Taikes stipendier och bidrag kan sökas från 1 oktober

Höstens ansökningsomgång medför vissa förändringar för sammanslutningar, eftersom Taike har slagit ihop några bidrag till större helheter.

Konstnärer och arbetsgrupper kan ansöka projektstipendier för projekt som genomförs inom olika konstarter, mobilitetsstipendier samt stipendier för främjande av kulturell mångfald. Stipendiernas ansökningstid börjar 1 oktober och slutar 11 november. 
 
Sammanslutningar kan ansöka sju olika bidragsformer. Ansökningstiden för sammanslutningar är 1 oktober–2 november.
 
Utlysningarna av höstens alla bidrag har publicerats på Taikes webbplats på finska, svenska och engelska. Länkar till dessa finns i slutet av nyheten. 

Förändringar i bidragen till sammanslutningar

Verksamhetsbidragen omfattar nu tre tidigare bidragsformer: residensbidrag samt två olika verksamhetsbidrag till konstarter. Tidigare år har sammanslutningar ansökt separat om verksamhetsbidrag till konstarter och residensbidrag.
 
Den andra nya bidragshelheten är bidrag för främjande av tillgänglighet, delaktighet och välfärd. I den förenas två tidigare bidrag: bidrag för kulturens välfärdsinverkan samt bidrag för handikapporganisationers kulturverksamhet och främjande av kulturens tillgänglighet. 
 
Ändringarna påverkar inte anslaget som fördelas.

Bevilja Suomi.fi-fullmakter i god tid

Alla bidrag ansöks elektroniskt. Sammanslutningar loggar in på Taikes e-tjänst med hjälp av Suomi.fi-identifiering. Suomi.fi-fullmakterna ger personer rätt att sköta ärenden för sammanslutningen i e-tjänsten. Det är bäst att bevilja nödvändiga fullmakter i god tid före ansökningstidens slut.

Närmare information

Taikes kundservice asiakaspalvelu@taike.fi, tfn 0295 330 700. Kundservicechatt (på finska) mån–fre kl. 10–14.

Bidragsutlysningarna hösten 2020

Bidrag till sammanslutningar

Stipendier till konstnärer och arbetsgrupper 

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer