Taike främjar kulturens välfärdsinverkan med 452 000 euro

KO-KOO-MO ry fick ett välfärdsbidrag av Taike för att tillämpa klossteaterkonceptet inom ungdomspsykiatri. Bild: Annukka Ketola

Centret för konstfrämjande (Taike) stöder kulturens välfärdsinverkan med 452 000 euro. Totalt 32 sammanslutningar beviljades bidrag.

Bidragen främjar konstens tillgänglighet samt människors välbefinnande med hjälp av konst inom äldre- och ungdomsarbete samt på arbetsplatser. Bidragsbeloppen varierar mellan 2 500 och 50 000 euro.

För att stödja äldrearbete genom konst fick till exempel Esbo stad 35 000 euro för projektet Taide toipumisen tukena (Konst som stöd för rehabilitering) som förstärker användningen av konst inom tjänster för äldre. Kervo stad utvecklar samarbete mellan museiverksamheten och äldretjänsterna för 30 000 euro. Föreningen Laitoslaulajat i Tammerfors för professionella sångare att uppträda hemma hos äldre och dansarna inom Tanssimajakka-föreningen i Vasa dansar hemma hos äldre inom projektet Taiteilija kotona (En konstnär hemma).

För att stödja ungdomsarbete genom konst fick bland annat Riihimäen Nuorisoteatteri ett bidrag på 20 000 euro och PerformanceSirkusyhdistys ry 15 000 euro. Andelslaget Kulttuurivaltakunta i Åbo förbereder föreställningen Tyttöjen kirjoituksia (Flickor skriver) med hjälp av bidrag från Taike. KOKOOMO ry i Björneborg använder klossteater som stöd för vårdarbete inom ungdomspsykiatri.

Bidrag för att främja arbetstrivsel fick Teatterikone Osk som genomför ett arbetstrivselprojekt tillsammans med Jyväskylä stad. Minnesföreningen i Mellersta Finland samarbetar med seriekonstnärer inom projektet Mitä jos pätkii (Om minnet sviker). Joensuun Omaishoitajat ja Läheiset ry använder tillämpat bilduttryck för att stödja egenvårdare att orka i sitt arbete.

Projektet Taikusydän fick 50 000 euro. Det nationella Taikusydän-nätverket samlar information om forskning, finansieringsmodeller och god praxis. Avsikten är att samarbetet mellan professionella inom konst och social- och hälsosektorn ska bli en permanent del av välfärdstjänsterna.

Antalet sökande var 80. Bidragen betalas ur Veikkaus vinstmedel.

Närmare information: specialsakkunnig Ulla Lassila, ulla.lassila@taike.fi, 0295 330 860.

Specialbidrag, sammanlagt 452 000 euroa

Espoon kaupunki, Espoo, 35 000 €
Taide toipumisen tukena -hankkeeseen: vahvistetaan taiteen käyttöä vanhusten palveluissa, mahdollistetaan konkreettiset kokeilut ja rakennetaan verkostoista pysyvä tapa toimia.

Esteetön ry, Oulu, 5 000 €
Kohtaamisen taikaa arjessa -koulutuskokonaisuuden toteuttamiseen.

Joensuunseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry, Joensuu, 5 000 €
Soveltavan kuvailmaisun ryhmän käynnistäminen omaishoitajien arjessa jaksamisen tukemiseen ja vertaiskohtaamiseen.  

Kaakon taide - visuaalisten taiteiden verkosto ry, Lappeenranta, 18 000 €
Visuaaliset taiteet työelämän kehittämisessä -pilottivalmennukseen.

kaksi.nolla oy, Tampere, 20 000 €
Taideharrastusten mahdollistamiseen Tampereen Koukkuniemen alueen vanhainkodin ja tehostetun palveluasumisen asukkaille Ikäopisto-toiminnan kautta.

Keravan kaupunki, Kerava, 30 000 €
Museotoimen ja vanhuspalveluiden yhteistyön kehittämiseen sekä vanhuksille suunnattujen taidelähtöisten hyvinvointia edistävien palvelukonseptien luomiseen ja vakiinnuttamiseen.

Keski-Suomen Muistiyhdistys ry, Jyväskylä, 2 500 €
Mitä jos pätkii - sarjakuvaprojektiin.

KO-KOO-MO ry, Pori, 14 000 €
Palikkateatteri nuorisopsykiatrian hoitotyön tukena.

Kulttuuriosuuskunta ILME, Oulu, 5 000 €
Toiveiden näyttämö -osallistavan työpajatoiminnan kehittämiseen.

Kulttuuriosuuskunta Uulu, Tampere, 12 500 €
LLL-työpajoihin ja kommunikaatiokonsertteihin.

Kulttuurivaltakunta Osuuskunta, Turku, 10 000 €
Tyttöjen kirjoituksia -esityksen valmistamiseen sekä tuotantokustannuksiin.

Kulttuuriyhdistys LILA ry, Helsinki, 10 000 €
Jakomäen taidekuuri -yhteisötaideprojektin jatkamiseen ja Myllypuron taidekuuri -toiminnan aloittamiseen.

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, Kauhava, 7 800 €
Lumikko-hankkeen toteuttamiseen.

Laitoslaulajat ry, Tampere, 8 000 €
Ammattitasoisten laulajien vierailuihin kotihoidossa olevien yksinäisten ja syrjäytymisvaarassa olevien ikäihmisten kodeissa.

Lapin Tanssiopiston Kannatusyhdistys ry, Rovaniemi, 8 000 €
Hyvinvointia tanssien kehitysvammaisten palveluyksiköihin.

Lohjan kaupunki, Lohja, 19 000 €
Monitaide-toimintamallin kehittämiseen ja psykoedukaatiomateriaalin tuottamiseen sosiaalihuollon ja lastensuojelun tarpeisiin.

Meri-Helsingin musiikkiopiston kannatusyhdistys ry, Helsinki, 12 000 €
Vanhusten musiikkikerhotoimintaan ja konserttisarjaan.

Mustarinda-seura ry, Hyrynsalmi, 15 000 €
Lähellä - Kaukana - Metsässä -hankkeeseen.  

Nuorten ystävät ry, Oulu, 10 000 €
"Kuule mua" –taideprojektiin.

PerformanceSirkusyhdistys ry, Helsinki, 15 000 €
Nuorten hyvinvointia ja sosiaalista integraatiota edistävään sekä syrjäytymistä ehkäisevään työpajahankkeeseen.

Piiloleikki Oy, Turku, 15 000 €
Taidelähtöisen, paikkasidonnaisen pelin kehittämiseen lastensuojelun käyttöön.

Pro Soveltavan taiteen tila ry, Helsinki, 12 500 €
Toimijoiden osaamisen vahvistamiseen osaamiskiihdyttämöjen kautta sekä mallin juurruttamiseen.

Riihimäen Nuorisoteatteri ry, Riihimäki, 20 000 €
Työttömien kuntouttavaan työtoimintaan Riihimäen Nuorisoteatterissa.

Riihimäen Teatteri Oy, Riihimäki, 20 000 €
Teatterialan lähiötaiteilijan työskentelyyn Riihimäen Peltosaaren lähiössä.

Satakunnan koulutuskuntayhtymä, Kokemäki, 30 000 €
Taiteen hyödyntämiseen ja sosiokulttuurisen työtavan omaksumiseen osana sosiaali- ja terveydenhuoltoa.

Stödföreningen för FraktTeatern rf -RahtiTeatterin kannatusyhdistys ry, Turku, 5 000 €
Taidelähtöiseen toimintaan syrjäytyneille nuorille.

Taikusydän, Turku, 50 000 €
Valtakunnalliseen verkostointihankkeeseen.

Tanssimajakka ry, Vaasa, 5 700 €
Taiteilija kotona -hankkeeseen.

Teatterikone Osk, Jyväskylä, 10 000 €
Lohikäärmeen alainen - Teatterikoneen ja Jyväskylän kaupungin pilotointihankkeeseen työhyvinvoinnin edistämiseksi.

Turun Lähimmäispalveluyhdistys Ry, Turku, 4 000 €
Yhteisölliseen taideteokseen Muistopeli - pelillinen muotokuva.

Voimauttavan taiteen äärellä ry, Helsinki, 10 000 €
Laitoksissa asuvien vanhusten osallisuuden ja sosiaalisen hyvinvoinnin vahvistamiseen.

Ylöjärven kaupunki, Ylöjärvi, 8 000 €
Yhteisölliseen taiteilijaresidenssiprojektiin Ylöjärven kaupungin Tiuravuoren palvelukeskuksessa.

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer