Konstrådet

Konstrådet fattar beslut om statens konstkommissioners verksamhetsområden, namn och antal. Det tillsätter medlemmarna i såväl statens konstkommission som i de regionala konstkommissionerna för tvåårsperioder.

Rådet lämnar Centret för konstfrämjande förslag till anslagen för konst och fattar beslut om bruk av de för det riktade utvecklingsresurserna. Dessutom agerar det som undervisnings- och kulturministeriets expertorgan i konstpolitiska linjedragningar.

Undervisnings- och kulturministeriet utser konstrådet för treårsperioder. Medlemmen bör vara insatt i konst och kultur.

Konstrådet 1.9.2019–31.8.2022

Ordförande

Vice ordförande

Taideneuvoston puheenjohtaja Juha Itkonen

Juha Itkonen
författare
Helsingfors
 

Taideneuvoston varapuheenjohtaja Rosa Meriläinen

Rosa Meriläinen
generalsekreterare
Helsingfors

Jäsenet

 

Taideneuvoston jäsen Sari Kaasinen

Sari Kaasinen
kulturdirektör
Rasivaara
 

Taideneuvoston jäsen Ville Matvejeff

Ville Matvejeff
överkapellmästare
Esbo
 

Taideneuvoston jäsen Melek Mazici

Melek Mazici
konstnärinna
Helsingfors
 

Taideneuvoston jäsen Hanna Rosendahl

Hanna Rosendahl
verksamhetsledare
Tammerfors

Taideneuvoston jäsen Hannu Saha

Hannu Saha
verkställande direktör
Humppila
 

Taideneuvoston jäsen Philip Teir

Philip Teir
författare
Helsingfors
 

Taideneuvoston jäsen Mauri Ylä-Kotola

Mauri Ylä-Kotola
rektor
Rovaniemi

 

 

Senast ändrad: 13.11.2019
Konstrådet vädjar till statsminister Sanna Marin: gör inga nedskärningar i kulturen

Konstrådet vädjar till statsminister Sanna Marin att rädda kulturbudgeten. Parlamentarisk enighet har uppnåtts om budgeten för Veikkaus-finansierade branscher, som kulturen, från och med 2024....

Läs mer

Konstkommissionernas nya medlemmar valda för perioden 2021–2022

Konstrådet har utnämnt nya medlemmar till statens konstkommissioner och de regionala konstkommissionerna. Konstkommissionerna delar ut stipendier och priser som årligen uppgår till totalt 22,5...

Läs mer

Pirjo Honkasalo blir konstakademiker

Republikens president Sauli Niinistö har på framställning av konstrådet beviljat filmregissören, filmfotografen Pirjo Honkasalo titeln akademiker. Honkasalo tar emot hederstiteln akademiker vid en...

Läs mer

Konstrådet kräver snabba stödåtgärder för konst- och kulturbranschen

Coronavirusepidemin har ställt samhället inför massiva utmaningar. Hälsan kommer först men de ekonomiska följderna av en global epidemi är även i bästa fall vidsträckta. Konst- och kulturbranschen...

Läs mer

Konstrådet inledde sin treårsperiod och valde Rosa Meriläinen till vice ordförande

Konstrådet inledde sitt arbete torsdagen 31 oktober. Rådet samlades under ledning av ordförande Juha Itkonen och valde generalsekreterare Rosa Meriläinen till vice ordförande.

Läs mer

Författaren Juha Itkonen blir ny ordförande för konstrådet

Forsknings- och kulturminister Hanna Kosonen har tillsatt konstrådet för perioden 1.9.2019-31.8.2022. Till ordförande utsågs författare Juha Itkonen.

Läs mer

Konstrådet föreslår sin egen avveckling och en förstärkning av Taike

Systemet för konstfrämjande i Finland har under de senaste femtio åren kunnat reagera tämligen adekvat på aktuella utmaningar. Inrättandet av Centret för konstfrämjande var ett viktigt och bra steg...

Läs mer

Konstrådet: Finansieringen av konst och kultur bör höjas till en procent av statsbudgeten

Finansieringen av konst och kultur bör motsvara områdets samhälleliga effekter, de diversifierade verksamhetsformerna samt satsningarna på utbildning.

Läs mer

Konstrådet har valt nya medlemmar till konstkommissionerna för tvåårsperioden 2019–20

Totalt 74 sakkunnigmedlemmar inleder sin verksamhet i statens sju konstkommissioner från och med början av nästa år. Det finns 13 regionala konstkommissioner och de har sammanlagt 107 medlemmar.

Läs mer

Konstrådet stöder ett tvärkonstnärligt snällprat-projekt

Konstrådet har beviljat ett understöd på 30 000 euro till föreningen Rasmus ry som främjar snällprat i sociala medier och det offentliga rummet.

Läs mer

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer

Konstrådets mål för regeringsprogrammet

Konstrådets mål för regeringsprogrammet 2023–2027: Finansieringen av konst och kultur höjs till en procent av statsbudgeten.

Senast ändrad: 21.04.2022