Öppen ansökan: Ääreen. Dokumentarism i animationer

En gris gungar i digitaliska landskap

Leena Jääskeläinen: Making Art In My Dreams

Deadline för ansökningar 18.11.2020 Ääreen är ett immersivt konstprojekt där animation och dokumentarism möts på Centrumbiblioteket Ode. Målet är att stöda och uppmuntra konstnärer vars intresse ligger i dokumenterande animationskonst, och skapa mediekonstnärliga föreställningsmallar i biblioteksmiljöer.

Ääreen är ett immersivt konstprojekt där animation och dokumentarism möts på Centrumbiblioteket Ode. Målet är att stöda och uppmuntra konstnärer vars intresse ligger i dokumenterande animationskonst, och skapa mediekonstnärliga föreställningsmallar i biblioteksmiljöer.  
 

Som ett startskott för projektet ordnas en utvecklingsworkshop för projektidéer kring immersivitet, animation och dokumentarism. Worskhopen som har fokus på manusskapande och utveckling av konstverken hålls på Centrumbiblioteket Ode den 18-20.1 och 25. -28.1.2021.  Under workshopen läggs särskild fokus på konstverk som uppmärksammar utrymmet och publiken. Till workshopen kan yrkeskonstnärer och arbetsgrupper som är intresserade av interaktiv och dokumenterande animationskonst söka, oavsett vilken konstform man arbetar med.  
 

Alla konstnärer och sakkunniga som arbetar i Finland är välkomna att söka. Workshopen och möjliga tillhörande resor och logi under kursen är gratis för deltagarna. Av de konstverksidéer som kommer fram under workshopen väljs ett konstverk som ska genomföras. Det visas i Kuben 4.-31.10.2021. AVEK stöder det utvalda konstverkets produktion och betalar 10 000€ för det. Taike betalar ett utkastsarvode på 1000€ till alla de konstverksidéer som kommit fram under workshopen. I samband med konstverken ordnas också publikworkshopar.  

Länk till ansökan 

    

Ääreen-projektets presentation 

Den 8.10 kl. 18-20 ordnas det i Odes Maijasal en evenmang som presenterar projektet.  Emily Gobeille och Theo Watson (US), konstnärer från Design I/O, berättar om sin genomförda föreställning, sin konst och sina konstverk. Deras projekt inom virtuell konst har upptagit utrymme i offentliga rum, bl.a. på bibliotek. Universitetslektor, TaT (Lapin yliopisto) och mediekonstnär Tomi Knuutila ger ett föredrag om immersiv konst. Föreläsningarna är på distans.

Om workshopen, den kommande utställningen och ansökningsprocessen berättar på plats länskonstnär Annika Dahlsten från Centret för konstfrämjande och specialbibliotekarie Sanna Huttunen från Centrumbiblioteket Ode. 

Evenemangen är öppen och gratis.  Den strömmas till Facebook. Evenemangens språk är finska och engelska. Evenemangen i Odes Maijansal är begränsad på max 50 personer. Anmäla dig till evenemangen här.

Efter tillfället finns det möjlighet för dem som är på plats att bekanta sig med Kuben och dess tekniska möjligheter.  

  

Man kan också bekanta sig med Kuben torsdagen den 29.10 kl. 17-18. Då finns Odes tekniska personal på plats och berättar om utrymmets tekniska färdigheter.  

 

Dokumentarism i animationer ger en möjlighet att utmana berättandets gränser. Konstverken sammanför tekniska, visuella, och innehållsmässigt berörande ämnen och berättarkonst. Dokumentarism i animationer transporterar tittaren genom berättelser till olika aspekter av verkligheten.  

  

IMMERSIVITET Med begreppet immersivitet avser vi i vårt projekt konstens inkluderande dimension som betonar upplevelsen av att som tittare interagera med ett konstverk.   

 
ANIMATION Vi söker yrkeskonstnärer inom animationskonst, men arbetsgruppens medlemmar kan bestå av medlemmar från olika yrkesgrupper. Vi värdesätter ett kunnande inom animationskonsten och förmågan att skapa animerade konstverk.  

 
DOKUMENTARISM Vi använder oss av begreppet dokumentarism på en bred skala i projektet, och tänker oss att det handlar om förmågan att sammanfatta synvinklar från en yttre verklighet med konstens medel.  

  

Utan arbetsgrupp? 

Skulle du vara intresserad av Ääreen-workshopen men saknar en arbetsgrupp? Projektet erbjuder en onlineplattform där möjligheter till nätverkande med olika yrkesgrupper 

finns. Läs mer på Animaatiokiltas hemsida! 

 

Ääreen-workshopen 

Som  ledare för workshopen fungerar mediekonstnären Marko Tandefelt (FIN) och animationskonstnären Uri Kranot (DK). 

Marko Tendefelt fungerar som kreativ teknolog och som producent i sitt företag Parasense som specielicerar sig på mediekonst. Han har bl.a. arbetat som konsult i Finlands Kulturinstitut i New York , som lärare i avancerade studier vid Parsons Design-skolans MFADT-avdelning i New York under åren 2001-2016, samt har regisserat och utvärderat slutarbeten i ljuddesign vid Aalto-universitetet.

Mer information om Marko Tandefelt finns här: parasense.fi

 

Uri Kranot fungerar som ansvarig utbildare vid ANIDOX-forumet i Danmark. Han är filmregissör och konstnär, och undervisar vid The Animation Workshop / VIA University College. Tillsammans med sin partner Michelle Kranot har Uri grundat forsknings- och utvecklingsstudion TinDrum. Kranots filmer och VR-installationer har fått stor distribution och är mångfalt prisbelönta. Det senaste VR-verket The Hangman At Home vann huvudpris vid Venice VR Expanded-biennalen.

Mer information om Uri Kranot finns här: tindrum.dk

 

Andra föreläsare på workshopen är länskonstnären för spelkonst Jaakko Kemppainen och mediekonstnär Hanna Haaslahti. Kemppainen kommer i sin föreläsning att presentera spelkonst, spelandets potential inom mediekonst, samt om arbetet med spelmanus.  Haaslahtis föreläsning öppnar upp och förtydligar begreppet immersiv konst, samt ger en presentation av konstnärens konstverk.

Under verkstaden utvecklar vi interaktiva dokumentära animationskonstnärliga idéer och stöder deras utveckling. Vi bekantar oss också med Kubens tekniska möjligheter och utmaningar. Workshopen hålls på engelska. 

Projektet riktar sig till arbetsgrupper vars expertis täcker både innehållsmässigt och tekniskt kunnande. Vi godkänner ett projekt/arbetsgrupp.  Arbetsgruppens storlek är inte begränsad, men i själva workshopen kan max. 2 personer per arbetsgrupp delta. Konstnärer och sakkunniga som bor och arbetar i Finland kan ansöka.

Gör ansökan som en arbetsgrupp. Beskriv er idé i arbetsplanen och hur ni tänkt förverkliga den. Berätta om er motivation för att delta i utvecklingsworkshopen och utställningen i Kuben.  Närmare ansökningsanvisningar finns i ansökningsblanketten. Ansökan kan göras på finska eller engelska. 

 

Allmänt 

 
Projektet är ett samarbete mellan Centret för konstfrämjande, Centrumbiblioteket Ode, Turku Animated Film Festival, Animaatiokilta ry, Taiteilijajärjestö MUU ry, Centret för främjandet av audiovisuell kultur, Aalto-universitetet, Nationella audiovisuella institutet Kavi och danska ANIDOX och det koordineras av länskonstnären Annika Dahlsten. 
 
Konstnärsansökan stängs den 18.11.2020 kl.16.00. 
Det slutgiltiga konstnärsutvalet görs av gruppen med sakkunniga. 


Länk till ansökan 
 

 

Tilläggsinformation

Annika Dahlsten 
länskonstnär, Centret för konstfrämjande 
annika.dahlsten(a)taike.fi, Tfn. 02 9533 0907 

Sanna Huttunen 
Specialbibliotekarie, Centrumbiblioteket Ode  
sanna.m.huttunen(a)hel.fi, Tfn. 040 186 3042 

Mika Koskinen 
Sekreterare, Animaatiokilta 
info(a)animaatiokilta.fi, Tfn. 044 324 2121 

 

Presentation av Kuben på Ode (på finska)
 

 

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer