Den tredje ansökningstiden för Taikes coronabidrag börjar 30 oktober och slutar 9 november

Koristeellinen

I den tredje ansökningsomgången finansierar Taike konstnärer och enskilda näringsidkare inom konstområdet. Bidraget som fördelas uppgår till cirka 7 miljoner euro. Ansökningstiden slutar 9 november kl. 16.00.

Finansieringen ska trygga förutsättningarna för arbete och yrkesutövning. Taike fördelar bidrag till professionella konstnärer, författare och konstjournalister samt enskilda näringsidkares konstnärliga projekt som sysselsätter en eller flera konstnärer.

Stödet är avsett för sökandes egna konstnärliga arbete, upprätthållande av yrkeskunskapen  eller enskilda näringsidkares konstnärliga verksamhet enligt arbets- eller projektplan. 

Konstnärer kan ansöka stipendium på 4 000 euro. Det är avsett för två månaders arbete. 

Enskilda näringsidkare kan ansöka statsunderstöd på 4 000 eller 8 000 euro. Det större understödet kan beviljas om projektet sysselsätter andra personer utöver sökande. Övriga sammanslutningar kan ansöka bidrag av undervisnings- och kulturministeriet.

Ansökningstiden börjar 30 oktober och slutar 9 november kl. 16.00. Alla sökande meddelas om beslutet skriftligt fram till slutet av året. Bidraget ska användas senast 30 april 2021. 

I den sjunde tilläggsbudgeten föreslås 23 miljoner euro för ersättning av inkomstbortfall inom konst- och kulturbranschen och säkerställande av verksamhetens kontinuitet. Tilläggsbudgeten behandlas i riksdagen 29 oktober. Taike beviljar bidrag förutsatt att riksdagen godkänner anslagen för ändamålet i tilläggsbudgeten. Regeringen har med tidigare beslut stöttat kulturaktörer med totalt 79,19 miljoner euro.

Länk till utlysningen

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer