Utvecklingsprogrammet för konstens användning och välfärdsinverkan

Mål

Utvecklingsprogrammets mål är att skapa en bred och etablerad finansieringsgrund för verksamhet som stödjer konstens välfärdsinverkan samt att ändra på verksamhetens befintliga strukturer och attityder. Avsikten är att konst ska vara en naturlig del av det vardagliga livet. För att uppnå det ökar vi förståelsen av konstens välfärdsinverkan. Etableringen av konstnärlig verksamhet inom olika sektorer i samhället behöver engagerade partners och fungerande finansieringsmodeller.

Verksamheten vid Centret för konstfrämjande styrs av artikel 27 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, enligt vilken var och en har rätt att fritt delta i samhällets kulturella liv och att njuta av konst. Det här borde utvidgas till att även gälla personer som vårdas på institutioner eller hemma.

Programmet genomför för sin del regeringens spetsprojekt för att tillämpa procentprincipen inom social- och hälsovården.

Genomförande

Taike ger stöd och råd för att starta verksamhet inom konstens och kulturens välfärdsinverkan. Taikes fem länskonstnärer hjälper intresserade att komma igång och hitta partners. Utvecklingsprogrammet koordineras av specialsakkunnig Johanna Vuolasto.

Därtill beviljar Taike statsbidrag för verksamhet som stödjer kulturens välfärdsinverkan och för förankring av konst- och kulturservice som en del av social- och  hälsovårdens verksamhet.

Programperiod

Programmet genomförs åren 2015–2019.

Senast ändrad: 19.07.2019

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer