Konstnärspension till 61 meriterade konstnärer

Färgrik kollas med en kaninfigur.

Sexton konstnärspensioner fördelades till konstnärer inom visuell konst. En av pensionsmottagarna är konstnär Ulla Karttunen. Bild av konstverket Pupu (tuskin) hymyilee / Bunny (Never) Smiles 2019.

Taike har fördelat 61 extra konstnärspensioner. Flest konstnärspensioner, 16 inalles, fördelades till konstnärer inom visuell konst. Sammanlagt 13 musiker och tonsättare samt 12 scenkonstnärer beviljades pension.

Konstnärspension beviljades till 29 kvinnor och 32 män. Av samtliga sökande vara 35 procent kvinnor. Av pensionsmottagarna bor 59 procent annanstans än i huvudstadsregionen. Antalet sökande var totalt 453.

Pensionerna grundar sig på lagen om extra konstnärspensioner. Pensionsmottagaren måste vara en meriterad konstnär som är minst 60 år. Taike begärde utlåtande om pensionsansökningarna av statens konstkommissioner som evaluerade och jämförde de sökandes konstnärliga verksamhet.

”Statens extra konstnärspension har visat sig behövas i och med att antalet sökande är flera hundra årligen. Även meriterade konstnärers inkomster består ofta av sporadiska små inkomster och stipendier, vilket gör att det lagstadgade pensionsskyddet blir mycket lågt. Konstnärspensionen finns till för att avhjälpa den här bristen”, säger Taikes direktör Paula Tuovinen.

Årligen fördelas ett antal pensioner som motsvarar sammantaget 51 fulla pensioner. Konstnärspensionerna beviljas som full pension eller delpension. Pensionens storlek påverkas av sökandens pension och andra regelbundna inkomster förutom folkpensionen.

Konstnärspensionen utbetalas av Keva. Konstnärspension betalas månatligen till drygt tusen konstnärer.

Närmare information: Esa Rantanen, chef för konststöd, esa.rantanen@taike.fi, tfn 0295 330 720

Extra konstnärspension 2020

Litteratur

Haataja Paul-Erik, Helsingfors
Hänninen Anne, Tavastehus
Klemelä Kari, Sagu
Orlov Janina, Sverige
Sund Lars, Sverige
Vuorio Maria, Helsingfors

Multikonst och konstjournalistik

Alatalo Jaakko, Muonio
Hyvärinen Aimo, Tammerfors
Kantokorpi Mervi, Raseborg
Karttunen Ulla, Joensuu
Kuumola Leena, Helsingfors

Audiovisuell konst                                 

Malmberg Tero, Högfors
Nykänen Jukka, Helsingfors
Schulgin Kristina, Helsingfors
Tikka Heidi, Helsingfors

Musik

Haarla-Krokfors Iro, Tervakoski
Hakola Kimmo, Helsingfors
Hjelt Yrjö, Helsingfors
Iso-Ahola Heikki, Helsingfors
Kaunisto Pasi, Ylöjärvi
Kiviniemi Kalevi, Lahtis
Leppilampi Jukka, Helsingfors
Núñez Maritza, Helsingfors
Talvitie Ritva, Kaustby
Tigerstedt Dan, Helsingfors
Tynkkynen Marjut, Högfors

Visuell konst

Gregory Mary Jane, Uleåborg
Häggblom Simon, Lappo
Isojärvi Eija, Orivesi
Isomaa Eeva-Liisa, Helsingfors
Kolu Marja, Korsholm
Lukkarinen Hannu, Helsingfors
Meklin Pentti, Kuopio
Ojaniemi Kimmo, Åbo
Pernu Jaakko, Kelviå
Siukonen Jyrki, Tammerfors
Turunen Pekka, Kimitoön
Vesterinen Pekka, Helsingfors
Wilkman Sofia, Esbo
Wirkkala Maaria, Esbo

Formgivning och arkitektur

Arha Soili, Esbo
Envalds Paul, Vanda
Kinnermä Maara, Helsingfors
Paikkari Sirkka, Sibbo
Varrela Vesa, Tammerfors

Scenkonst

Aarre-Ahtio Esko, Åbo
af Hällström Leena, Helsingfors
Hoikkala Markku, Salo
Koivusalo Mikko, Åbo
Levo Merja, Helsingfors
Linnusmäki Tuula, Lempäälä
Sonck Pekka, Mariehamn
Vennamo Raisa, Helsingfors
Viitamäki Maritta, Tammerfors
Virtanen Aila, Raumo

Sex pensionsmottagare har inte gett sitt samtycke till att uppgifterna publiceras på webben.

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer