Experttjänster inom offentlig konst

Experttjänsterna inom offentlig konst fortsätter Taikes arbete för att främja principen att minst en procent av byggkostnaderna ska gå till konst.

Taike erbjuder experttjänster för aktörer inom den offentliga och privata sektorn för att utveckla konstprocesserna i den byggda miljön samt beviljar bidrag för nya projekt som följer enprocentsprincipen.

Taikes mål är att

  • stödja uppstart av nya objekt i enlighet med enprocentsprincipen
  • förstärka god kvalitet i anskaffningar enligt enprocentsprincipen
  • stödja användningen av konst för att bygga en bra miljö
  • göra verksamhet enligt enprocentsprincipen systematisk och kontinuerlig i hela landet

För enprocentsprincipen

Se hela videoserien på Youtube

Genomförande

Taikes experter stöder beställare, kommunala beslutsfattare och myndigheter samt konstnärer som är intresserade av att genomföra enprocentsprincipen.

Därtill fördelar Taike statsbidrag till nya projekt enligt enprocentsprincipen. Se närmare information på sidan Bidrag till sammanslutningar.

Arbetet inom Taikes tidigare utvecklingsprogram för enprocentsprincipen presenteras i mellanrapporten Taiteen edistämiskeskus prosenttiperiaatteen asialla 2014–2016.

Procentkonstens gemensamma informationskanal är webbplatsen Prosenttiperiaate.fi med aktuell information om enprocentsprincipens nya objekt och infopaket om modeller och praxis för konstanskaffning.

Enprocentsprincipen

Enprocentsprincipen avser det att minst en procent av byggkostnaderna används till konst.

Finlands 20 största stöder följer enprocentsprincipen, även om graden och omfattningen av engagemanget varierar.

Enprocentsprincipen gäller allt byggande från husbyggande till miljöbyggande och från nybyggen till ombyggnad. Konstanskaffningarna kan innebära separata verk eller olika typer av element som integreras i konstruktionen.

Kankaanpää konstskola i vintertid med en stor metallskulptur på gården.

Talvikki Lehtinens och Ensio Härkönens verk Kasvan suuremmaksi (Jag växer mig större, stålskulptur, 2016) framför konstskolan i Kankaanpää. Bild: Martti Tikka.

Senast ändrad: 16.09.2019

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer