Författaren Kurt Högnäs fick Österbottens konstpris

Författare Kurt Högnäs. Foto: Jimmy Pulli

Österbottens konstkommission belönade lyrikern Kurt Högnäs för hans framgångsrika författarkarriär som spänner över sex decennier. Priset är på 5 000 euro och det betalas ur tipsmedel.

Konstkommissionen motiverade priset på följande sätt:

Kurt Högnäs författarbana började 1955 och den har fortsatt framgångsrikt sedan dess. Han har prisbelönts flera gångar, bland annat med Svenska Akademiens pris och Tollanderska priset. Senast nominerades Högnäs diktverk Refug till Runebergspriset 2016.

Högnäs betraktas som en mästerlig stilist och hans betydelse som finlandssvensk prosalyriker är synnerligen stor.

Österbottens konstkommission ville speciellt fästa uppmärksamhet vid att inga av Högnäs verk hittills har översatts till finska:

– Kurt Högnäs är en av de betydande finlandssvenska diktarna vars produktion borde få spridning också på finska, sade författaren Marko Hautala, ordförande för Österbottens konstkommission. 

Österbottens konstkommission är Centret för konstfrämjandes (Taike) expertorgan som fattar beslut om stipendier och konstpriser i sin region. Konstpriset utdelas årligen till en meriterad konstnär, förening eller annat samfund inom konstområdet i regionen. Priset är ett erkännande för meriterat och framstående arbete under året. Det kan även beviljas för långvarigt och meriterat livsverk eller verksamhet.

Närmare information:
Specialsakkunnig Antti Huntus tfn 0295 330 810
Centret för konstfrämjandes regionalbyrå i Österbotten

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer