Nämnder

I samband med Centret för konstfrämjande verkar två specialnämnder.

Biblioteksstipendienämnden delar ut stipendier och bidrag för författares och översättares kreativa arbete.

Visningsstipendienämnden delar ut sex månaders arbetsstipendier till professionella konstnärer vilkas arbeten kan visas offentligt. Stipendier kan ges åt professionella inom visuella konstarter, mediekonst och formgivning.

Senast ändrad: 07.01.2019

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer