Konstkommissionernas fördelning oförändrad

Sju statliga konstkommissioner och 13 regionala konstkommissioner fattar 2021–2020 beslut om statens stipendier och priser till konstnärer. Konstrådet fastställde verksamhetsområden, namn och medlemsantal för statens konstkommissioner på sitt möte den 14 februari.

Det gjordes inga förändringar i kommissionernas verksamhetsområden eller deras medlemsantal. Statens konstkommissioner har 9–12 medlemmar och de regionala kommissionerna 7–12 medlemmar. Kommissionerna utnämns för perioden 1.1.2021–31.12.2022.

En förteckning över kommissionerna och deras medlemsantal finns i slutet av meddelandet.

Konstrådet fattar beslut om kommissionernas sammansättning på sitt oktobermöte utifrån de inkomna förslagen. Kandidater till statens konstkommissioner begärs av cirka 220 instanser som är betydande för konsten och till de regionala konstkommissionerna av cirka 530 regionala instanser som är betydande för konstens ställning. Centret för konstfrämjande ber att få förslag på medlemmar till statens och de regionala konstkommissionerna inom maj.

Joose Mikkonen vald till Norra Österbottens och Kajanalands konstkommission

Konstrådet beviljade Jouni Rissanen befrielse från medlemskapet i Norra Österbottens och Kajanalands konstkommission och utnämnde skådespelare Joose Mikkonen till hans ersättare. Joose Mikkonen har gjort en mångsidig karriär som skådespelare på olika håll i Finland. Därtill har han utvecklat sitt konstområde genom förtroendeuppdrag.

Närmare information: specialsakkunnig Tuulikki Koskinen, tfn 0295 330 728, tuulikki.koskinen@taike.fi.

Statens konstkommissioner 2021–2022

 • Arkitektur- och formgivningskommissionen, vars verksamhetsområde omfattar arkitektur och formgivning. Tio medlemmar.
 • Kommissionen för audiovisuell konst, vars verksamhetsområde omfattar filmkonst och mediekonst, medräknat ljus- och ljudkonst.  11 medlemmar.
 • Scenkonstkommissionen, vars verksamhetsområde omfattar teater/scenkonst, performanskonst och experimentell scenkonst, danskonst och cirkuskonst. 12 medlemmar.
 • Litteraturkommissionen, vars verksamhetsområde omfattar litteratur och konstjournalistik. 10 medlemmar, av vilka minst en ska vara svenskspråkig.
 • Musikkommissionen, vars verksamhetsområde omfattar musik. Nio medlemmar.
 • Kommissionen för visuell konst, vars verksamhetsområde omfattar bildkonst, fotokonst samt serie- och illustrationskonst. 12 medlemmar.
 • Kommissionen för mångfald inom konst, vars verksamhetsområde omfattar multikonst och mångkultur. 10 medlemmar, av vilka minst fyra ska vara sakkunniga på kulturell mångfald.

De regionala konstkommissionerna 2021–2022

Verksamhetsområdet är i regel landskapet som motsvarar kommissionens namn.

 • Södra Savolax konstkommission, sju medlemmar.
 • Tavastlands konstkommission med landskapen Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland som sitt verksamhetsområde, åtta medlemmar.
 • Sydöstra Finlands konstkommission med landskapen Kymmenedalen och Södra Karelen som sitt verksamhetsområde, åtta medlemmar.
 • Mellersta Finlands konstkommission, åtta medlemmar.
 • Lapplands konstkommission, åtta medlemmar av vilka minst en ska representera den samiska kulturen.
 • Birkalands konstkommission, nio medlemmar.
 • Österbottens konstkommission med landskapen Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten som sitt verksamhetsområde, åtta medlemmar.
 • Norra Karelens konstkommission, sju medlemmar.
 • Norra Österbottens och Kajanalands konstkommission, nio medlemmar.
 • Norra Savolax konstkommission, sju medlemmar.
 • Satakunta konstkommission, sju medlemmar.
 • Nylands konstkommission, 12 medlemmar.
 • Egentliga Finlands konstkommission, nio medlemmar.

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer