Experttjänster inom offentlig konst

Centret för konstfrämjandes experttjänster inom offentlig konst stöder nya konstprojekt och utvecklingsprojekt inom offentlig konst. Vårt team på tre sakkunniga har som mål att förstärka konstprojektens andel i utvecklingen av den byggda miljön och öka genomförandet av konstens enprocentsprincip. Våra partner är aktörer inom såväl den offentliga som den privata sektorn.

Vårt mål är att

 • stödja uppstart av nya objekt i enlighet med enprocentsprincipen
 • förstärka den god kvaliteten i anskaffningar enligt enprocentsprincipen
 • stödja användningen av konst för att bygga en bra miljö
 • göra verksamhet enligt enprocentsprincipen systematisk och kontinuerlig i hela landet

Vi hjälper

 • kommuner och regionala ansvarsmuseer att skapa strategier och strukturer för offentlig konst
 • byggherrar att planera in konstanskaffningar som en del av byggandet
 • beställare, planerare och konstnärer att hitta nya samarbetspartner för konstprojekt i den byggda miljön
 • myndigheter att förstärka sin strategiska verksamhet för kombination av konst och den byggda miljön
 • spridning av god praxis (bl.a. avtalsprinciper, upphandlingsrutiner, anvisningar, modeller för programarbete)
 • nätverk inom den byggda miljön som sammanför olika branscher
 • förstärkning av kommunikation om och mediasynlighet för offentlig konst

Därtill beviljar vi bidrag till nya projekt och utvecklingsprojekt.

Expertteamet för offentlig konst

 • Henri Terho fokuserar på nätverksarbete och förstärkning av goda verksamhetsmodeller. Han har varit med om att starta många program och strategier för offentlig konst och fungerar som länk mellan de statliga myndigheterna.
 • Maija Kasvinens specialitet är nya former, möjligheter och innovationer för offentlig konst. Maija är erfaren kurator för offentlig konst och har arbetet på konstmuseer och utställningshallar.
 • Mari Kemppinen känner strukturerna för att koppla konst till praktiska byggprojekt. Hon har omfattande erfarenhet av rutinerna för konstkoordinering inom byggbranschen och av branschöverskridande professionellt samarbete.
Senast ändrad: 27.02.2020

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer