Skulptörerna Tiina Laasonen och Jaakko Pernu fick Österbottens konstpris

Österbottens konstkommission belönade två skulptörer för deras mångsidiga arbete som konstnärer. Med sina respektive konstnärliga uttryck har Tiina Laasonen och Jaakko Pernu tänjt på gränserna för traditionell bildhuggarkonst. Prisen är på 2 500 euro och de betalas ur tipsmedel.

Konstkommissionen motiverade prisen på följande sätt:

Skulptör Tiina Laasonen (f. 1968 i Kauhava) respekterar materialet och dess väsen i sina verk. Hon väljer träslag till sina skulpturer utifrån sin aktuella idé. I Laasonens långsamma och lågmälda arbetsprocess upprepas samma fas flera gånger.

I sina utställningar skulpterar Tiina Laasonen rummet med sina skulpturer. Hennes rum skapar sinnesintryck och ger en möjlighet att förnimma dem. Laasonen har haft många separat- och grupputställningar såväl i Finland som utomlands. Hennes verk har köpts till flera samlingar.

Skulptör, miljökonstnär Jaakko Pernu (f. 1958 i Kelviå) begrundar människans och naturens växelverkan i sina arbeten. Hans verk utställda på ett museum eller i ett galleri utgör en del av en bestämd konstvärld, men lika väl kan man stöta på hans verk av en slump på besynnerliga vägar.

Pernus arbetsprocess är en direkt fortsättning på den finska manin att göra saker för hand. Han arbetar helst i naturmaterial, som råvirke. Han har varit verksam på flera kontinenter, från Kanada till Kina. Jaakko Pernu är ett exempel på att världen är öppen även från Kelviå, om man har visioner och hantverksskicklighet.

Österbottens konstkommission är Centret för konstfrämjandes expertorgan som fattar beslut om stipendier och konstpriser i sin region.  Konstpriset utdelas årligen till en meriterad konstnär, förening eller annat samfund inom konstområdet i regionen. Priset är ett erkännande för meriterat och framstående arbete under året. Det kan även beviljas för långvarigt och meriterat livsverk eller verksamhet.

Närmare information:

Ulla Lassila, specialsakkunnig, ulla.lassila@taike.fi, 0295 330 860.

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer