Sammanslutningar som ansöker Taike-bidrag behöver Suomi.fi-fullmakter

Sammanslutningar loggar in på Taikes e-tjänst med hjälp av Suomi.fi-identifiering. Sammanslutningar som inte själva kan ta i bruk Suomi.fi-fullmakter kan nu göra ansökan om det i tjänsten för tjänstemannabefullmäktiganden.

Suomi.fi-fullmakten ger personer rätt att sköta ärenden för sammanslutningen i e-tjänsten. De som har namnteckningsrätt i föreningen ska ge fullmakt i tjänsten till personer som får hantera ärenden för föreningen. 

Sammanslutningar som inte själva kan ta i bruk Suomi.fi-fullmakter kan nu göra ansökan om det i tjänsten för tjänstemannabefullmäktiganden. Sådana sammanslutningar är exempelvis kommuner samt föreningar vars namntecknare enligt föreningsregistret inte har rätt att ensam representera föreningen. 

Anvisningar för att ge Suomi.fi-fullmakter finns på Suomi.fi-webbplatsen: https://www.suomi.fi/anvisningar-och-stod/information-om-fullmakter

Ansökan om fullmakt i tjänsten för tjänstemannabefullmäktiganden

Organisationens representant gör en ansökan om registrering av fullmakter på Suomi.fi.

  1. Läs anvisningarna för Suomi.fi-fullmakter.
  2. Ta reda på vilka i organisationen är behöriga att underteckna fullmaktsansökan för er organisationen på Suomi.fi. 
  3. Välj de personer som i fortsättningen ska administrera sammanslutningens Suomi.fi-fullmakter. Det kan exempelvis samma person/er som hittills har varit huvudanvändare/sekundär huvudanvändare i Katso. 
  4. Ta reda på vilka alla som hanterar ärenden för sammanslutningen i e-tjänsten och behöver Suomi.fi-fullmakt för det. Det finns olika nivåer av fullmakter, dessa beskrivs närmare nedan. 
  5. Säkerställ att personerna har personliga bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort i användning.
  6. Tjänsten för tjänstemannabefullmäktiganden finns på adressen https://www.suomi.fi/fullmakter/fullmakt-med-ansokan.
  7. Efter att ansökan om befullmäktigande har behandlats, kan personerna som har fått rätt att befullmäktiga ge anställda fullmakter i Suomi.fi-tjänsten.

Taike använder följande fullmakter för ärendehantering:

Beredning av ansökan om statsunderstöd (organisation)

Den befullmäktigade kan bereda ansökan om statsunderstöd och åtgärder med anknytning till understöden.

Ansökan om statsunderstöd (organisation)

Den befullmäktigade kan bereda ansökan om statsunderstöd och åtgärder med anknytning till understöden, lämna in dem för behandling samt återkalla ansökan.

Ansökan om statsunderstöd och administration av uppgifter (organisation)

Den befullmäktigade kan bereda ansökan om statsunderstöd och åtgärder med anknytning till understöden, lämna in dem för behandling samt återkalla ansökan och administrera uppgifter som gäller fullmaktsgivaren.

Närmare information:

asiakaspalvelu@taike.fi
kundservicenummer 0295 330700
Chat-kundservice på finska på sidan Apurahat ja avustukset.

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer