Taikes stipendier och bidrag kan sökas från 1 oktober

I höstens ansökningsomgång beviljar Taike stipendier och bidrag för verksamhet och projekt under 2019 . Bild Tarja Ervasti: Värimusiikkia säröillä (2018), galleri MUU Kaapeli, Helsingfors.

Det har skett vissa förändringar i höstens ansökningsomgång. Taike fördelar för första gången treåriga verksamhetsbidrag för utövande konst. Ansökningstiden för bidrag inom barnkultur har flyttats från våren till hösten. Taike har även ändrat på konstarternas indelning.

Verksamhets- och specialbidrag för sammanslutningar ansöks i oktober. Bidragen är avsedda för verksamhet eller projekt under 2019. Utöver bidrag för sammanslutningar inom barnkultur och olika konstarter utlyses bidrag för festivaler och kulturtidskrifter, residensbidrag samt bidrag för främjande av kulturens tillgänglighet och välfärdsinverkan samt av kulturell mångfald.

Därtill fördelas i höstens ansökningsomgång ett engångsanslag på en miljon euro till utövande konst i form av treåriga verksamhetsbidrag. Bidragen kan ansökas av teatrar, cirkusar samt sammanslutningar inom danskonst och musik som producerar föreställningsverksamhet.

Ansökningstiden för sammanslutningars bidrag går ut 31.10.2018.

Ansökningstiden för bidrag inom barnkultur har flyttats till oktober

Ansökningstiden för specialbidrag inom barnkultur har flyttats från våren till hösten. Bidrag för projekt under 2019 ska ansökas inom oktober. Ansökningstiden går ut 31.10.

Projektstipendier kan ansökas fram till 15.11

Projektstipendierna för konstnärer och arbetsgrupper är avsedda för projekt under 2019. Konstnärer och arbetsgrupper kan också ansöka stipendier för främjande av kulturell mångfald samt mobilitetsstipendier. Stipendiernas ansökningstid går ut 15.11. Konstnärer och arbetsgruppernas kontaktpersoner loggar in på e-tjänsten med sina nätbankskoder.

Olika konstarter har kombinerats till större helheter

Taike har ändrat på indelningen av konstarter på ansökningsblanketterna och kombinerat närliggande konstarter. De nya grupperingarna ger större flexibilitet i finansieringen av dessa områden i och med att anslagen inte splittras i små delar.

Ljus- och ljudkonst ingår i mediekonst och miljökonst i bildkonst. Sökande inom performanskonst och experimentell scenkonst kan välja antingen bildkonst eller scenkonst. Seriekonst och illustrationskonst har slagits ihop till en egen helhet.

Ansök Katso-kod i god tid

För att kunna använda e-tjänsten måste sammanslutningar ha en Katso-kod, som det är bäst att skaffa i god tid. Katso-koden är gratis och man får den från Befolkningsregistercentralen på adressen yritys.tunnistus.fi. För att få koden måste organisationen ha ett giltigt FO-nummer. Anvisningar för att ansöka om det finns på webbplatsen för Företags- och organisationsdatasystemet www.ytj.fi.

Till ansökan måste bifogas åtminstone fastställt bokslut. Till ansökan om verksamhetsbidrag krävs därtill verksamhetsplan och budget.

Undvik ruschen

Alla utlysningar publiceras på Taikes webbplats.

Den fullständiga ansökan ska skickas elektroniskt till Taike före ansökningstidens slut. E-tjänsten stängs den sista ansökningsdagen kl. 16. Skicka gärna in ansökan i god tid före ansökningstidens slut.

Ansökningstiderna hösten 2018

Stipendier till privatpersoner och arbetsgrupper

 • Projektstipendier till konstnärer och arbetsgrupper 1.10–15.11
 • Stipendier till konstnärer och arbetsgrupper för främjande av kulturell mångfald 1.10–15.11
 • Mobilitetsstipendier till konstnärer och arbetsgrupper, ansökningstiden går ut 15.11

Bidrag till sammanslutningar

1.10–31.10

 • Bidrag till kulturtidskrifter
 • Bidrag för främjande av kulturell mångfald och antirasistisk verksamhet
 • Bidrag för handikapporganisationers kulturverksamhet och främjande av kulturens tillgänglighet
 • Specialbidrag till sammanslutningar
 • Festivalbidrag
 • Kulturens välfärdsinverkan
 • Specialbidrag för barnkultur
 • Residensbidrag
 • Verksamhetsbidrag till sammanslutningar inom utövande konst
 • Verksamhetsbidrag till sammanslutningar

Närmare information:

Taikes kundtjänst asiakaspalvelu@taike.fi, tfn 0295 330 700.

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer