Målgrupper

Användning av konst i byggande kräver mångprofessionellt samarbete och sakkunskap. Taike stöder beställare, kommunala beslutsfattare och myndigheter samt konstnärer som är intresserade av att genomföra enprocentsprincipen. 

Av oss får du information om lyckade exempel, hjälp att hitta de rätta samarbetspartnerna samt svar på frågor du grunnar över. Kontakta våra experter.

Ett konstverk som består av stora speglar ocf färgytor.

Susanne Gottbergs och Markus Kåhres verk Käytävä! (Korridoren!) är en passage på Hanaholmens kulturcentrum som har gjorts om till en konstkorridor. Bild: Jussi Tiainen.

Är du beställare?

I ett lyckat projekt integreras konsten i byggprojektet ända från början. Vi på Taike ger råd åt byggherrar och beställare i bland annat följande frågor:

  • Vilken typ av sakkunskap behövs för projektet?
  • Var hittar jag rätt konstnärer?
  • Hur kombineras konstplanen med byggprojektets övriga planering?
  • Hur tar jag med konstnärer i bygg- och planeringsteamet?

Är du kommunal beslutsfattare eller myndighet?

Utöver principbeslut behövs fungerande praxis för hur konstprogram och konstanskaffningar kopplas till områdesplanering och enskilda objekt. Vi erbjuder stöd åt kommunala beslutsfattare och myndigheter i utmaningar som de stöter på.

  • Hur ser ett fungerande konstprogram ut och vem utarbetar sådana?
  • Hur gå från principbeslut till praktiskt genomförande?
  • Hur utnyttja modeller för konstanskaffning i samband med regionutveckling?

Är du konstnär?

Offentliga konstprojekt präglas av olika förväntningar och villkor som påverkar arbetet. Vi erbjuder hjälp åt konstnärer som deltar i projekt i exempelvis följande frågor:

  • Vilka saker ska jag vara beredd på när jag deltar som konstnär i bygg- och planeringsteam?
  • Var hittar jag de rätta kontakterna?
  • Vad ska jag tänka på i avtal och prissättning av arbetet?
Senast ändrad: 16.09.2019

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer