Målgrupper

Främjande av välfärd med hjälp av konst förutsätter ett tätt samarbete mellan konstnärer, professionella inom social- och hälsovården samt beslutsfattare.

Är du intresserad av att föra in konst i social- och hälsovården eller göra konst till en del av vardagen på din arbetsplats, men vet inte riktigt hur du ska gå tillväga? Taikes sakkunniga hjälper dig att komma igång med idéer.

Är du konstnär?

Är du intresserad av konstens välfärdsinverkan och vill skapa konst för att främja andras välbefinnande? Taikes sakkunniga hjälper dig att gå vidare.

Konst som stödjer välfärd är inte något separat från övrig konst, utan det är konstnärlig verksamhet i ordets sedvanliga bemärkelse. Utöver konstnärligt värde eftersträvar den också inverkan på välbefinnande.

Välfärdsstödjande konst kräver alltså inte att du har en yrkesutbildning inom social- och hälsovård. Konstens välfärdsinverkan handlar inte om konstterapi, användning av konst i psykoterapi eller andra metoder som kräver yrkesbehörighet inom hälsovården.

Är du aktör inom social- och hälsovården?

Tror du att konst kan ge en ny dimension till ditt arbete? Är du intresserad av att föra in konst i social- och hälsovården, men har ingen färdig idé ännu? Taikes sakkunniga hjälper dig att komma igång med idéer.

Är du beslutsfattare på kommunal eller regional nivå?

Vet du vilken välfärdsinverkan forskningen har visat att konst har?

  • Konst i livsmiljön ger estetisk glädje och förbättrar trivseln.
  • Konstverksamhet kan förbättra äldres hälsa, sänka blodtrycket, minska på ångest och förkorta sjukhusperioder.
  • Levande musik kan lindra stressen som upplevs under sjukhusvård. Musik har även konstaterats mildra upplevelsen av smärta.
  • Teater- och dramapedagogik har konstaterats ha positiv inverkan på deltagarnas självkännedom, stresstålighet samt interaktiva och emotionella färdigheter.
  • Arkitekturen och konst i arbetslokaler inverkar positivt på arbetstrivseln.

Taikes sakkunniga kan berätta mer för dig om konstens välfärdsinverkan.

Senast ändrad: 19.07.2019

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer