Aulikki Oksanen får Nylands konstpris

Författare Aulikki Oksanen.

Nylands konstkommission har tilldelat Aulikki Oksanen konstpriset 2016 som erkänsla för hennes framstående arbete som författare och poet. Priset är på 5 000 euro och det betalas ur tipsmedel.

Konstkommissionen motiverade priset på följande sätt:

Aulikki Oksanen (f. 1944) har en omfattande och mångsidig karriär som lyriker, prosaist och dramatiker. Bland annat har hennes Sinua, sinua rakastan röstats till Finlands vackraste kärlekssång. Hon har även varit scenkonstnär samt illustrerat sina egna verk. Oksanen debuterade 1966 med boken Hevosen kuolema och i Piispa Henrikin sormi ja muita katkelmia från 2004 skildrar hon sitt liv i texter, fotografier och teckningar: sin ungdoms Ylioppilasteatteri och den politiska sångrörelsen, utvecklingen till författare, att vara mor, mormor och farmor, tvånget att ta ställning i samhället, som är drivkraften för hennes kreativitet, samt det största av allt, kärleken. År 1970 gav hon ansikte åt bostads- och pensionspolitiken som leder till fattigdom i TV-filmen Aliisa, som blev Siiri Angerkoskis sista roll.

Hennes diktsamling Kolmas sisar utkom 2104 och ett år senare Helise, taivas! Valitut runot 1964-2014. Aulikki Oksanen har publicerat 22 böcker samt dramatik och lyrik, av vilken de färskaste alstren finns på dikt- och sångalbumet Voi kuinka myrsky rauhoittaa. På skivan, som utkom 2015, läser Oksanen sina dikter och tonsatta versioner av dem framförs av Vuokko Hovatta och Zarkus Poussa.

Nylands konstkommissions konstpris 2016 tilldelas Aulikki Oksanen som erkänsla för hennes framstående arbete som författare och poet.

Nylands konstkommission är Centret för konstfrämjandes (Taike) expertorgan som fattar beslut om stipendier och konstpris i sin region. Konstpriset tilldelas årligen en meriterad konstnär, konstförening eller övrig sammanslutning inom regionen. Priset är en erkänsla för förtjänstfullt och betydande arbete under det gångna året. Det kan också beviljas för långvarig och förtjänstfull verksamhet eller livsarbete.
 
Ytterligare information:
planeringschef Tiina Kuoppa, Centret för konstfrämjande tfn 0295 330 801

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer