Nämnder

I samband med Centret för konstfrämjande verkar specialnämnder.

Biblioteksstipendienämnden delar ut stipendier och bidrag för författares och översättares kreativa arbete.

Stipendienämnden för bildkonst delar ut sex månaders arbetsstipendier till professionella konstnärer vilkas arbeten kan visas offentligt. Stipendier kan ges åt professionella inom visuella konstarter, mediekonst och formgivning.

Statsandelsnämnden för scenkonst ger undervisnings- och kulturministeriet utlåtande om ansökningar om att omfattas av statsandelssystemet. Senast ändrad: 24.01.2022

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer