Länskonstnärer

Taikes sakkunniga hjälper dig gärna i alla dina frågor.

Ämne

Sakkunning

konstnärers verksamhet vid institutioner Pauliina Lapio
social integration med konst (smyck)

Heli Kauhanen

residensverksamhet = konstnären bor och/eller arbetar i anslutning till en enhet inom social- och hälsovården Pauliina Lapio
Spel konst och hälsa

Jaakko Kemppainen

Outsider konst Esa Vienamo
skapande av regionala samarbetsnätverk Arttu Haapalainen

arbetstrivsel vid företag med hjälp av konst

konstnärers ork och trivsel i arbetet

Pauliina Lapio

integration av konst i social- och hälsovårdens servicesystem Kirsi Lajunen
statsbidrag för konstens välfärdsinverkan Kirsi Lajunen

forskning inom branschen

procentprincipen och utvidgning av den
 

Kirsi Lajunen

Johanna Vuolasto

Utvecklingsprogrammet partners

Taikusydän är en kontaktpunkt och ett nätverk som omfattar hela landet och sammanför professionella inom konst samt social- och hälsovården.  Organisationen sammanställer information om forskning, projekt, finansieringsmodeller och god praxis. I samarbetet deltar städer, forskare samt föreningar.

ArtsEqual är ett projekt som koordineras av Konstuniversitet och som forskar i hur konst som en offentlig serviceform kan öka välfärden och jämlikheten i samhället. Projektet tillämpar systemiskt tänkande för att gestalta konstens samhälleliga inverkan samt framför rekommendationer till stöd för politiskt beslutsfattande och för att etablera nya konsttjänster. Senast ändrad: 19.07.2019

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer

Taikusydän

Taikusydän är kontaktpunkt för utveckling av och kommunikation om sambandet mellan konst och välbefinnande.

Artsequal

Taike är Artsequal-projektets konsortiepartner. Via projektet utförs forskning om konstens jämlikhet och välfärdsinverkan.

Hyvinvoinnin välitystoimisto

Välfärdsförmedlingen Hyvinvoinnin välitystoimisto ger utbildning om gemensamma verksamhetsmodeller för aktörer inom social- och hälsovården samt för konstnärer och kulturproducenter.

Senast ändrad: 28.04.2017