst. Medlemmarna i den öppna gruppen påminner varandra om kommande eller pågående ansökningstider för stipendier som på något sätt anknyter till visuell konst. Också tvärkonstnärliga utlysningar, tips för ansökan, resestipendier och residens. (På finska) https://www.facebook.com/groups/621553711221761

Coronastöd för företagare och konstnärer, öppen grupp på Facebook. Gruppen ger kollegialt stöd och råd för professionella och småföretagare inom kreativa branscher.
(På finska) https://www.facebook.com/groups/1046957995683694/

Coronastöd för konstnärer och egenföretagare, öppen grupp på Facebook. Information och tips för konstnärer och egenföretagare speciellt inom konst- och kultursektorn. (På finska) https://www.facebook.com/groups/2581048365338305/

Utbildningar och seminarier inom konst- och kultursektorn, öppen grupp på Facebook. Gruppen delar fortbildningar och seminarier inom konst- och kultursektorn. (På finska) https://www.facebook.com/groups/758854747568650/

 

2. Information sammanställd av konstfältet

Läscentrum arrangerar virtuella författarbesök.
(På svenska) https://lukukeskus.fi/sv/virtuella-forfattarbesok-sammanfor-publik-och-forfattare-2/

Musikerförbundet informerar om förändringar i musikbranschens evenemang och arbetsliv som coronaviruset orsakat. (På finska) https://www.muusikkojenliitto.fi/koronavirusepidemia/

Ornamos rådgivningstjänst stöttar medlemmarna under coronakrisen. (På finska) https://www.ornamo.fi/fi/artikkeli/ornamon-neuvontapalvelut-tukena-koronakriisin-keskella/

Helsinki Design Weekly and Ornamo are now collecting design solutions for the crisis: how can design help in these challenging times? We spread the solutions and good examples in our channels: website, newsletters, podcasts and social media channels. (På engelska) https://www.ornamo.fi/en/article/design-solutions-coronavirus-crisis/

Finlands Arkitektförbund SAFA har sammanställt information för anställda i undantagslägen. (På finska) https://www.safa.fi/uutiset/safa-tek-yhteisjasen-tietoa-tyontekijalle-poikkeustilanteessa/

Sanasto har sammanställt råd och anvisningar för litteraturaktörer. (På finska) https://www.sanasto.fi/kirjallisuuden-tekijoille-suunnatut-tukitoimet-ja-apurahat/ 

Finlands författarförbunds anvisningar för författare under undantagstillståndet. (På finska) https://kirjailijaliitto.fi/ajankohtaista/ohjeita-kirjailijoille-poikkeustilanteeseen/

Finlands Journalistförbund har sammanställt en infobank (på svenska) https://journalistiliitto.fi/sv/medlemsinfo-samlad-information-om-coronaepidemins-inverkan/

och ger råd till sina medlemmar (på svenska) https://journalistiliitto.fi/sv/anvisningar-till-frilansar-pa-grund-av-coronaepidemin/

också i fall av permittering (på svenska) https://journalistiliitto.fi/sv/ar-du-permitterad-gor-sa-har/

Konstnärsgillet i Finland ger anvisningar till bildkonstnärer för de förändrade arbetsförhållandena. (På finska) https://artists.fi/ajankohtaista/ohjeita-kuvataiteilijoille-koronaviruksen-vaikutuksista/ (På engelska) https://artists.fi/ajankohtaista/uutiset/guidelines-for-visual-artists-on-the-impact-of-the-coronavirus/

Informationscentret för dans har sammanställt nyttiga råd för dansfältet som drabbats av coronakrisen. (På finska) https://www.danceinfo.fi/artikkelit/ala-jaa-yksin-listasimme-hyodyllisia-linkkeja-tanssin-kentalla-toimiville/

Fackförbundet för teater och media Teme har publicerat information om coronavirusets inverkan på arbetslivet. (På finska) https://www.teme.fi/fi/miten-koronavirus-vaikuttaa-tyoelamaan/ Temes anvisningar i fall av arbetslöshet (på finska) https://www.teme.fi/fi/neuvonta/tyottomyys/

Teosto ger råd för streaming och musikanvändning i coronasituationen (På finska) https://www.teosto.fi/teosto/uutiset/striimaus-ja-musiikin-kaytto-koronatilanteen-aikana

Information om coronasituationens inverkan på Teostos kunder (På svenska) https://www.teosto.fi/sv/teosto/artikkelit/information-coronasituationens-inverkan

Anvisningar för Teostos kunder som använder musik i coronasituationen
(På svenska) https://www.teosto.fi/sv/teosto/artikkelit/anvisningar-for-kunder-som-anvander-musik-i-coronasituationen

Covid-19 impact on Teosto and Finnish music industry (På engelska) https://www.teosto.fi/en/teosto/news/covid-19-impact-teosto-and-finnish-music-industry

3. Myndighetsanvisningar

Skatteförvaltningen uppdaterar fortlöpande anvisningar för skötseln av skatteärenden i coronasituationen på sina coronasidor.

Anvisningar för personkunder, företag och företagare.
(På svenska)
https://www.vero.fi/sv/skatteforvaltningen/nyhetsrummet/corona/

Skatteförvaltningens anvisningar för inkomster från sociala medier.
(På svenska)
https://www.vero.fi/sv/skatteforvaltningen/nyhetsrummet/nyheter/uutiset/2020/koronatilanne-toimi-n%C3%A4in-jos-saat-tuloa-somealustoilta-striimauksesta-tai-vastikkeellisista-rahoituskampanjoista/

Arbets- och näringsministeriet informerar bland annat om företagares rätt till arbetslöshetsskydd på grund av coronaepidemin. Företagare kan tillfälligt få arbetsmarknadsstöd för plötsligt och överraskande försvagad efterfrågan orsakad av coronaepidemin. Lagen gäller till 30 juni 2020. 

(På svenska)
https://tem.fi/sv/artikel/-/asset_publisher/laki-yrittajien-oikeudesta-tyottomyysturvaan-tulee-voimaan-8-4-2020

Frågor och svar om företagares rätt till arbetslöshetsskydd. 
(På svenska)
https://tem.fi/sv/fragor-och-svar-om-foretagares-ratt-till-utkomstskydd-for-arbetslosa

TE-tjänsterna ger anvisningar hur deras e-tjänster används.
(På svenska)
http://www.te-tjanster.fi/te/sv/specialsidor/vanliga_fragor_coronaeffekter/index.html

Social- och hälsovårdsministeriets riktlinjer för följande under undantagstillståndet orsakat av coronaepidemin: handläggning av utkomststöd

(På finska)
https://stm.fi/documents/1271139/21203212/Kuntainfo+toimeentulotuki+ja+korona+FI/7bbf13eb-14f7-2c5d-694c-04a3fa64ae46?fbclid=IwAR1wi0_O4ujlOs4hy0uwdFTkOdFZbnDufryCJtQ5p2YHJXRDJuX6tZ_hYMQ

utkomstskydd för arbetslösa
(På svenska)
https://stm.fi/sv/artikeln/-/asset_publisher/tyottomyysturvaa-tarvitsevien-henkiloiden-taloudellista-asemaa-vahvistetaan

tillfälligt stöd till dem som är borta från arbetet utan lön
(På svenska)
https://stm.fi/sv/artikkeli/-/asset_publisher/hallitus-esittaa-koronaepidemian-vuoksi-palkatta-pois-toista-oleville-valiaikaista-tukea

FPA har sammanställt information om hur coronavirussituationen påverkar FPA:s bidrag och tjänster. Handläggningen av ansökningar kan fördröjas på grund av epidemin.
(På svenska)
https://www.kela.fi/web/sv/arbetsloshetsforman-i-coronalaget

Polisens syn på lagen om penninginsamlingar och gräsrotsfinansiering.
(På finska)
https://blogi.poliisi.fi/miten-tukea-artistin-ahdinkoa/?fbclid=IwAR1Qc6FtSSOdmafCmjoM1got_tb8bPC3v6Rt9iumjiaY3Vtdz4FbTcZnkpY

Närings-, trafik- och miljöcentralerna erbjuder hjälp till företagare för svårigheter på grund av coronavirusläget.

NTM-centralerna stöder småföretag som drabbas av marknads- och produktionsstörningar orsakade av coronaviruset i hela landet. Det finns en ny bidragsform till företag som sysselsätter 1–5 anställda. 
(På svenska)
http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/koronavirustilanne

NTM-centralernas närmare anvisningar för undantagsfinansieringen
(På svenska)
http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/poikkeusrahoitus

Verksamhetsstöd på 2 000 euro till ensamföretagare i coronavirussituationen. Ensamföretagare kan ansöka coronabidrag av kommunen. Ansökan görs till kommunen där företaget är beläget. Stöd beviljas för att täcka ensamföretagares utgifter.

Närmare information: 
(På svenska)
https://www.kommunforbundet.fi/pressmeddelande/2020/coronastodet-till-ensamforetagare-framskrider-kommunerna-far-finansiering-och

Ensamföretagare rekommenderas att kontakta sin egen kommun. Vi har hittat följande kommunala anvisningar, tipsa gärna om fler!

Helsingfors: stöd för ensamföretagare
(På svenska)
https://www.hel.fi/uutiset/sv/kaupunginkanslia/ansokan-om-verksamhetsstod-for-ensamforetagare-i-helsingfors-under-coronakrisen-oppnad

Lahtis: stöd till ensamföretagare
(På finska)
https://www.lahti.fi/palvelut/tyo-ja-yrittaminen/yrittaminen/yksinyrittajatuki

Kouvola: stöd till ensamföretagare
(På finska)
https://www.kouvola.fi/tyo-ja-yrittaminen/yksinyrittajien-koronatuki/

Kuopio: stöd till ensamföretagare
(På finska)
https://www.businesskuopio.fi/koronainfo/yksinyrittajan-tuki/
(Delvis på engelska)
https://www.businesskuopio.fi/koronainfo/yksinyrittajan-tuki/

Uleåborg: stöd till ensamföretagare
(På finska)
https://www.businessoulu.com/fi/palvelut-yrityksille/yksinyrittajatuki.html
(På engelska)
https://www.businessoulu.com/en/company-services/support-to-sole-entrepreneurs.html

Rovaniemi: stöd till ensamföretagare
(På finska)
https://businessrovaniemi.fi/yksinyrittajan-tuki/

Tammerfors: stöd till ensamföretagare
(På finska)
https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2020/04/14042020_3.html?fbclid=IwAR0qLShAxW1AqgeFFjFHFagKvlWx6K8Wy_9eX7hAqoduI3eCl1c8RCYHi3I

Åbo: stöd till ensamföretagare
(På svenska) 
https://turkubusinessregion.com/korona-info/rahoitus/yksinyrittajan-toimintatuki/?fbclid=IwAR067PbPhxCtSVXyuH-w8sJAhBPqPmp4RA-8f-qIIRoSFCj0B36Y7CQ9JzY#svensk

Vasa: stöd till ensamföretagare
(På svenska)
https://www.vaasa.fi/sv/aktuellt/stod-for-ensamforetagare-kan-ansokas-nu-vasek-tar-emot-ansokningarna-i-vasaregionen/

4. Övrig information

Företagarna i Finland erbjuder regional rådgivning till företagare under coronakrisen.
(På svenska)
https://www.yrittajat.fi/regional-radgivning-pa-svenska

Lärarnas arbetslöshetskassas råd vid stängning av lärarnas arbetsplats, arbetslöshet och permittering.
(På finska)
https://www.opetk.fi/tietoa_kassasta/tietoa_kassasta/ajankohtaista/artikkelit/jos_koronavirus_vaikuttaa_tyontekoosi_tai_sairastut_tyottomyysetuutta_saadessasi.5999.news?fbclid=IwAR2aeS2PKaufT_hXy_BFi3PuB19rY-EOceJNetknm2uGbGO3NhWojRqR2jQ

Arbetslöshetskassornas Samorganisation ger råd och anvisningar under coronakrisen.
(På svenska) 
https://www.tyj.fi/sv/vf-om-permitteringar-och-corona/

Frame Contemporary Art Finland har beställt en enkät genomförd bland konstorganisationer om coronavirusets inverkan på bildkonstfältet. Svaren visar att coronakrisen rubbar bildkonstens fält. Stödfinansiering och lättnader i hyreskostnader skulle hjälpa att klara sig genom krisen.
(På finska) 
https://frame-finland.fi/2020/03/26/koronavirus-horjuttaa-kuvataiteen-kenttaa-tukirahoitus-ja-helpotukset-vuokrakuluihin-auttaisivat-kriisin-yli/

Mesenaattis kampanj Korona Aid uppmuntrar att stötta konst- och kulturaktörer genom att köpa konst direkt av dem.
(På finska)
https://mesenaatti.me/pro/korona-aid/?fbclid=IwAR0PiIvIeM7p32UXiurFYkUpvYltm6l03HNwIrnd6DqhpRDBsXxJEWH3x0M

Tjänsten Kevytyrittäjä keikka-apulaiseksi erbjuder jobb åt lättföretagare och småföretagare som har blivit utan arbete på grund av coronaepidemin och åtgärderna som den krävt.
(På finska)
https://korona-apu.fi/?fbclid=IwAR0_GltR0zU4_-c0oEEAyW7gDihDpe7qjVdfpgR41HqJtR03TKAMA_VhJAk
(På engelska)
https://korona-apu.fi/en/

Creves gratis nätrådgivningsserie om coronabidrag och hantering av krissituationen för konstnärer och företagare inom kreativa branscher 20 mars–29 maj. 
(På finska) 
https://www.creve.fi/neuvonta/ryhmaneuvonta/

Gratis utbildning i kompetensmarknadsföring för arbetslösa inom konst- och kulturbranschen i Helsingfors 12 maj.
På finska
https://www.facebook.com/events/236894430789830/

Media

De som studerar vid sidan av arbetet får fortsätta studierna trots permittering.
(På finska)
https://yle.fi/uutiset/3-11274048?origin=rss&utm_source=facebook-share&utm_medium=social&fbclid=IwAR2AoW4khzSrFUjJBFv32kn2CDwF7ebq76wZdJmfo-z9nekH1pKwRit4oeM

Kollegial stödtelefon för företagare i Alavo och Töysä.
(På finska)
https://yle.fi/uutiset/3-11289175

Senast ändrad: 07.05.2020

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer
Prenumerera på Taikes meddelanden Senast ändrad: 04.02.2021